Fillarilla Nizzaan on ilmestynyt

Viimekeväis­es­tä pyörä­matkas­tani Helsingistä Niz­za­an ker­to­va kir­ja “Fil­lar­il­la Niz­za­an” on tul­lut pain­os­ta. Sitä myyti­in aika paljon viikon­lop­puna fil­larimes­suil­la. Kaup­poi­hin se var­maankin tulee tämän viikon alkupäiv­inä. Ohje­hin­ta on 24,90. Kir­jaa voi tila­ta myös min­ul­ta hin­taan 21,50 signeer­at­tuna ja koti­in lähetet­tynä. Hin­ta sisältää pos­ti­mak­sun EU:n alueel­la ja alv:n.

Tilatak­sesi kir­jan toi­mi näin:

Lähetä min­ulle sähkö­pos­tivi­esti otsikol­la “Fil­lar­il­la Niz­za­an” Lai­ta siihen nime­si, osoit­teesi sekä tieto siitä, ken­nelle halu­at kir­jan omis­tet­tavak­si ja lähetä viesti osoitteeseen

 osmo@soininvaara.fi

Lähetän replynä tilinu­meron ja viitenu­meron. Kir­ja pan­naan posti­in, kun mak­su tulee fir­mani tilille.

5 vastausta artikkeliin “Fillarilla Nizzaan on ilmestynyt”

 1. Mie­lenki­in­toinen kir­ja, jota voi suositel­la kaikenikäisille pyöräi­lyn har­ras­ta­jille. Tämä antaa kip­inää nyt, kun pyöräi­lykausi on viral­lis­es­tikin alka­nut. Itse olen kilapyöräi­lyn har­ras­ta­ja ja suo­ranainen retkipyöräi­ly on jäänyt päivän lenkkei­hin. Näi­hin kyl­lä sisäl­tyy pitk­iäkin lenkke­jä ja vieraisi­in kaupunkei­hin tutus­tu­mista pitkin maatamme.

  Muis­tan vielä, miten eksoot­tisia sat­un­naiset pyörä­matkail­i­jat muista maista Suomes­sa takavu­osi­na (80/90l) oli­vat. Paria Hol­lan­ti­laista lähdin opas­ta­maan yöpymi­s­paikkaan ja heil­lä oli suuria vaikeuk­sia, kun Suomen rekat antoi­vat todel­la vähän tilaa ohit­taes­saan — vas­taavaa he eivät juuri muual­la olleet joutuneet koke­maan. Suomes­sa onkin vah­vana usko, että pyörän paik­ka on pyörätiel­lä tai sen puut­teessa ojan pohjalla/pientareen ojan puolel­la. Toiv­ot­tavasti liiken­nekult­tuuri tältä osalta vielä kehit­tyy, hyvään suun­taan on monin paikoin menty.

  Pyöräi­lyn alala­jien yhä kehit­tyessä nousee per­in­teinen retkipyöräi­lykin toiv­ot­tavasti taas muoti­in, kun tämä luot­toko­rt­ti taskus­sa ja kil­pa­pyörä alla-muot­ti tän­nekin lanseer­aataan :). Voit­taa minus­ta turhan moot­to­ril­la päris­te­lyn kyllä. 

  Sat­un­naisem­paa pyöräil­i­jää var­masti kuitenkin häir­it­see turha tur­vat­to­muu­den tunne. No, toiv­otaan, että autoil­i­jat kas­va­vat ihmis­inä. Mitä pienem­pi auto, sitä enem­män se tun­tuu tilaa tarvit­se­van. Tarkoi­tus ei ole provosoi­da, mut­ta pieni asen­tei­den pohdiskelu tuskin on pahasta(?)

  Sekaan kyl­lä mah­tuu, on sitä pyöräl­lä tul­lut jaet­tua sanomale­htiäkin umpi­hanges­sa. Todel­li­nen arkipyöräi­ly onkin usein extremeurheilua rankem­paa ajanvietettä :).

