_

Professorien Vanhas-selitykset

Olin jo päättänyt, että en enää kirjoita mitään Tatu Vanhasen älykkyystutkimuksista, joista tulin sanoneeksi jotain, kun HS-raadilta siitä kysyttiin. Vanhanen kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidesivulla, että Pisa-tutkimukset korreloivat kovasti hänen laskemiensa keskimääräisten älykkyysosamäärien kanssa. Tänään joukko kasvatustieteilijöitä kumosi tämän Hesarissa. Entisenä tilastotieteilijänä ei voi niellä noita väitteitä.

En väitä, että Vanhasen oletus vaikutuksen suunnasta olisi oikea, mutta professorien vastaväitteet ovat kyllä vääriä. Tietysti voi olla, että toimittaja on vähän yksinkertaistanut heidän sanomansa.

Jarkko Hautamäki sanoo ensin, ettei ole kansakuntien älykkyyttä. Se on kategoriavirhe. Siis mitä? Jos on olemassa yksilöiden älykkyyttä, on olemassa kansakunnan älykkyysjakauma, josta yksinkertaisin, joskaan ei välttämättä paras tunnusluku on keskiarvo.

Hän sanoo myös, että tiedot eivät ole vertailukelpoisia, koska Vanhasen aineistosta osa on kerätty vuosia sitten, toiset viime vuonna. Aikaero nakertaa hänen mukaansa tulosten varmuutta. Kyllä, näin on. Kaikki mittausvirheet heikentävät tulosten luotettavuutta, mutta tämä toimii argumenttina toisin päin vahvistaen Vanhasen väitettä. Jos aineiston laatuongelmista huolimatta saadaan noin korkea korrelaatio, paremmin mitatulla aineistolla pitäisi syntyä vielä korkeampi korrelaatio. Tuskin ne mittausvirheet tätä korkeata korrelaatiota aiheuttavat.

Michael Uljensin mielestä Vanhasen analyysiä ei voi suoraan verrata Pisa-tutkimukseen, koska mitataan eri asioita. Pisa mittaa osaamista, kun Vanhanen tavoittelee osaamisen taustalla olevaa mentaalista kapasiteettia. Tämähän oli Vanhasen väite: mentaalinen kapasiteetti selittää osaamista. Valkuaisen määrä ruuassa ja pituuskasvu ovat varmaan aivan eri asioita, mutta silti ruuan sisältämän valkuaisen määrällä on menty selittämään pituuskasvua.

Kari Uusikylän lausunnossa on sentään jotain järkeä. Hänen mukaansa matemaattis-luonnontieteellinen lahjakkuus ja älykkyysosamäärä kyllä korreloivat. Hänkin meni kuitenkin sanomaan, että olisi tärkeätä tietää, miten kansojen älykkyysosamäärät on mitattu. Minuakin se kiinnostaisi, mutta kun Vanhanen on julkistanut ne ennen Pisa-tutkimusta, ei hän mitenkään ole voinut vääristää tuloksia Pisaan sopiviksi. Uusikylä huomauttaa, että Mensan jäseninä olevat huippuälykkäät eivät ole aina mitenkään hyvin menestyneet koulussa. Sopeutumisongelmia sillä joukolla kyllä voi olla, mutta ei se kerro mitään mediaanin lähellä olevista riippuvuuksista. Sitä paitsi, korrelaatio oli vahva.

Samat kasvatustieteilijät, joiden mielestä erot oppilasaineksessa ei selitä Pisa-tuloksia maiden välillä, vastustavat sitä, että Pisa-tutkimuksen tulokset julkaistaisiin koulukohtaisesti, koska se olisi kouluja kohtaan väärin. Oppilasaines vaihtelee niin paljon koulusta toiseen.

Tilastollisesti erittäin merkitsevää korrelaatiota ei voi selittää noin yksinkertaisesti pois päiviltä. On aivan selvä, että Vanhasen tutkimukset ja Pisa mittaavat melko lailla samaa asiaa. Joko Vanhanen mittaa tosiasiassa koulun antamaa osaamista tai Pisan tuloksista selittää suuren osan erot oppilaiden lahjakkuudessa. Kausaliteetti on varmaankin molemminsuuntainen. Siitä, kumpi vaikuttaa enemmän, voidaan kiistellä pitkään. Sitä voiedaan tutkia yksilötasolla, mutta en ole varma, ovatko tulokset sovellettavissa kansakuntien tasolla

Minua nimittäin kiinnostaa kysymys, onko olemassa kansakunnan älykkyyttä asian syvemmässä merkityksessä. Kun elinkeinorakenne ja elämäntapaa muuttuvat virikkeellisemmiksi ja enemmän abstraktia ajattelua vaativammiksi, seuraako tästä se, että lapsista kehittyy älykkäämpiä? Rotistakin tulee yksinkertaisessa ympäristössä tyhmiä ja virikkeisessä älykkäitä.

Jos professorit pitävät Vanhasen tutkimuksia vastenmielisinä ja vaarallisina tai sellaisina, joista ei ole hyvä keskustella julkisuudessa, miksi he eivät sano sitä?

Tagged

93 thoughts on “Professorien Vanhas-selitykset

 1. Hyvä Osmo; itsellänikin pistivät silmään nuo ontuvat vastaväitteet, vaikka populaatioiden väliset mahdolliset älykkyyserot eivät nyt sinällään kauheasti kiinnosta. En myöskään ole tutustunut juuri Vanhasen tutkimuksiin aiheesta tarkemmin. Absurdia on vain kategorisesti väittää etteikö moisia eroja nyt vain voisi olla ja yrittää haudata koko aihe sen sijaan että mietitään todellakin mistä moiset voisivat johtua, ja mitä siten voisi yrittää tehdä huono-osaisemmilla seuduilla asian korjaamiseksi.

  Omalta omalta osaltani olen osallistunut kehitysmaiden virikkeellistämiseen tilaamalla jenkkikaverin kautta itselleni OLPC-projektin Give One Get One -kampanjan puitteissa XO-kannettavan, ja ohessa samanlaisen jollekulle kehitysmaalapselle. Mainitsen tämän nyt tässä relevanttina ajankohtaisena tiedonmuruna, vaikka Suomesta onkin hieman hankalaa osallistua kampanjaan erinäisistä byrokratiasyistä (tosin jos ei hingu omaa vastaavaa, lahjoittaminen tietysti onnistuu helpommin, mutta niin hyvä ihminen en ollut). Ks. http://laptopgiving.org/

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 2. Osmo:

  Kun elinkeinorakenne ja elämäntapaa muuttuvat virikkeellisemmiksi ja enemmän abstraktia ajattelua vaativammiksi, seuraako tästä se, että lapsista kehittyy älykkäämpiä? Rotistakin tulee yksinkertaisessa ympäristössä tyhmiä ja virikkeisessä älykkäitä.

  Jouni:

  Näin varmaan on. Iät ja ajat on tiedetty, että virikkeellinen varhaislapsuus nostaa aivojen käyttöastetta. Mutta muuttaako se geeniperimää, joka syntyy hedelmöityshetkellä.
  (tai tietysti jo sitä ennen, kun sukusolut ovat syntyneet).

  Niin, mitä ne testit lopunperin mittaavat. Ehkä ne mittaavat sitä, kuinka tehokkaasti aivot ovat käytössä niissä perimän rajoissa, johon genomi antaa myöten. Jos lapsuus on ollut virikkeetön, niin älyä on vähemmän, mutta genomista testi ei vielä paljon kerro. Evoluutio on hidas prosessi. Se ei muutamassa sadassa vuodessa vielä genomia muuta.

  Jouni Lundqvist

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 3. Osmo: ”Jarkko Hautamäki sanoo ensin, ettei ole kansakuntien älykkyyttä. Se on kategoriavirhe. Siis mitä? Jos on olemassa yksilöiden älykkyyttä, on olemassa kansakunnan älykkyysjakauma”

  Nähdäkseni Hautamäen huomio on aiheellinen. Mikä on esim suomalainen kansakunta? Toivon mukaan jo niin heterogeeninen, että on mielekästä puhua vain yksilöiden älykkyydestä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 4. Minua on jo pidempään pistänyt silmään kuinka Tatu vanhasta on pyritty vastustamaan ilmeisesti ideologisin perustein. En uskalla väittää, etteikö Tatu Vanhasen tutkimuksissa voisi hyvinkin olla niin vakavia puutteitakin että ne mitätöisivät suurelta osaltaan hänen kirjansa, mutta minusta on aivan älytöntä väittää ilman mitään kunnon todisteita, a priori, etteikö eri maiden välillä voisi tosiaan olla eroja älykkyyden keskiarvossa.

  Mikä muka tekee nimenomaan älykkyydestä sellaisen, ettei eri ihmisryhmien välillä voisi olla siinä mitään eroja, kun tiedetään kuitenkin hyvin eroja olevan esimerkiksi pituudessa, ihon tummuudessa, eri sairauksien yleisyydessä jne. Eikä se, että moniin näistä ominaisuuksista (ml. pituus ja älykkyys) vaikuttaa myös ympäristötekijät, poista mihinkään näitä eroja.

  Voi hyvinkin olla, että aikanaan jossain hyvin tehdyissä tutkimuksissa vaikkapa joku afrikkalainen maa todetaan keskimäärin älykkäämmäksi kuin Suomi. Jos näin tosiaankin on, olisi se minusta järkevintä hyväksyä tosiasiana ja miettiä onko havaitulla erolla jotain vaikutusta – ja voitaisiinko tähän eroon jotenkin vaikutaa. Minusta rationaalisen päätöksenteon pohjana pitäisi olla aina parhaimmat mahdolliset käytettävissä olevat ja empiirisesti havaitut faktat, jos sellaisia on suinkin olemassa, eikä faktojen ohittaminen olankohautuksella, jos ne ovat vastoin omaa ideologiaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 5. ruso,

  Miksi on mielestäsi toivottavaa, että kansakunta on mahdollisimman heterogeeninen? Mitä etuja siinä on verrattuna väestöön, joka on kyvyiltään ja myös arvoiltaan jossain määrin samalla viivalla alun perin?

  Eikö esim. kouluopetuksen järjestäminen jälkimmäisessä vaihtoehdossa ole huomattavasti halvempaa ja helpompaa vain yhden esimerkin mainitakseni?

