Poistakaa laivojen taxfree-oikeudet!

Poikani oli 23 tun­nin abiris­teilyl­lä. Kukaan ei siis ollut matkalla min­nekään, vaan tarkoituk­se­na oli juh­lia laival­la. Järkev­in­tä olisi tietysti, ettei lai­va olisi liikah­tanut sata­mas­ta min­nekään ja toisek­si järkev­in­tä olisi ollut, että oli ankkuroitunut jon­nekin aluevesir­a­jan tun­tu­maan. Mut­ta ei. Sen piti käy­dä Ruotsin aluevesil­lä, jot­ta saataisi­in myy­dä nuuskaa ja piipah­taa Ahve­nan­maal­la, jot­ta saataisi­in myy­dä verova­paa­ta alko­ho­lia. Öljyä ainakin paloi ja paljon.

Eikö näiltä saas­tu­tuskoneil­ta voisi viedä verova­paut­ta, niin kuin kaikelta muul­takin EU:n sisäiseltä liiken­teeltä, esimerkik­si Tallinnan lau­toil­ta on viety? Muodolli­nen perus­ta verova­pau­den säi­lyt­tämiseen on tur­va­ta Ahve­nan­maan liiken­ney­htey­det. Sil­lä sum­mal­la, jol­la Ruot­si ja Suo­mi tuke­vat verova­pau­den kaut­ta Ruotsin­laivo­ja, voitaisi­in jär­jestää ilmais­li­ikenne Ahve­nan­maal­ta Tukhol­maan ja Turkuun.Noiden laivo­jen saa­ma vero­tu­ki on suurem­pi kuin niiden mak­sama palkka­sum­ma. Jos työl­lisyy­destä on kyse, olisi halvem­paa palkata henkilökun­ta vaikka­pa var­tioimaan patsaita.

Mei­dän on myös aika vaikea saa­da rajoit­tavalle alko­holipoli­ti­ikallemme ymmär­rystä EU:ssa, kun täl­lä laivo­jen verova­paudel­la osoita­mme, ettemme ole tosi­asi­as­sa asi­as­ta lainkaan huolestuneita.

5 vastausta artikkeliin “Poistakaa laivojen taxfree-oikeudet!”

 1. Hienoa, nos­tit jälleen esi­in yhden min­u­akin kum­mas­tut­ta­neen asian. En vain koskaan keksinyt miet­tiä moista rin­nas­tus­ta: olisi halvem­paa palkata henkilökun­ta vaikka­pa var­tioimaan pat­sai­ta.

 2. Niin,

  Itse yksinker­tais­es­ti olen kieltäy­tynyt kaik­ista ris­teily­istä. Laival­la olen ollut viimek­si 7–8 vuot­ta sit­ten En vain enää mene, vaik­ka sil­loin täl­löin vapaalip­pu­jakin osuu kohdalle! Tähän on kyl­läkin enem­män henkilöko­htaiset syyt kuin ekologi­nen valveu­tuneisu­us. Lai­vat ovat minus­ta perin vas­ten­mielisiä paikko­ja, mut­ta enem­män ja enem­män olen tul­lut tietoisek­si järkyt­tävistä saasteimääristäkin. 

  Tämä on tietysti asia, jos­sa taas ininä blogilla ei auta. Oma poikani on abi ensi vuon­na ja minä aion ehdot­taa jotain muu­ta juh­lis­tavaa jär­jestävälle taholle. Abiris­teily on niin per­in­teinen jut­tu, että kat­so­taan miten käy, mut­ta ainakin yritän. 

  Ker­ran sain työ­paikalla palop­uheeni ansios­ta muutet­tua sem­i­naarin viet­topaikan laival­ta Haikon kar­tanoon. Suun avaami­nen voi olla hyödyl­listä, ainakaan siinä ei menetä mitään (saa vain ehkä han­kalan ihmisen maineen, heh).

  Eli kieltäy­dy sinäkin Osmo kaik­ista laival­la jär­jeste­ty­istä tilaisuuk­sista. Älä mene! Nytkin tuit laivali­iken­net­tä mak­samal­la poikasi reis­sun, eikö vain? Pakot­tiko joku?

 3. Varus­ta­mo­tu­ki per varus­ta­mon työn­tek­i­jä on mega­lu­okkaa ver­rat­tuna maat­laous­tu­ki per maat­alouden työntekijä.

  Kum­mallista on myös se, että nimeno­maan Ruot­si­in liiken­nöin­tiä tue­taan val­tion varoista. Mik­sei Viron ja Venäjän laivali­iken­net­tä? Mitä sanoo EU:n kil­pailu­lain­säädän­tö tästä.

  Mik­si nimeno­maan Ruot­si­in matkus­tamista pitää tukea? Soin­in­vaaran luulisi jotain tietävän kun on poliitikko.

 4. “Mik­si nimeno­maan Ruot­si­in matkus­tamista pitää tukea?”

  Ei ole kovin pitkää aikaa siitä, kun oli sel­l­ainen val­tio kuin Neu­vos­toli­it­to ja sel­l­ainen käsite kuin itäblok­ki. Sit­ten sat­tuneista syistä, lähin­nä Napoleonin ja Hit­lerin vuok­si, osa Ruot­sia oli jäänyt edel­lä maini­tun super­val­lan vaiku­tus­pi­iri­in ja melkein blokki­inkin. Kyseinen osa ei kuitenkaan kokenut aatet­ta omak­seen ja niin­pä halut­ti­in jatkaa tiivistä yhtey­den­pitoa län­teen, eri­tyis­es­ti entiseen pääkaupunkiin.

  Ja tuol­loin sen­tään vielä ulkopoli­ti­ik­ka meni jopa talous­poli­ti­ikan edelle, että ei siinä paljon kansan­ter­vey­destä öljyn kulu­tuk­ses­ta jak­set­tu jännittää.

  Tietenkin nyt tilanne on toinen, ja olen tästä asi­as­ta Osmon kanssa erit­täin samaa mieltä: moi­set tuet voisi jo pois­taa pikkuhil­jaa. Mut­ta kun nyt ker­ran kysyt­ti­in, niin vastasin 🙂

  Kari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.