  Oden kir­jas­sa jäin vähän kaipaa­maan tarkem­paa selvi­tys­tä yöpymi­s­paikoista ja siitä, miten pyörän säi­ly­tys järjestyi yön ajak­si. No, menisikö sit­ten main­os­tuk­sen puolelle, jos paikat tulisi nimeltä mainit­tua. Fil­lari-lehden tapa main­os­taa pyöräi­ly-ystäväl­lisiä yöpymi­s­paikko­ja voisi kyl­lä palvel­la kesälo­ma­matkaa suun­nitel­lessa, aivan motoristien yhteisöl­lisyy­den tasolle ei tässä vielä ole päästy. Parhaas­sa tapauk­ses­sa yömpymi­s­paik­ka voisi järjestyä jopa har­ras­ta­ja­toverin mail­ta tai kotoa tms. Kuten tuli san­ot­tua, on har­ras­tuk­sen kir­jo kyl­lä aika laaja :).

 2. kiitos mah­tavas­ta kir­jas­ta!! Todel­la mie­lenki­in­toinen matkakertomus!!

 3. Tör­mäsin tähän kir­jaan joka oli yllät­tävän koukut­tavaa lukemista. Pyöräilen kyl­lä päivit­täin keväästä syksyyn, mut­ta vain 15 min­uutin matkan töi­hin ja toiset 15 takaisin. Ker­ran kesässä saatan körötel­lä 10 kilo­metrin matkan, jon­ka jäl­keen per­sus on aivan hel­länä. Olen jopa vai­h­tanut sel­l­aiseen lev­eään, hyvin jousitet­tuun ja pehmustet­tuun sat­u­laan, mut­ta ei mun taka­mus kestä siltikään sen pidem­pää matkaa. Ihan käsit­tämätön­tä että yks pol­kee jon­nekin niz­za­an saak­ka. Ja vielä kun kat­soo sua… anteeks nyt vaan, mut­ta et näytä mitenkään sel­l­aiselta joka vois urheil­la pyörän kanssa euroopan läpi. Hatun nosto!

 4. Ja vielä kun kat­soo sua… anteeks nyt vaan, mut­ta et näytä mitenkään sel­l­aiselta joka vois urheil­la pyörän kanssa euroopan läpi. Hatun nosto!

  Oikeasti Osmo menikin junal­la. Pidä hat­tu päässä vain!

  No, ei vaines 🙂 Ei se, että on vähän vat­sakas vaiku­ta pyöräi­lykun­toon yhtään mitään. 

  Useil­la hoikil­la ja tim­mis­sä kun­nos­sa olevil­la ihmisil­lä on se harhakäsi­tys, että hie­man yli­pain­oiset ihmiset oli­si­vat automaat­tis­es­ti huonokun­toisia. Näin ei tosi­aankaan ole. Tietysti todel­la liha­vat ovat sit­ten asia erik­seen, mut­ta lai­hois­sa (etenkin nai­sis­sa) on huonokun­toisia ihan siinä mis­sä nor­maalin pain­oin­deksin ylära­joil­la keikkuvissa…

 5. Luin juuri Fil­lar­il­la Niz­za­an sekä Vau­raus ja aika ‑teok­set. Molem­mat teok­set oli­vat mie­lenki­in­toisia ja ajatuk­sia herät­tävää luettavaa. 

  Jos et ole vielä löytänyt hyvää laukkua pyörääsi, niin suosit­te­len Car­radi­cen (www.carradice.co.uk) tuot­tei­ta. Erit­täin hyvä sat­u­lalaukku on esimerkik­si hei­dän SQR Slim (http://www.carradice.co.uk/products/type/sqrslim). Hyvä kiin­ni­tys, ei heilu ja on nopea irroittaa.

  Kiitos lukuelämyk­sistä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.