  Osmo,

  On tosiaan erityislaatuinen sattuma, että nämä keinotekoiset, kuvitteelliset konstruktiot (= kansakunnat) poikkeavat tämän nimeltä mainitsemattoman ominaisuuden suhteen toisistaan näin olennaisesti. Jos tosiaan on olemassa vain yksilöiden älykkyyttä, joka jakautuu siis esim. ruson mukaan tasaisesti ja täysin satunnaisesti ympäri mantereiden, niin mikähän mekanismi Vanhasen ja Lynnin metatutkimuksessa on tämän oudon systemaattisen virheen saanut aikaan?

  Varteenotettava kritiikki on perustelevaa, eikö vain? Ei voi vain sanoa ”kategoriavirhe..” kuten Hautamäki.

  Olen itse asiassa kuullut näitä Hautamäen perusteluja kyllä henkilökohtaisesti. Muutamat metatutkimukseen sisällytetyt tulokset eivät ole noudattaneet Afrikassa tiukasti valtion rajoja, vaan lukuja on laajennettu koskemaan samankaltaisia heimoja/yhteisöjä riippumatta valtion rajoista. Tämä riittää siihen, että Helsingin yliopiston oppimisen arviointikeskus, jonka esimies Hautamäki on, ei yleisesti hyväksy mitään Vanhasen teesejä eikä oikeastaan suostu keskustelemaan mistään asiaan liittyvästä.

  Mielenkiinoista kyllä yksikään Afrikan valtio ei ole mukana Pisassa, mutta silti tämä argumentti kelpaa tyrmäämään Vanhasen regressioanalyysin tuloksen… Hmmm?

  Pimittäväthän he tiukasti koulukohtaisia eroja Pisa-tuloksissa kuten Osmokin tietää.. ristiriitaista….

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 6. Osmolle,
  Tiedämme Tatu Vanhasen viehtyvän rotuopeista älykkyyspohdintojensa rinnalla. Näin ”kansakunta” on hänen yhteydessä herkkä käsite saattaen viitata esim etnisiin ryhmiin. Tämä mielessäni kysyin ”mikä ihmeen kansakunta?” Tästä näkökulmasta tarina esim yhtenäisestä suomalaisesta kansakunnasta on lähinnä nationalistinen myytti.

  Elinalle,
  Perinteisesti kulttuurit, valtiot, yritykset, tiede, taide, yksilöt jne ovat kukoistaneet olleessaan avoimia vieraille vaikutteille, ja kuolleet käpertyessään omahyväisesti omaan kuviteltuun erinomaisuuteensa. Heterogeenisyys on tällaisen avoimuuden merkki.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 7. ”Kun elinkeinorakenne ja elämäntapaa muuttuvat virikkeellisemmiksi ja enemmän abstraktia ajattelua vaativammiksi, seuraako tästä se, että lapsista kehittyy älykkäämpiä?”

  Hyvä kysymys. Tästä samasta asiastahan oli puhetta maailman lehdistössä vain kuukausi sitten, kun DNA:n kaksoiskierteen aikanaan selvittänyt tutkija James Watson möläytti, että Saharan eteläpuolisen Afrikan mustat ovat geneettisesti tyhmempiä kuin me valkoiset. Hän perusti mielipiteensä samaan havaintoon kuin Tatu Vanhanen.

  New Yorkerin toimittaja Malcolm Gladwell nosti sitten esiin tiedeyhteisön laajimmin hyväksymän ajatuksen, että ympäristön alyllisen haastavuuden vaikutus on tosiaan aivan ratkaiseva. Hän kirjoitti arvostelun psykologi James Flynnin kirjasta What is Intelligence?, jossa tätä problematiikkaa on käsitelty. Flynnin mukaan on muun muassa tehty tutkimus, että Saksassa kasvaneet ”alkuperäiset saksalaiset” ja afrikasta kotoisin olevat lapset, jotka on kasvatettu saksalaisissa perheissä, ovat testien mukaan yhtä älykkäitä.

  Tämä puoltaisi siis tuota teoriaasi PISA-tulosten ja Vanhasen aineiston yhteydestä.

  Lue Gladwellin juttu. Se on lyhyt.

  http://www.newyorker.com/arts/critics/books/2007/12/17/071217crbo_books_gladwell

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 8. ”Perinteisesti kulttuurit, valtiot, yritykset, tiede, taide, yksilöt jne ovat kukoistaneet olleessaan avoimia vieraille vaikutteille, ja kuolleet käpertyessään omahyväisesti omaan kuviteltuun erinomaisuuteensa. Heterogeenisyys on tällaisen avoimuuden merkki.”

  Jostain syystä esimerkiksi kaukoidän valtiot eivät näytä tarvitsevan massiivista maahanmuuttoa Lähi-Idästä ja Afrikasta eivätkä näytä tarvitsevan ylipäätäänkään etnisesti mahdollisimman heterogeenistä väestöä ollakseen ns. kukoistavia valtioita. Toisaalta kun ajattelee että monet Afrikkalaiset valtiot ovat hyvinkin monikulttuurisia mutta silti kehitys siellä on ollut siinä määrin hitaampaa, paikoin jopa negatiivista taloudellisessa mielessä, että he tarvitsevat vuosikymmenestä toiseen massiivista taloudellista apua. Kaikestä tästä etnisestä rikkaudesta huolimatta myös käsittämättömän raaka väkivalta leimahtaa siellä aika-ajoin.

  Myös koko islamilaista maailmaa voisi vaivatta käyttää vastaavana esimerkkinä kulttuuripiiristä, jossa ihmiset ja ajatukset ovat liikkuneet melko vapaasti jo hyvin pitkän ajan, mutta silti talous perustuu lähinnä raaka-aineiden vientiin eikä tieteen ja tekniikan sarallakaan ole juuri näkynyt koko ihmiskuntaa hyödyttäviä läpimurtoja.

  Lisää esimerkkejä kukoistavien valtakuntien tuhosta väestön ja kulttuurin heterogeenisyyden lisääntyessä löytyy historiasta, niin uudemmasta kuin vanhemmasta, vaikka kuinka paljon. Myös tämä ajattelutapa: ’käpertyessään omahyväisesti omaan kuviteltuun erinomaisuuteensa.’ on osoittaunut tuhoisaksi niin kannattajilleen kuin muillekin. Kaikkien nähtävillä olevien tosiasioiden jatkuva kiistäminen; sensuuri, peittely, valehtelu, yhdistettynä sokeaan uskoon ei tule tuottamaan sen enempää onnea kuin rauhaakaan. Ei meille eikä niille muille..

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 9. Mitä mahtaa tarkoittaa ”geneettisesti tyhmä”. Jos identtisistä kaksosista toinen on kasvanut ”komerossa” ja toinen virikemaailmassa, väitän että komerorotyyppi menestyy älytestissä huonommin kuin viriketyyppi. Ja molemmilla on samanlainen perimä. Kumpikin on siis geneettisesti yhtä ”tyhmiä”.

  Minusta identtiset kaksoset sopisivat parhaiten verrokeiksi haettaessa ympäristön ja perimän vaikutusta menestymiseen älytesteissä. Onkohan tästä aineistoa tiedemaailmassa.

  Jouni Lundqvist

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 10. ruso,

  Jos annat esimerkkejä kulttuureista jotka ovat kukoistaneet vieraiden vaikutteiden ansioista, pystyn jokaista esimerkkiäsi kohden nimeämään kulttuurin, joka on tuhoutunut juuri mainitsemistasi syistä. Historiassa on lukuisia esimerkkejä korkeakulttuureista, jotka ovat romahtaneet barbaaristen valloittajien tunkeutuessa primitiivisine uskontoineen ja brutaaleine tapoineen ylemmällä tasolla olevan yhteisön piiriin.

  Afrikassa julkaistaan vuodessa 20 000:lla nimikkeellä kirjoja. Näistäkin liki puolet Etelä-Afrikassa, jossa on valkoisten hallitsema kulttuuri. Suomessa julkaistaan samassa ajassa 10 000 nimikettä !!! En ymmärrä, miten Suomea noin suuremmassa mittakaavassa voisi hyödyttää maahanmuutto tällaisesta kulttuuripiiristä. Mitkä ovat nämä mahdolliset kultturin helmet ja tieteen innovaatiot, jotka meiltä jäävät saavuttamatta ilman Afrikan väestön rikastuttavaa vaikutusta?

  Länsimaissa on kuljettu pitkä ja kivikkoinen tie kohti naisten ja lasten tasavertaisia ihmisoikeuksia. Miten meitä ylevöitää vaikutteet islamilaisesta maailmasta, jonka käsitykset naisen asemasta ovat meidän näkökulmastamme keskiaikaisia. Olisiko meidänkin syytä ottaa vaikuteitta sharia-laista ja sisällyttää raipparangaistukset sanktiovalikoimaamme? Mielestäni ei.

  En sitä paitsi tiedä, mitä niin erinomaista vaikutetta vailla me täällä olemme, että ruson tavoin pitäisi oikein toivoa heterogeenisyyttä ja näin ollen esim. huonompia pisa-tuloksia. Vai olisimmeko vielä ylivoimaisempia, jos saisimme näitä mystisiä vieraita vaikutteita? Ehkäpä, jos immigrantit ovat Itä-Aasiasta.

  Tämä ei ole mitään käpertymistä omaan erinomaisuuteen, vaan silkkaa rationaalisuutta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 11. Ajatellaan nyt vaikka suomalaisia. Lukutaito lännestä, peruna Amerikasta, muut viljelykasvit Euroopasta, kansanmusiikki Puolasta. Rajat suljettuina asuisimme yhä Ryysyrannassa hankkien elannon lähinnä metsästäen.

  Aivan viime aikoina etniset ravintolat, pizzat ja pastaruuat ovat tuoneet jotain lohtua läskisoosin ja karjalainpaistin ankeuteen.

  Länsirannikon väestö on jopa geneettisesti paljon terveempää, saatuaan ”vaikutteita” ulkomaisesta geeniperimästä verrattuna sisämaan kansallismielisemmän lisääntymisen sisäsiittoisiin alueisiin.

  Tai Intia. Siirtomaakaudesta ei tietenkään saa sanoa mitään hyvää, mutta uskallan silti väittää, että brittiläinen kulttuuri on vaikuttanut Intiaan myönteisesti. Ilman sitä maassa puhuttaisiin kahtasataa erilaista kieltä.

  Omassa viestissäsi mainitsit jo Etelä-Afrikan, jossa eurooppalaisen vaikutuksen ansiosta julkaistaan puolet mantereen kirjoista.

