Valmista tuli: Fillarilla Nizzaan!

Blo­gil­la on ollut vähän hil­jais­ta. Se joh­tuu sii­tä, että minul­la oli pie­ni lkop­pu­ki­ri saa­da val­miik­si kir­ja vii­me­ke­väi­ses­tä pyö­räi­lys­tä­ni Tal­lin­nas­ta Nizzaan. Kir­ja on nyt paij­nos­sa ja ilmes­tyy tämän kuun lopulla.

Esi­ma­kua kir­jaan saa alla ole­vas­ta linkistä.

Fil­la­ril­la Nizzaan

8 vastausta artikkeliin “Valmista tuli: Fillarilla Nizzaan!”

 1. Mah­ta­vaa.
  Kir­ja on var­maan mie­len­kiin­tois­ta luettavaa.
  Jul­kais­taan­ko se Fillari08 ‑mes­suil­la?

  Ter­ve­tu­loa mes­suil­le tutus­tu­maan osastoomme.

 2. Onko kir­jan ensim­mäi­ses­sä lausees­sa vir­he, vai enkä nyt tajua jotain?

  Oli oudon juh­la­vaa läh­teä liik­keel­le sata­ma­lai­tu­ril­ta kohti
  pohjoista”

  Ehkä sit­ten­kin etelään?

 3. Uups!

  Täy­tyy­pä kat­soa voi­ko tuol­la teh­dä jotain. Noin kym­me­nen hen­keä on luke­nut teks­tin läpi tuo­ta mokaa huomaamatta.

 4. Ulko­maan­mat­kai­lul­le löy­tyy mai­nos­ta­jia sekä kau­pal­li­ses­ti että epä­kau­pal­li­ses­ti. Kuka jak­sai­si ker­toa Ete­lä-Suo­men muka­vis­ta pikkupaikoista?

  Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin Laa­ja­sa­los­ta löy­tyy hie­no­ja met­siä, kal­lioi­ta, hiek­ka­ran­to­ja ja kar­tan­omai­se­mia. Mut­ta kun tuo saa­ri on myös nuk­ku­ma­lä­hiö, sitä ei oikein pide­tä mai­nit­se­mi­sen arvoisena.

 5. Muu­ten kai­kiin­puo­lin hie­noa, mut­ta polii­tik­ko ei näkö­jään osaa unoh­taa roo­li­aan edes fil­la­rin päällä.

 6. On sul­la kova kun­to kun et ole enään ihan uusi­kaan.. Täs­sä­hän alkoi aivan itse­kin miet­tiä jos­ko.. Mul­le riit­täi­si kyl­lä pyö­räi­ly Jur­ma­laan­kin riit­tä­vän ris­pek­tin saa­vut­ta­mi­sek­si, takai­sin sit­ten bus­sil­la tie­tys­ti. Tai­dan­kin kysel­lä löy­tyy­kö seuraa.

 7. Tra­ve­le­ril­le: aje­lim­me vii­me kesä­nä vai­mon kans­sa fil­la­reil­la Jur­ma­laan ja siel­tä Vents­pil­sin ja Kures­saa­ren kaut­ta takai­sin. Mat­ka meni muka­vas­ti ja Jur­ma­la on oikein haus­ka paikka. 

  Ensi kesäk­si on varat­tu taas kak­si-kol­me viik­koa pyö­rä­ret­keä varten.

 8. Täl­lai­se­na työ­mat­ka­pyö­räi­li­jä­nä (n. 2000 km/v) oli­sin kysy­nyt pals­tan­pi­tä­jäl­tä, ja mik­sei muil­ta­kin asi­aa har­ras­ta­vil­ta, mitä miel­tä olet pyö­rän pai­non mer­ki­tyk­ses­tä. Itsel­lä­ni on ollut käy­tös­sä tuol­lai­sia 17–18 kg pai­na­via pyö­riä, mut­ta olen miet­ti­nyt voi­si­ko itse­ään moti­voi­da pidem­mil­le mat­koil­le hank­ki­mal­la esim 10 kg pyö­rän. Aina­kin kesä­olo­suh­teis­sa yli 17 kg mas­san kul­jet­ta­mi­nen on alka­nut tun­tua hie­man liioitellulta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.