  Hongkong ja Singapore.

  Intialaisten vaikutus Kenian talouteen on ollut erittäin rikastuttava. Zimbabwessa on yritetty kansallismielisestä ohjelmaa seuraten päästä eroon vieraista vaikutteista, mutta ei se oikein hyvin suju.

  Antiikin Rooma imi taitavasta vaikutteita sekä helleenisestä kulttuurista että egyptiläisestä. Rooman valtakunnan leviäminen pohjoiseen toi niihin yhteiskuntajärjestyksen.

  Myönteisiä esimerkkejä kulttuurien toisiaan rikastuttavasta vaikutuksesta voidaan esittää vaikka kuinka paljon. Ulkomaisilta vaikutteilta suojautumista sovellettiin tuhansia vuosia Tyynen valtameren saarilla, mutta ei se mitään kovin loistavaa synnyttänyt.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 12. Jouni Lundqvistille:

  Älykkyyden periytymistä on tutkittu toisistaan erilleen joutuneilla identtisillä kaksosilla ja saatu tulokseksi, että perimän merkitys on suuri. Tässä on kuitenkin pieni metodologinen ongelma. Jos identtiset kaksoset joutuvat toisistaan erilleen, kasvuolot eivät voi oikein olla tavanomaiset. Kovin outoa olisi myös, jos kasvuolot olisivat kovin erilaiset, toinen joutuisi Keskilännen raamattuvyöhykkeelle ja toinen New Yorkin älymystökortteleihin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 13. Osmo toteaa:

  ”Myönteisiä esimerkkejä kulttuurien toisiaan rikastuttavasta vaikutuksesta voidaan esittää vaikka kuinka paljon.”

  Ilman muuta, minä en ainakaan väitä lainkaan vastaan. Ilmaisin ehkä itseäni huonosti. Tarkoitin, että yhtä lailla vaikutteet voivat olla huonoja. Alkuperäinen asetelmahan keskustelussa oli, että ruso oli sitä mieltä, että on olemassa vain yksilöiden älykkyyttä ei kansakunnan. Ja että tavoitetila on maksimaalinen kansankunnan heterogeenisyys.

  Miksi älyllinen heterogeenisyys olisi tavoiteltavampaa kuin korkeatasoinen homogeenisyys, joka on Suomen vahvuus esim. Pisa-testeissä. Tätä kysyin ja kysyn vieläkin!

  Mitään kansakunnan heterogeenisyyttä ei myöskään tarvitse olla omaksuessamme esim. erilaisia viljelystekniikoita ja muita Osmon mainitsemia asioita. Paremminhan me ne omaksumme, jos kaikilla on älyä niitä omaksua… En tiedä osoittiko Osmo kommenttinsa minulle, mutta ainakin hän puhuu eri asiasta kuin ruso ja minä. Ei minulla ole mitään ulkomaisia, meille edullisia vaikutteita vastaan. Kyse oli siitä, edistääkö kansakunnan älyllinen heterogeenisyys jotain ja jos niin mitä.

  Jos ruokakulttuuria köyhdyttäviä joka tuppukylän kulmalle ilmestyneitä pizzerioita pitää mainiona esimerkkinä myönteisestä vaikutteesta, niin en voi muuta kuin ihmetellä. Onhan se tietysti hienoa, että Frutti di Maren saa tismalleen samanlaisena samalla turkkilaisella aksentilla Johannesburgista Sodankylään… Eipä tule yllätyksiä! Kas, en kuitenkaan osaa tätä monikulttuurisuutta niin arvostaa, pikemminkin näen sen monokulttuurisuutena, kuten McDonalds-baaritkin.

  (Sitä paitsi karjalanpaistissa ei ole mitään ankeata, se on hyvää, kokeilepa tehdä se luisesta lihasta ja vaikka isojen juurespalojen ja sipulin kanssa. Ne kaupan valmiit ainekset nyt tietysti ovat vähän ankeita, mutta kyllä niistäkin ihan kelpo paistin saa..)

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 14. Osmo luulee..

  ”Länsirannikon väestö on jopa geneettisesti paljon terveempää,”

  Kansanterveyslaitoksen laajan tutkimuksen mukaan nimenomaan geneettisiä eroja ei ole, vaan ilmiötä on selitetty elintavoilla ja ruotsinkielisen väestön yhteisöllisyydellä.

  Asiasta lisää mm. Kansanterveyslaitoksen julkaisussa ”Kansanterveys” 10/2006 s. 14-15.

  ” […] sisämaan kansallismielisemmän lisääntymisen sisäsiittoisiin alueisiin.”

  Nyt kyllä trollaat?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 15. Puheet suomalaisten sisäsiittoisuudesta eivät perustu minkäänlaisiin tieteelliset kriteerit täyttäviin tutkimustuloksiin ja tässä kontekstissa ne voidaankin tulkita rasistiseksi leimakirveeksi, jolla vihreät yrittävät perustella omia ideologisia hankkeitaan.

  Kulttuurien välinen vuorovaikutus ja monikulttuurisuus, Osmo hyvä, ovat kaksi täysin eri asiaa. Kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa voidaan, jos näin halutaan, ottaa oppia hyvistä ja tehokkaista toimintatavoista ja näin on käytännössä tapahtunut myös suomalaisen kulttuurin kohdalla. Useimmiten vieraista kulttuureista Suomeen juurtuneet hyvät ja tehokkaat tavat ovat tulleet hyvin sotaisten vuorovaikutusten seurauksena. Nämä ja vaikeat luonnonolot ovat tehneet suomalaisista myös hyvin sitkeitä ja kekseliäitä. Ilman näitä ”sisäsiittoisuudella hankittuja” ominaisuuksia suomalaisia ei olisi olemassa. Hyvinä aikoina maahamme on pesiytynyt sitten enemmänkin niitä huonoja asioita, joista ”amerikkalainen roskakulttuuri” näyttää vihreiden mielestä olevan sitä pahinta lajia.

  Varsinkin vihervasemmistolla näyttää olevan kova hinku tuoda aktiivisesti suomalaiseen kulttuuriin kaikkea vierasta, karvoineen päivineen, ja jo lähtökohtaisesti teidän joukkonne myöntävät, että kovin erilaiset kulttuurit ovat keskenään yhteensopimattomia. Tällaisen johtopäätöksen voi tehdä siitä, että vihreät vaativat suomalaisilta sitä ns. suvaitsevaisuutta eli muuttamaan omia käytäntöjään, jotta ristiriidat vieraiden tapojen kanssa eivät aiheuttaisi konflikteja.

  En myöskään ymmärrä, miten te sovitatte kansainvaellusten seurauksena ekologisen jalanjäljen kasvattamisesta aiheutuvan älyllisen ristiriidan. Vai huomaatteko sitä edes? Entä mitä ajatuksia kehitysavulla aikaansaadun Afrikan väestöräjähdyksen kasvattaman ekologisen jalanjäljen suuruus teissä aiheuttaa?

  Kovin syvällisiä tieteellisiä tutkimuksia vuorostaan ei tarvita sen seikan toteamiseksi, että esimerkiksi rantaruotsalaiset, ahvenanmaalaiset, Suomen romanit ja saamelaiset ovat hyvin sisäsiittoista väkeä. Siihen riittää pelkkä peruskoulun matematiikka ja yhteiskuntaopin tunneilta saatu tieto. Ahvenanmaalaisia lienee n. 20.000, joista lisääntymisikäisiä alle kolmannes. Romaneita vuorostaan on alle 10.000. Tohditko Osmo väittää, että ahvenanmaalaiset tai romanit olisivat degeneroituneita?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 16. Evoluutiossa on termi pullonkaulaefekti. Se tarkoittaa suunnilleen sitä, että joku populaatio kutistuu syystä ja toisesta välillä hyvin pieneksi ja myöhemmin taas kasvaa.

  Nyky-Suomen alue on eräiden näkemysten mukaan voinut supistua väestöltään välillä jopa muutamaan sataan ihmiseen. Eikä tänne tullut väestö alunperinkään ollut kovin suuri.

  Siitä huolimatta tuntuu vaikealta ajatella, että erittäin monimutkainen ja lukuisten geenien tuottama älykkyys olisi kansalla nimeltä suomalaiset kovin poikkeava esim. ghanalaisista.

  Koko ihmiskunnan geeniperimä on niin homogeeninen, että itse näen älykkyystestien ja pisatestien tulokset hyvin pitkälle ympäristön tuotteina. Toki myönnän, jos saivartelemaan mennään, että yhteiskunnat sinänsä (ihmisen kasvuympäristöt) ovat myös geenien tuotteita.

  Jouni Lundqvist

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 17. Ahvenanmaalaiset taitavat olla geneettisesti paljon heterogeenisempia kuin vaikkapa posiolaiset. Onhan sitä vähän harrastettu merenkulkua.

  Monikulttuurisuuden vastakohta on yksikulttuurisuus, jollaista vaalitaan vanhalestadiolaisissa syrjäkylissä, Yhdysvaltain raamattuvyöhykkeellä ja vaikkapa Saudi-Arabiassa ja Iranissa.

  Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että yksikulttuurisuutta vaalivat vetäytyvät omiin reservaatteihinsa, pukeutuvat kaikki samalla tavalla, kampaavat tukkansa samalla tavalla ja elävät päivästä toiseen samalnlaista elämää, kunhan eivät pakota muita samaan.

  Aika huonosti nämä vanhalestadiolaiset kylät kyllä menestyvät. Moni pyrkii niistä pois ja kieltäytyy koskaan enää palaamasta. Monikulttuurisilla kaupungeilla menee paljon paremmin

  Mikähän on sellainen oma käytäntö, jota minä olen vaatinut ketään muuttamaan? Hyvä, olen vastustanut ympärileikkausta, myönnän, mutta muuta en muista vastustaneeni. Hyvä, toinenkin synti löytyy: pakollista, tunnustuksellista uskonnonopetusta olen vastustanut, koska minusta jokainen lahko opettakoon oman uskontonsa muita siihen pakottamatta.

  Monikulttuurisuuden suurin uhka eivät ole erilaiset suomalaiset hurmahenkiset kansallismieliset, koska heitä on aika vähän, vaan heidän eteläisemmät hengenheimolaisensa islamilaisissa maissa, yhden ainoan kulttuurin puolesta saarnaavat ja sotivat.

  Pari kertaa YK:n kokouksissa käyneenä haluan huomauttaa, että yksikulttuurisuuden puolustajat löytävät helposti toisensa. Vatikaani teki tiivistä yhteistyötä islamilaisten maiden kanssa. Ahdasmielisyys näyttää yhdistävänä tekijänä voittavan pienet teologiset erimielisyydet.

  Eurooppalaisuuden puolustaminen on liberaalin arvoyhteiskunnan puolustamista. Liberaalissa yhteiskunnassa sallitaan ihmisten elää eri tavalla, ja kunnioittaa erilaisia arvoja eikä edes pakoteta ketään syömään päivittäin karjalanpaistia, joskaan ei sitä kielletäkään.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 18. ”Ajatellaan nyt vaikka suomalaisia. Lukutaito lännestä, peruna Amerikasta, muut viljelykasvit Euroopasta, kansanmusiikki Puolasta. ”

  Edellyttikö tämä laajaakin intiaanien, eurooppalaisten maanviljelijöiden ja puolalaisten tanssijattarien maahantuontia?

  ”Rajat suljettuina asuisimme yhä Ryysyrannassa hankkien elannon lähinnä metsästäen.”

  Mihin tämä väitteesi perustuu? Koituiko pitkä ruotsalaismiehitys kansanmurhineen, pakkokäännytyksineen ja sotaväen pakko-ottoineen todellakin yksinomaan kansamme onneksi? Eikö suomalaisilla todellakaan ollut kulttuuria ennen ruotsalaisten hyökkäystä? Jos todellakin uskot näin niin ei voi kuin onnitella RKPläisten tahojen täydellistä menestystä aivopesussa. Aivan yhtä hyvin minä voisin väittää että jos suomalaisia ei olisi alistettu lyhytaikaisen teknisen ylivoiman avulla, olisimme valloittaneet paitsi koko maailman niin myös avaruuden..

  ”Aivan viime aikoina etniset ravintolat, pizzat ja pastaruuat ovat tuoneet jotain lohtua läskisoosin ja karjalainpaistin ankeuteen.”

  Melko subjektiivinen näkemys..

  ”Länsirannikon väestö on jopa geneettisesti paljon terveempää, saatuaan “vaikutteita” ulkomaisesta geeniperimästä verrattuna sisämaan kansallismielisemmän lisääntymisen sisäsiittoisiin alueisiin.”

  Haluamatta mitenkään kiistää tietojasi itäsuomalaisten suuremmasta suomalaisuudesta johtuvasta heikosta perimästä, totean ainoastaan että käsityksesi vaikuttaa olevan sama kuin RKPn henkisen isän, Axel Olof Freudenthalin käsitykset asiasta. Siltä varalta ettei joku lukija tunne lainkaan tätä asiaa niin:

  * Ruotsia puhuva sivistynyt luokka kuuluu ruotsalaiseen kansallisuuteen, joka näin ollen oli ollut ja on edelleenkin valtiaskansa;
  * Suomalaiset eivät olleet voineet, rotunsa jäsenkansaa kun olivat, luoda ennen ruotsalaisten valloitusta mitään omintakeista kulttuuria;
  * Historiasta tiedämme, että niillä kansoilla, jotka kuuluvat turaanilaiseen kansansukuun, ei ole erityisiä luonnonlahjoja itsenäiseen edistymiseen sivistyksen eikä viljelyksen alalla;
  * Ei mikään muu kansa Euroopassa ole osoittanut niin vähän taipumusta itsenäiseen asemaan kansojen joukossa kuin suomalaiset ja ylipäänsä koko turaanilainen suku;
  * Älyllisessä suhteessa suomalaiset eivät vielä vetäneet vertoja muille kansoille;
  * Ruotsalaisen talonpojan mielestä suomalainen ammattitoveri on alempi olento, erämaiden pölkkypää, joka kaikissa suhteissa on hänestä jäljessä.

  Kyseisen herran nimeä kantavaa Axel Olof Freudenthal –mitalia, toki vain hopeista koska kultaiset on varattu.. no Heille, kantaa ylpeänä mm. Paavo Lipponen, joten kyllä itäsuomalainenkin voi päästä Bättretalande – piireihin kun tarpeeksi tekee heille palveluksia..

  Mieltä hämmentävä yksityiskohtana totean että Ruotsin BKT asukasta kohden on nykyisin ALEMPI kuin Suomen.. Kun vielä muistetaan että Ruotsi on saanut yltäkylläisesti monikulttuurista rikkautta ja parempia geenejä, unohtamatta sitä 350 000 euron välitöntä säästöä valtion menoihin jokaista maahanmuuttajaa (ei suom. huom.) kohden, niin ei voi kuin hämmästellä miten tämä ylipäätään on mahdollista!

  ”Tai Intia. Siirtomaakaudesta ei tietenkään saa sanoa mitään hyvää, mutta uskallan silti väittää, että brittiläinen kulttuuri on vaikuttanut Intiaan myönteisesti. Ilman sitä maassa puhuttaisiin kahtasataa erilaista kieltä.”

  Eikö siellä sitten enää puhuta?

  ”Omassa viestissäsi mainitsit jo Etelä-Afrikan, jossa eurooppalaisen vaikutuksen ansiosta julkaistaan puolet mantereen kirjoista.”

  Tso tso.. Kyllä ne afrikkalaisetkin kirjoittaa kirjoja. Esimerkiksi prosentuaalisesti julkaisuihin nähden nobel-palkinnon saaneita löytyy monin verroin enemmän Afrikasta kuin täältä…

  ”Hongkong ja Singapore.
  Intialaisten vaikutus Kenian talouteen on ollut erittäin rikastuttava. Zimbabwessa on yritetty kansallismielisestä ohjelmaa seuraten päästä eroon vieraista vaikutteista, mutta ei se oikein hyvin suju.”

  Mahtakohan nämäkään olla niitä parhaita esimerkkejä monikulttuurin rikastavasta vaikutuksesta.. Zimbabwe ei muuten suinkaan ole mikään savolaisten ryysyrannanjooseppien sisäsiittoinen ja homogeeninen takapajula vaan aito monikulttuurinen valtio, jonka väestöstä shonat (71%), ndebelet (16%) ja muut afrikkalaiset (11%) muodostavat Suomeen verrattuna äärimmäisen rikkaan ja heterogeenisen väestön..

  ”Antiikin Rooma imi taitavasta vaikutteita sekä helleenisestä kulttuurista että egyptiläisestä. Rooman valtakunnan leviäminen pohjoiseen toi niihin yhteiskuntajärjestyksen. ”

  Rooman valtakunnan leviäminen pohjoiseen ja itään toi mukanaan laajan maahanmuuton ja sitä seuraavan romahduksen.

  ”Myönteisiä esimerkkejä kulttuurien toisiaan rikastuttavasta vaikutuksesta voidaan esittää vaikka kuinka paljon.”

  Äärimmäisen negatiivisia esimerkkejä kulttuurien toisiaan ”rikastuttavasta” vaikutuksesta voidaan esittää vaikka kuinka paljon. Aino ero näillä on siinä että ne on helppo perustella yleisesti hyväksytyllä historialla, ei mielikuvilla tai jollain pseudopupulla..

  ”Ulkomaisilta vaikutteilta suojautumista sovellettiin tuhansia vuosia Tyynen valtameren saarilla, mutta ei se mitään kovin loistavaa synnyttänyt.”

  Viittaan vielä tuohon Japaniin.. Mainitsen vielä toisenkin melkoisen homogeenisen väestön saaren eli Islannin, ja kun sinä Ode mainitsit etnisesti äärimmäisen rikkaan ja heterogeenisen Intian, niin tutkipa missä näistä maista on esimerkiksi alhaisin keskimääräinen elinikä..

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 19. ruso sanoo:

  ”Osmolle,
  Tiedämme Tatu Vanhasen viehtyvän rotuopeista älykkyyspohdintojensa rinnalla.”

  Onko Osmolla ja sinulla jotain salattua tietoa Tatu Vanhasen mieltymyksistä? Kertokaa toki meille tietämättömille, mistä on kyse! Jätä epämääräiset vihjailut ja nosta kissa pöydälle!

  Lausumasi on Vanhasta herjaava, ellei vakuuttavia argumentteja tule väitteesi tueksi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 20. Nyt ihan oletuspohjalta tarkistamatta:

  Jos viitattu tutkimus on se usein mainittu sodan jälkeen tehty, isät olivat USA:n armeijan sotilaita. USA:n armeijaan oli ja on palikkatesti, jonka raja on n. 80. Isien sotilasarvot todennäköisesti myös olivat huomattavasti mosuritasoa korkeampia.

  Yhdysvaltain koulujärjestelmässä on pitkään esiintynyt anomalia: Rotujen väliset suoriutumiserot ovat paljon pienemmät armeijan henkilökunnalleen järjestämissä kouluissa. Syytä on etsitty hartaasti, mutta kaikkein ilmeisintä on kieltäydytty katsomasta: Aines on jo valmiiksi älykkyystestein valikoitua

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 21. ruso,

  Mielestäni kirjoititte aivan eri asiasta: Sinä väestön heterogeenisyyden puolesta, Osmo vieraiden vaikutteiden puolesta. Vieraisiin vaikutteihin ei tarvita kuin TV ja internet ja vaikkapa opintomatkoja, ei heterogeenistä veästöä.

  Mutta, jos te mielestänne otitte saman asian esiin, niin jäävihän minä tässä olen sitten sitä kiistämään.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 22. ruso,

  Median tapa liittää pahantahtoisesti milloin mitäkin termejä ihmisiin, ei riitä vakuuttamaan minua asioiden todenperäisyydestä. Ei tosiaan vaikka se olisi sanojasi lainaten”yleisesti liitetty”…

  Luin kyllä aikoinaan kuukausiliitteen jutun. Rotuoppiin viitattiin monella ilkeämielisellä tavalla, joista Vanhasen kauniita ihmisvartaloita kuvaavat veistokset olivat yksi asia, mikä jäi mieleen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 23. Osmo otti kommenttissaan esiin erillään kasvaneiden kaksosten älykkyystutkimukset ja niiden metodologiset ongelmat.

  Kaksostutkimuksia on kuitenkin tehty paljon muistakin lähtökohdista kuin erilleen joutuneista yksilöistä. Alla lainaus Vanhasen kommentteja Jensenin teokseen The g Factor – The Science of Mental Ability (Praeger 1998) :

  Tässä kirjassa Jensen käsittelee perusteellisesti kysymystä perinnöllisyyden ja älykkyysosamäärän yhteydestä. Vanhasen mukaan Jensen ei tietenkään kiellä sitä, etteivätkö myös ympäristötekijät vaikuttaisi älykkyyteen: ”Ilmiasu on aina sekä perintötekijöiden että ympäristötekijöiden vaikutuksen alainen.”

  Mutta mitä todisteita Jensenillä on perintötekijöiden dominoivan vaikutuksen puolesta? Vanhanen luetteli neljä:

  ”Ensinnäkin, yhdessä kasvatettujen identtisten kaksosten älykkyysosamäärät ovat paljon lähempänä toisiaan kuin yhdessä kasvatettujen epäidenttisten kaksosten. Tätä eroa ei voi mitenkään selittää ympäristötekijöillä. Toiseksi, erillään kasvatettujen identtisten kaksosten älykkyysosamäärät ovat lähempänä toisiaan kuin yhdessä kasvatettujen epäidenttisten kaksosten. Kolmanneksi, adoptoitujen henkilöiden, jotka eivät ole koskaan tunteneet biologisia vanhempiaan, älykkyysosamäärät korreloivat vahvemmin heidän biologisten vanhempiensa kuin heidän kasvatusvanhempiensa älykkyysosamäärien kanssa. Neljänneksi, lapsuudesta asti yhdessä kasvatettujen henkilöiden, jotka eivät ole sukua keskenään, älykkyysosamäärät korreloivat heikommin kuin biologisten sisarusten, ja aikuisiässä heidän ÄO-korrelaationsa alenee nollaan. Jensen viittaa moniin tutkimuksiin, jotka tukevat näitä havaintoja.”

  Vanhanen otti tässä yhteydessä kantaa myös käyttäytymisgenetiikan löydöksiin, jotka hänen mukaansa ovat täysin linjassa Jensenin teesien kanssa. Vanhanen mainitsi, että yhtenä mielenkiintoisena havaintona on myös se, että perimä vaikuttaa yleisälykkyyteen lapsuusiässä vähemmän kuin aikuisiässä.

  ”Jensenin johtopäätöksenä on, että perintötekijöiden vaikutus älykkyysosamäärään on 40–50% lapsuudessa, 60–70% nuoruudessa ja vanhemmalla iällä melkein 80%.”
  Vanhanen kertoi, että Jensen sai aikoinaan osakseen ankaraa arvostelua. Asiat ovat kuitenkin muuttuneet: tuskin kukaan nykyään kieltää perimän vaikutusta yksilöiden välisiin älykkyyseroihin. Vaikutuksen määrästä voidaan tosin olla eri mieltä. Vanhanen heitti, että jopa sosiologit ovat taipuneet tosiasioiden edessä. Ainakin J.P. Roosin tapauksessa tämä pitää myös Suomen osalta paikkansa! (Tosin Roos itse arvelee olevansa harvinainen poikkeus.)”

  Lähde: http://www.skepsis.fi/lehti/2006/2006-2-niemela3.html

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 24. Minä en ole koskaan epäillyt perimän osuutta älykkyyteen. Jenssenin luvut saattavat olla tosia. Sen sijaan älykkyystestien ja pisatestien luotettavuutta olen pohtinut.

  Armeijassa meillä oli aikanaan joku palikkatesti. Siinä oli perusosiot eli hahmotus, verbaalisuus ja matematiikka. Olen sata varma, että meillä lukion käyneillä oli etulyönti verrattuna kansakoulun käyneisiin, jotka kuuteen vuoteen eivät olleet lukeneet paljon muuta kuin akuankkaa ja urheilu-uutisia. Kynää oli käytetty etupäässä vain veikkauskuponkien täyttöön.

  Ja kun mennään vielä pitemmälle, sopii kysyä, millä saa älytestissä köyhissä oloissa kasvaneen afrikkalaisen aikuisen (tai koko kansan) samalle viivalle hyvinvoineen suomalaisen kanssa. Tätä minä tarkoitan

  Jouni Lundqvist

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 25. Jouni,

  Niin, miksi sinä olit käynyt lukion ja ne palikkatestin huonosti läpäisseet vain kansakoulun…? Miksi he olivat täytelleet veikkauskuponkeja silmäillen vajavaisella lukutaidollaan samalla urheilu-uutisia ja tavanneet pöntöllä Aku Ankkaa siinä missä sinä olit jo Hermann Hessesi kahlannut läpi siirtyen vaativampaan kirjallisuuteen?

  Olisiko lukion käyneillä ALUN PERIN keskimäärin korkeampi älykkyysosamäärä vai onko tämä sinulle ihan mahdoton ajatus?

  Viisivuotiaille tehdään suhteellisen laaja testipatteristo suomalaisessa neuvolajärjestelmässä tarkoituksena seuloa epäkelvot tulokkaat starttiluokille ja erityisopetuksen piiriin. Varsin toimivaa.. ! Negatiivinen korrelaatio testissä menestymisen ja kouluvaikeuksien välillä on erittäin merkitsevä.

  Joten ehkä se lukion käyminen ei ole niin relevanttia..

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 26. Traveler,

  Kuukausiliitteen juttu oli tosiaan törkeän leimaava. ”Hipsii sukkasillaan jne..” havaintoja, joiden tarkoitus oli vain luoda kuvaa säälittävästä rotuoppien hapattamasta persoonasta.

  Todella tarkoitushakuinen, ikävän sävyinen juttu Tatu Vanhasesta. Toimittaja-paralla ei ilmeisesti ollut mitään edellytyksiä ymmärtää asian tieteellistä puolta, joten oli pakko turvautua joka virkkeessä siihen irrelevanttiin seikkaan, että Tatu Vanhanen on Matti Vanhasen isä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 27. Osmo:
  ”Pari kertaa YK:n kokouksissa käyneenä haluan huomauttaa, että yksikulttuurisuuden puolustajat löytävät helposti toisensa. Vatikaani teki tiivistä yhteistyötä islamilaisten maiden kanssa.”

  Se, että yhteistyötä tehdään on positiivinen asia. Sisältöpuoli on sitten toinen. Jos Vatikaani pyrkii sillanrakentajaksi länsimaisen kulttuurin ja ikiaikaisen kilpakumppaninsa islamilaisen kulttuurin välille pidän sitä pitkällä aikaperspektiivillä edistyksellisenä askeleena.

  Sisältöpuolella on sitten keskeisenä tämä väestöpolitiikka, johon Vatikaani pitäisi saada puhuttua mukaan, jotta länsimaisen kulttuurin ja islamilaisen kulttuurin välille voisi saada kestävät väestöllistä liikavarustelua rajoittavat sopimukset. Kun Raamattu sanoo Jumalan kehottaneen, että ”lisääntykää ja täyttäkää maa”, tuo lauseke ei sisällä viitettä siitä mitä tehdään kun maa on jo täynnä.

  Uskon, että koska toimiva ja riittävän syvällinen dialogi länsimaisen ja islamilaisen kulttuurin johtavien edustajien välillä on tähän asti puuttunut sekä Vatikaani että islamilaisen kulttuurin johto on katsonut turvallisemmaksi ja Jumalan tahdon mukaiseksi maan täyttämisen omimmilla syntyvyyden säännöstelyä rajoittamalla.

  Maapallon väestönkasvun jäädyttämiseksi Suomen hallituksen pitäisi lobata protestanttisia kirkkoja, protestanttisten kirkkojen pitäisi lobata Vatikaania ja Vatikaanin pitäisi rakentaa konsensus islamilaisen kulttuurin johdon kanssa. Jos protestanttiset kirkot onnistuvat tässä lobbauksessa Suomen hallituksen kannattaisi antaa protestanttisille kirkolle kohtuullisia protestanttisten kirkkojen toivomia moraalin rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä myönnytyksiä.

  Henkseleitä paukuttamalla tämä ei kuitenkaan voi onnistua, vaan ainoastaan pitkäjänteisellä ja jämäkällä toiminnalla vuosikymmenten ja vuosisatojen aikajänteellä ja perspektiivillä.

  Tuon kaltainen suunnitelma kannattaisi leipoa myös kohta aloittavan EU:n viisaiden miesten ryhmän, jossa Jorma Ollila on varapuheenjohtajana, rakentamaan toimintasuunnitelmaan.

  Sen että joku on älykkäämpi kuin joku toinen ei pidä estää yhteistyötä. Yleensä ei myöskään kannata kiistellä siitä kuka on älykkäin tai viisain, jos vaihtoehtona on lyödä kaikkien kiistelijöiden älykkyys ja viisaus yhteen ja tehdä yhdessä jotain todella upeaa, kuten ratkaista ilmasto-, väestö- sekä köyhyysongelmat.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 28. Usein ja mielestäni tässäkin keskustelussa nousee usein pinnalle ajatus siitä, että jos tunnustaa mahdollisuuden älykkyyseroihin kansojen välillä syystä tai toisesta, olisi se automaattisesti osoitus muukalaisvastaisuudesta, rasismista tms. On kuitenkin täysin mahdollisuutta pyrkiä havainnoimaan eroja kansojen välillä ilman negatiivisia taka-ajatuksia.

  Omalta kohdaltani haluan korostaa, että olen arvoiltani melko liberaali, enkä ole ulkomaalaisia vastaan – olivatpa nämä sitten mistä kansasta hyvänsä. Samoin muistan Tatu Vanhasen ehdottaneen TV-ohjelmassa ratkaisuksi moniin ihmisten välisiin ristiriitoihin sitä, että ihmiset pariutuisivat nykyistä enemmän yli etnisten rajojen. Tämä lisäksi mm. vähentäisi resessiivisesti periytyvien sairauksien esiintyvyyttä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 29. Oli mainitsemani HS-artikkelin sävystä mitä mieltä tahansa, niin suora Vanhas-lainaus ko artikkelista:

  ”Ei afrikkalaisten huono-osaisuus ole meidän valkoihoisten syytä. Kun suomalaisten keskimääräinen älykkyysosamäärä on 97, Afrikassa se on 60-70. Erot älykkyydessä on merkittävin huono-osaisuutta selittävä ilmiö”

  1) …aika suoraviivaista päättelyä…
  2) kiistanalainen lähtöoletus (älykkyys synnynnäinen ominaisuus)
  3) totaalisen historiatonta

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 30. Älykkyyden synnynnäisyydessä ei ole mitään kiistanalaista. Asia tunnetaan tavattoman hyvin.

  Noin suoralta kädeltä mieleeni ei tule _yhtään_ aspektia, jossa henkinen suorituskyky ja sen kehittyminen jotenkin oleellisesti olisi erilainen kuin ruumiillinen suorituskyky. Suunnilleen samat asiat pätevät.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 31. Kun yksikulttuurisuus onkin niin arvostettua niin lainaanpa
  tässä Ahvenanmaan yhteiskuntamallin ihailijoiden logiikkaa ja perusteluita sovellettuna Manner-Suomeen. Eikö olekin veikeä malli perusteluineen tuo Ahvenanmaan malli:

  1.) Kielienemmistön kieli, suomi, on ainoa virallinen hallintokieli Manner-Suomessa. Muiden kielten käyttäminen on lainvastaista, koska Manner-Suomella on itsehallinto.

  2.) Manner-Suomen koulujärjestelmä toimii ainoastaan suomen kielellä. Muunkieliset koulut on laittomia, koska Manner-Suomi on itsehallintoalue.

  3.) Muita kieliä kuin suomea puhuvat eivät saa omalla äidinkielellään mitään opetusta, koska Manner-Suomella on itsehallinto.

  4.) Muitä kieliä äidinkielenä puhuvilta lapsilta on lailla kielletty oman äidinkielen ja äidinkielinen opetus Manner-Suomessa, koska Manner-Suomella on itsehallinto.

  5.) Kaikki kunnat toimivat suomen kielellä Manner-Suomessa, koska Manner-Suomella on itsehallinto.

  6.)Jokaiseen julkiseen virkaan riittää suomen kielen osaaminen suullisesti ja kirjallisesti, koska Manner-Suomella on itsehallinto.

  7.) Manner-Suomeen muuttaneet eivät saa ostaa kiinteistöjä elleivät ole asuneet Manner-Suomessa viisi (5) vuotta ja osaavat suomea, koska Manner-Suomessa on itsehallinto

  8.) Katukilvet ja tienviitat on vain suomeksi Manner-Suomessa, koska Manner-Suomessa on itsehallinto.

  9.) Kaikki opiskelevat tasapuolisesti suomen kielellä Manner-Suomessa, koska Manner-Suomi on itsehallintoalue.

  10.) Yritystä ei saa rekisteröidä Manner-Suomeen ellei yrityksessä ole vähintään yhtä mannersuomalaista yrityksen hallitusjäsenenä, koska Manner-Suomessa on itsehallinto

  11,) Manner-Suomessa sallitaan vain suomenkieliset seurakunnat, koska Manner-Suomessa on itsehallinto.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 32. Afrikkaan on laitettu kehitysapuna rahaa moninkertaisesti Euroopan Marshall-avun verran toisen maailmansodan jälkeen.

  Mistä johtuu, että kehitystä on edelleen tapahtunut niin vähän? Miksi suuri osa 1960-luvun tienoilla itsenäistyneistä Afrikan valtioista on niin huonossa jamassa? Valkoisen heteromiehen syytäkö? Jos vihreiltä kysyy, niin todennäköisesti, kuten kaikki ongelmat ylipäätään..

  ”Ajatellaan nyt vaikka suomalaisia. Lukutaito lännestä, peruna Amerikasta, muut viljelykasvit Euroopasta, kansanmusiikki Puolasta. Rajat suljettuina asuisimme yhä Ryysyrannassa hankkien elannon lähinnä metsästäen.

  Aivan viime aikoina etniset ravintolat, pizzat ja pastaruuat ovat tuoneet jotain lohtua läskisoosin ja karjalainpaistin ankeuteen.”

  Kuten jo joku aiemminkin totesi, uudenlaisen kulttuurin maahantuonti ei vaadi ihmisten maahantuontia. Tavarat, musiikki ja tiede, esimerkiksi, eivät tee rikoksia tai lähde mölisemään kadulle, jos joku piirtäjä jossain lehdessä erehtyy piirtämään kuvan jostain partasuisesta, 1400 vuotta sitten eläneestä, vuohipaimenesta.

  Kulttuurellisten vaikutteiden saamiseen tarvitaan massiivista maahanmuuttoa islamilaisista valtioista ainoastaan vihreiden märissä päiväunissa, jotka valitettavasti uhkaavat tulla todeksi myös meillä Suomessa. Ajatelkaapa tosiaan vaikka Japania, miten sen on onnistunut nousta talousmahdiksi ilman kolmannen maailman kulttuurinrikastuttajia?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 33. No, asetetaan sitten kiistanalaiseksi.

  1) Unohdetaan myytit valtiomiesten kuolemattomasta viisaudesta ja kansan ylivertaisuudesta kyvystä ymmärtää oma parhaansa ja siten taito seurata suurten johtajiensa näkemystä, ts nationalistinen historiankirjoitus.

  2) Muistetaan, että sattumalla ja hillittömällä onnella on myös osansa historiankulussa (oletetaan vaikka ettei aiemmin mainittu peruna olisi jostain omituisesta syystä löytänyt ajoissa perille tms ikävyyksiä).

  3) Asetetaan Suomen maaperään hillittömiä rikkauksia, joista suuret vallat ovat iät ajat kinastelleet.

  …eli siis oletetaan, etteivät suomalaiset olisivat niin onnekkaita kuin mitä ovat olleet… rämpisimme köyhyydessä ja taistelisimme päivittäisestä toimeentulosta. Hyvinvointiyhteiskuntamme olisi utopia, ajatus jota emme olisi edes teoreettisena mahdollisuutena tulleet ajatelleeksi.

  Perimämme voisi olla oleellisesti sama, mutta mitkä olisivat tuloksemme Pisassa ja äo-testeissä, tyystin toisenlaisessa arjessa? Veikkaan, että heikot…

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 34. Itse en näe monikulttuurihullutuksen vastakohtana jotain körttikylää, jossa kaikkien on pakko käyttäytyä tietyllä tavalla ja josta ei saa muuttaa pois. Minulle monikulttuuri-ideologian terve vastakohta on itsenäinen Suomi ennen EU:ta. Kyllä täällä jo 80-luvulla pitsaa ja kebabbia syötiin. Ulkomaille pääsi töihin jos halusi ja ulkomaalaiset pääsivät tänne töihin.

  Onko se Osmo mielestäsi sitten hyvä vai huono asia, että Intiassa puhutaan 200:aa (tai 400:aa) kieltä? Vahvistaako se Intiaa valtiona, helpottaako hallintoa ja palvelujen tarjoamista? Vai päinvastoin? Toisaalta Intia on valtavan iso Euroopan kokoinen alue, johon helposti mahtuisi kymmeniä tai satoja kansallisvaltioita, jos niin halutaan.

  En usko, että Intiassakaan puhutaan niitä 200 kieltä jokaisessa kaupungissa. Toisaalta meidän monikulttuurisessa Turussamme puhutaan jo nyt 120 kieltä. Ja uusien määräysten mukaan niitä ilmeisesti tullaan puhumaan myös Turun suomalaisissa kouluissa oppitunneilla.

  Rikastaako tämä sinun mielestäsi Turkua kulttuurillisesti tai taloudellisesti? Pienenä vinkkinä: Turku on Suomen ensimmäinen kaupunki, jossa white flight -ilmiö on havainnoitavissa livenä ja jonka talous on monikulttuurin takia konkurssitilassa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 35. Keskustelu on taas lähtenyt elämään omaa elämäänsä. Oden alkuperäinen pohdinta kohdistui älyyn, Pisaan ja Tatu Vanhaseen. Jos äidinkielen tunnilla kirjoittaa asian vierestä, arvosana on enintään viisi. Ymmärrys hoi, äly älä jätä. Minäkö tyhmä, nyt en ymmärrä.

  Jouni Lundqvist

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 36. RUSOn Jouluglögi on ilmiselvästi liian vahvaa.
  Monta kertaa Suomen kansa on kulkenut hyvin ahtaasta evoluutioportista nälän, pakkasen ja vihollisten lähes nujertamana.
  Onneksi meillä ei ole rikkauksia, silloin olisimme köyhiä???
  Jotenkin minusta tuntuu että meidän ”onnemme” vetelee viimeisiään, nykysuomalainen on käsittämättömän avuton ja tyhmä arkisissa askareissa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 37. Jouni hyvä,

  Erota toki äidinkielen tunnin ainekirjoitus ja vapaamuotoinen nettikeskustelu toisistaan. Älykkäiden (ja muidenkin) ihmisten keskustelu tuottaa polveilevia assosiaatioita suuntaan jos toiseen. Vain tämä tekee ajatusten vaihdosta mielekästä ainkin meidän naisten mielestä…..

  Ja liittyikö mielestäsi äidinkielen ainekirjoitus jotenkin Osmon otsikon alle? Äly hoi! Minäkö tyhmä? Vain neljä pistettä sinua jäljessä noin keskimäärin (linkki tulee tarvittaessa)

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 38. ”Kuka on ehdottanut massiivista maahan muuttoa islamilaisista maista?”

  Jokainen sotaa käyviltä alueilta ja ihmisoikeuksia sortavista valtioista pakolaisten Eurooppaan/Suomeen päästämistä kannattava. Maailman jokaisessa sodassa ainakin toisella puolella ovat islamistit/muslimit. Lähes jokaisessa muslimienemmistöisessä valtiossa rikotaan räikeästi ihmisoikeuksia.

  Sitten olemme tulijan kertomusten varassa sen suhteen, että millaisia tyyppejä tänne oikeasti tulee ja hups ongelmat räjähtävät käsiin.

  Syyllisiä ovat myös Turkin EU-jäsenyyttä kannattavat (liikkumisen vapaus vanhoillistuvasta Turkista, joka voi myös muodostua lähtöasemaksi Eurooppaan pyrkiville) sekä Tunisiasta ym. ”työperäistä” maahanmuuttoa havittelevat. Maallistuneiden seassa tulee fundeja, ja usein toisessa sukupolvessa tapahtuu vaihtoehto-identiteetillisistä syistä uus-radikalisoitumista. Esimerkkejä tästä kehityksestä on vaikka kuinka.

  On jotenkin epärehellistä ihmetellä, että ketkä muka kannattavat muslimien maahanmuuttoa kun ei kovin montaa pykälää tarvitse edetä päättelyketjussa sen huomatakseen. Suomessa muslimien maahanmuuttoa kannattavat erityisesti vasemmistoliitto ja ikävä kyllä myös vihreät sekä mm. pääministeri Matti Vanhanen.

  Rationaalinen ja eniten ihmisiä auttava ja vähiten omille yhteiskunnillemme ongelmia aiheuttava tapa vaikuttaa on tietysti kohdentaa apua uudistushenkisiä voimia ja hädänalaisia auttaen paikan päälle, mutta tällaisessa on se ongelma, että tiedostaja ei saa omakohtaisesti käsinkosketeltavaksi omaa sädekehäänsä, toisin kuin vaikkapa Helsingin katujen rikkaudessa.

  Ensimmäistä somalialaista ravintolaa odotellessa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 39. ruso,

  Kyllä Suomessa on taisteltu päivittäisestä toimeentulosta ja ”rämmitty köyhyydessä” sanojasi lainaten. Kuka nyt syyllistyy totaaliseen historiattomuuteen, josta syytit Tatu Vanhasta.

  Ihan pelkkien onnellisten sattumien piikkiin en laittaisi sitä, että näistä ilmasto-olosuhteista, vaatimattomien luonnonvarojen keskeltä ja sotien kurimuksesta, nousee yksi maailman menestyneimmistä kansoista.

  Mutta kai meillä sitten vain on käynyt kauhea tuuri/tsägä/mäihä jne.. Toivokaamme tätä onnenpotkausta myös Afrikalle.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 40. Jouni:

  ”Keskustelu on taas lähtenyt elämään omaa elämäänsä. Oden alkuperäinen pohdinta kohdistui älyyn, Pisaan ja Tatu Vanhaseen. Jos äidinkielen tunnilla kirjoittaa asian vierestä, arvosana on enintään viisi. Ymmärrys hoi, äly älä jätä. Minäkö tyhmä, nyt en ymmärrä.”

  Nämä lähtevät aina elämään omaa elämäänsä, koska sitä mitä tiedettiin jo aikaa sitten ei vain viitsitä tunnustaa. Lainaan Catilinan kommenttia, koska siinä on homman ydin selkeästi sanottuna:

  ”Älykkyyden synnynnäisyydessä ei ole mitään kiistanalaista. Asia tunnetaan tavattoman hyvin.

  Noin suoralta kädeltä mieleeni ei tule _yhtään_ aspektia, jossa henkinen suorituskyky ja sen kehittyminen jotenkin oleellisesti olisi erilainen kuin ruumiillinen suorituskyky. Suunnilleen samat asiat pätevät.”

  Toisesta kappaleesta voisi keskustella, ensimmäisestä ei enää kannata koska se tosiaan tunnetaan.

  Jotta keskustelussa olisi jotain järkeä pitäisi keskittyä siihen mitä älykkyyden periytyminen yhteiskunnallisella tasolla merkitsee. Onko esimerkiksi oikeuttaa yleensä harjoittaa mitään yhteiskuntasuunnittelua tuon tunnetun tosiasian perusteella jne…?

  Tuollaiseen keskusteluun ei kuitenkaan koskaan päästä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 41. Osmo kyselee simmut ymmyrkäisinä, kuka on ehdottanut massiivista maahanmuuttoa islamilaisista maista.

  On paljon tahoja (vihreät, äänitorvena esim. Sumuvuori) ja yksittäisiä, virkansa vuoksi kantaa ottavia henkilöitä (mm. Astrid Thors, Jari Vilen), jotka kannattavat laajamittaista maahanmuuttoa.

  Immigraatiota ei ehkä eksplisiittisesti toivota ilslamilaisista maista, mutta sieltähän ne nyt tulevat, jotka ovat tullakseen… Vai lähtevätkö Eriksonit Ruotsista, Jensenit Tanskasta ja Schneiderit Saksasta vaihtamaan vaippoja suurten ikäluokkien suurille takapuolille…

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 42. Suomeen halutaan työperäistä maahanmuuttoa. Meillä jokaisella tietysti voi olla erilaisia käsityksiä siitä,mistä maista ammattitaitoista väkeä on parhaiten saatavilla. Toistaiseksi noita on tullut Virosta, Venäjältä, Puolasta ja Kiinasta. Nokialla näyttää olevan aika paljon intialaisia. Islamilaista maista työluvan kanssa on tultu verrattain vähän.
  .

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 43. Olen Jouni Lundqvistin kanssa samaa mieltä siitä, että olisi korre3ktia puhua annetusta aiheesta. Elina sanoi, että on naisiin liittyvä piirre, ettei kykene pysymään asiassa. Minulta ei noin sovinistista puheenvuoroa olisi irronnut. Eikä tuo tämän listan osalta näytä pitävän edes paikkaansa.

  Eräät Suomen Sisun aktivistit näyttävät tunkeutuvan tälle listalle purkamaan islamilaisia vastaan kokemiaan pelkoja, puhutaan täällä sitten mistä asiasta hyvänsä. Eivätkö he voisi perustaa omaa blogia, jossa voisivat piehtaroida islam-fobioidensa parissa. En ajatellut sallia tätä aihetta enää, koska se on lukuisissa keskusteluissa kaluttu loppuun.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 44. Jos kirjoituksen aiheena on Tatu Vanhanen ja etnisten ryhmien väliset erot älykkyysosamäärässä, ja kommenteissa toivotaan Suomen olevan mahdollisimman heterogeeninen, ei ehkä ole enää kovin yllättävää, jos joku päästää kolmannesta maailmasta Eurooppaan kohdistuvaan kansainvaellukseen liittyviä soraääniä. Asiaa ei hirveästi auta se, että blogin pitäjä kyselee ihmisiltä islamilaisesta kulttuuripiiristä saapuvasta maahanmuutosta. Mitä niihin kysyttyihin lähteisiin tulee, valtion tulevaisuudensuunnitelmia työperäisen maahanmuuton suhteen voi vilkaista täältä:

  http://www.uutiskynnys.fi/mielipide/2007/tyovoimaa-tunisiasta

  Tuhat tulijaa vuodessa on tietenkin hyvin kaukana massiivisesta muuttoliikkeestä, mutta kyseessä onkin vain kokeilu, jota epäilemättä laajennetaan, kunhan siitä vain saadaan hyviä kokemuksia. Henkilökohtaisesti hieman epäilen sitä, tuleeko niitä, mutta on kokonaan toinen asia, kuka vaikutusvaltainen henkilö uskaltaa sanoa, ettei keisarilla ole vaatteita, ja saada saavillisen rasismisyytöksiä kasvoilleen.

  Työperäisen maahanmuuton lisäksi on lukuisia henkilöitä, jota ajavat Suomeen selvästi avoimempaa pakolaispolitiikkaa, ja kuten az tarkoitti, tämä tietäisi mittavaa muslimien ja muista kolmannen maailman maista saapuneiden vähemmistöjen kasvua Suomessa. Lähteitä voisin toki etsiä, mutta se tuskin on tarpeen. Vihreissä vaikuttaneena Osmo on epäilemättä tavannut näitä maailmanparantajia aivan riittämiin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 45. Kysymys islamilaisuuden haasteesta ja tähän liittyen Pohjois-Afrikan väestönräjähdyksestä ja sen tuottamasta siirtolaisuuspaineista on asia, josta sinänsä pitää keskustella. Tässä keskustelussa käytetyt argumentit vain on sanottu aika moneen kertaan, eikä saman jankutuksen seuraaminen kiinnosta kovin monia.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 46. Pahoittelen, mikäli olen itsekin liiaksi poikennut aiheesta. Islamilaiseen maahanmuuttoon liittyvän pelon purkaminen myös tälle palstalle, ja välillä aiheesta riippumatta, on oire nyky-yhteiskunnan keskusteluntukahduttamiskulttuurista. Kun yli puoluerajojen arvostettu henkilö, kuten tämän blogin pitäjä, ottaa maahanmuutto- ym. asiat puheeksi, on monella kiusaus päästä purkamaan ajatuksiaan. Koetan henkilökohtaisesti vastaisuudessa pysytellä enemmän aiheessa.

  Kansakuntien mahdollisista älykkyyseroista pitäisi pystyä keskustelemaan neutraalisti, mitään salaamatta. Mikäli eroja on pystytty toteamaan tieteellisillä metodeilla ja objektiivisesti, ei tutkimustulosten kieltämisellä ja salaamisella päästä mihinkään. On pidemmällä tähtäimellä kaikkien kansojen etu, että tutkimustulokset voidaan julkistaa ilman suurempaa kiihkoilua. Kehitysavun ja muun vastaavanlaisen toiminnan oikeanlainen kohdentaminen ja räätälöinti saattaa helpottua olennaisesti älykkyyserojen tunnustamisella.

  Henkilökohtaisessa elämässäni aloin miettiä tätä asiaa tilastotieteen tunnilla, kun opiskelutoverilleni asiat avautuivat heti, vaikka hän käytti murto-osan tunteja samojen asioiden opetteluun itseeni verrattuna. Hän tulee suvusta, jossa on paljon insinöörejä ja lääkäreitä. Omassa suvussani useilla on ei-matemaattinen ammatti. Jotain luontaista, perinnöllistä kykyä matemaattisten asioiden omaksumiseen siis täytyi olla kyseessä. Mikäli erilainen perinnöllinen kyky omaksua asioita pätee kahden yksilön välillä, niin miksi ei pätisi myös populaatioiden välillä?

  Muistan lukeneeni 10-15 vuotta takaperin Valittujen Palojen artikkelin, jonka mukaan juutalaisten keskimääräinen älykkyys on muita kansoja ja kansanryhmiä huomattavasti korkeammalla tasolla. Itse en tätä tutkimustulosta epäile, enkä näin ei-juutalaisena ole erityisen kateellinen tai katkera tästä asiasta. Juutalaisten joukosta on kautta historian noussut useiden tieteen- ja taiteenalojen uranuurtajia, kuten Albert Einstein. Todennäköisesti he ovat geeniperimänsä ansiosta muita eurooppalaisia älykkäämpiä. Merkillepantavaa on se, että asiasta ei ainakaan tuona maailmanaikana noussut minkäänlaista kohua, kukaan ei puhunut rasistisesta ja eriarvoistavasta tutkimuksesta, joka pitää kieltää ja sensuroida.

  Vanhasen tutkimuksen mukaanhan aasialaiset ovat kaikkein älykkäimpiä, joten eurosentrisyydestäkään ei voida puhua. Tutkimuksen teilauksen syyksi riittää viittaus, pieni epäilys siitä, että afrikkalaiset eivät olisikaan eurooppalaisten tasolla älykkyydessään keskimäärin (huom!). Olisiko se niin kamalaa tunnustaa, että näin saattaisi oikeasti ollakin? Ymmärrän kyllä, että jonkinlaisena uhkana koetaan tämänkaltaisen tutkimustulosten käyttö rasistisen sorron välineenä. Silti tieteen ja sananvapauden rajoittaminen ei kuulu nykyaikaiseen Eurooppaan. Ei vaikka tutkimustulokset olisivatkin ristiriidassa tiettyjen ideologioiden kanssa.

  Tatu Vanhanen on todellakin useaan otteeseen korostanut rotujen sekoittumisen tärkeyttä. Minään kovin suurena rasistina häntä ei siis voi pitää.

  Elämme äärimmäisen tekopyhiä aikoja.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 47. Biologiassa tunnetaan sellainen kuin heteroosi-ilmiö. En tiedä liittyykö tämä mitenkään älyyn, ja menee varmaan jo huumoriosastoon. . . . Ellei peräti rodunjalostukseen.

  Heteroosissa hyvä dominoiva alleeli peittää huonon resessiivisen. Tätä on käytetty mm maissin kasvatuksessa. Ominaisuus häviää nopeasti jo seuraavissa sukupolvissa. Heteroosijalotuksessa haetaan heterotsygotiaa eli vastingeenien erilaisuutta,

  Tähän liittyen. Vaikka ihmiskunnan geeniperimä on hyvin yhteneväinen, uskon siihen, että yhteistä geenipakkaa sekottamalla ei mennä älyn suhteen ainakaan degeneraation suuntaan eli heterotsygotia voi olla hyvä asia myös ihmisen evoluutiossa.

  Uskontojen ja kulttuurien kanssa tällä ei ole mitään tekemistä. Tämä on raakaa biologiaa.

  Lopetan oman älykeskusteluni tähän vähän älyttömään kirjoitukseen.

  Jouni Lundqvist

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 48. Mitä älykkyystutkimus mittaa?
  Vanhasen käsityksen mukaan mittaustulos ennustaa menestystä.

  Yhtä perusteltua olisi väittää, että korkea ÄO ennustaa väkivaltaisuutta ja taipumusta pitkäaikaiseen sortoon ja sotimiseen (juutalaiset). Tai että se ennustaa synkkää diktatuuria ja nälänhätää (P-Korea). Tai että se kertoo lyhytnäköisestä oman edun tavoittelusta, elinympäristön vastuuttomasta turmelusta ja tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksien vakavasta vaarantamisesta (OECD maat).

  Pitäisikö suomalaisten hävetä, vai olla ylpeitä kansamme keskimääräisen ÄO ripeästä noususta maailman huipulle?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 49. ”Kuka on ehdottanut massiivista maahan muuttoa islamilaisista maista? Jokin lähde olisi nyt paikallaan?”

  http://tinyurl.com/27dznp :
  ”Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala esittää työpaikoille maahanmuuttajakiintiöitä ja nipun muita uusia, osin radikaalejakin ehdotuksia työntekijöiden saamiseksi Suomeen ulkomailta.
  […]
  Muita vihreiden ehdottamia keinoja ovat Afrikkaan perustettavat EU:n työvoiman rekrytointipisteet ja määräaikainen siirtolaisuus ja EU:ssa asuvan kuuden miljoonan paperittoman siirtolaisen laillistaminen. Näillä keinoilla unioniin joka tapauksessa tulevat siirtolaiset eivät joutuisi turvautumaan laittomaan työnvälitykseen.

  Hautalan mielestä Suomeen on saatava kymmenen vuoden aikana vähintään 100 000 uutta maahanmuuttajaa, jotta työvoiman tarpeeseen voidaan vastata. Nyt Suomessa on noin 120 000 maahanmuuttajaa.”

  http://www.kepa.fi/uutiset/ihmisoikeudet/3215 :
  ”Sitran raportissa hahmotellaan aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Suomeen muuttaisi vuosittain jopa 50 000 maahanmuuttajaa, joita houkutellaan aktiivisesti maahan.
  […]
  Raportti korostaa myös suuremman vastuun kantamista maailman pakolaisongelmasta. Siksi kymmenisen prosenttia kaikista maahanmuuttajista pitäisi olla pakolaisia.”

  Suomen Sisun aktiivi?:
  http://www.kaleva.fi/plus/juttu666337_page0.htm

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 50. Keskustelulle sytykkeeksi Eero Iloniemen tekstiä (linkki ohessa):

  Würtburgin yliopiston tilastotieteilijä Elart von Collanin mukaan PISA-testi luo mielikuvan syy-yhteydestä, jota ei ole olemassa. Suomen hyvä menestys ei kerro suomalaisen koulujärjestelmän vahvuuksista, vaan siitä yhteiskunnallisten ilmiöiden summasta, jossa suomalaislapset osallistuvat kokeeseen.

  Yksi esimerkki tästä on suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin. Darmstadtin yliopiston tutkija Horst Entof vertaili PISA- tuloksia ulkomaalaispolitiikkaan. Korrelaatio on vahva. Mitä nuivempi maa on maahanmuuttajia kohtaan, sen parempia PISA-tuloksia se voi odottaa.

  Myös maahanmuuttajiin suopeasti suhtautuvien maiden välillä on eroja. Jos maassa on paljon ulkomaista syntyperää olevia, mutta heidät on päästetty maahan tiukan seulonnan jälkeen (Kanadan malli), he pärjäävät paremmin kuin maat, joissa ei ole tiukkaa seulontaa (Saksan malli). Parhaiten pärjäävät maat, jotka eivät juuri rajojansa avaa (Suomen malli). Tutkimuksen otsikko – PISA tulokset: Minkä eron muukalaislaki tekeekään – on paljon puhuva.
  Pitäisikö hyviä PISA-tuloksia halajavien muiden maiden tutustua Suomen koulutusjärjestelmään vai sen maahanmuuttopolitiikkaan?

  Ruotsalaista Peter Fredrikssonia ihmetytti, miksi Suomi, joka kopioi paljon peruskoulumallistaan Ruotsista, pärjää PISA:ssa paremmin. Kun hän poisti tutkimustuloksista lapset, joilla on ulkomaalaistaustaiset vanhemmat (Ruotsissa heitä on yli viisinkertainen määrä Suomeen verrattuna) tulos-ero supistui lähes olemattomiin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 51. Ei ole myöskään ehdottanut, että ei-islamilaisista maista – sehän olisi islamofobiaa.

  Pakolaisia otetaan pääasiassa islamilaisista maista, joista lähdetään pakoon islaofobisia kanssa-islamisteja. Vuosi sitten oli kauhea kina, kun pakolaisia ei otettu tarpeeksi islamilaisista maista, ja SuPonkaan suosituksia ei haluttu huomioida, koska nekin olivat islamofobisia. Jos kiintiöityjen pakolaisten määrä nostetaan 750:tä 5000:een, niin suuri osa heistä tulisi edelleen islamilaisista maista (lisänä siten loput turvapaikanhakijat, ja ”laajennetun perhekäsityksen” mukaiset perheenyhdistämis-tulokkaat joille myös kaavaillan helpompaa oleskelulupaa ja kansalaisuutta.

  Thors sentään kaavailee oman 10 000/v työvoiman ottamista pääasiassa Itä-Euroopasta, mutta jos rekrytoimistoja rakennetaan afrikkaan, niin eiköhän painopiste ole Pohjois-Afrikan muslimivaltioissa. Sieltähän se nykyinen ihmispaine tulee lautoilla ja piikkilankojen yli tetsaten. Näitä paperittomia parkoja sitten on EU alueella 6milj. joille kaikille pitäisi myöntää kansalaisuus. Ja heidän perheileen. Useasti perustellaan maahanmuuttoa ruotsin mallin mukaisella humanitääisenä apuna, joilla köyhien maiden köyhät pääsevät länteen osaksi länsimaista hyvinvointia ja kriisejä pakoon. Ruotsin maahanmuutto, kuten koko monikulttuuristuvan Euroopan on ollut pääasiassa islamilaisista maista. Miksei Suomessakin, joka koittaa kaikin keinoin eroon rehottavasta islamofobiasta?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 52. Tämä ketju on kyllä mennyt aika paljon sivuun alkuperäisestä aiheesta, mutta pakkohan tuohon on minunkin kommentoida;

  ”PK ei vastannut kysymykseen. Onko jokin näistä ehdottanut, että tuo työperäinen maahanmuutto pitäisi kohdistaa juuri islamilaisiin maihin?”

  PK vastasi aivan selvästi tuossa linkkeineen kuka haluaa maahanmuuttoa islamilaisista maista, muslimimaathan ovat mm. pakolaisten tuotannon suurvaltoja vai oletko Ode asiasta eri mieltä?

  Lisäksi on vielä hallituksen ns. työviisumihanke joilla työvoimaa halutaan tuottaa nimen omaan Ukrainasta (ei islam), Turkista (islam), Tunisiasta (islam) ja Egyptistä (islam).

  En tiedä onko se Vihreiden eduskuntaryhmän tahto vai onko se ainoastaan Astrid Thorssin ajattelua, mutta mielestäni asia on linjattu aika selkeästi. Miksei rekrytointimaina ollut Ukrainan lisäksi esim. Valkovenäjä, Kiina, Intia, Vietnam ja vaikkapa kaikki kehittyneet Kaukoidän maat. Jopa vauraasta Japanista voisi tulla jonkin verran työperäisiä maahanmuuttajia, kaikki ihmiset kun eivät mittaa kaikkea rahalla.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 53. ”Armeijassa meillä oli aikanaan joku palikkatesti. Siinä oli perusosiot eli hahmotus, verbaalisuus ja matematiikka. Olen sata varma, että meillä lukion käyneillä oli etulyönti verrattuna kansakoulun käyneisiin, jotka kuuteen vuoteen eivät olleet lukeneet paljon muuta kuin akuankkaa ja urheilu-uutisia. Kynää oli käytetty etupäässä vain veikkauskuponkien täyttöön”
  ——————————-

  Armeijan palikkatestistä, eli P1-testistä sen verran, että sen asteikko on 1-9 ja 4% testatuista saavuttaa yhdeksikön (tai jää ykköseen)
  En ole käynyt lukioita, sain silti kahdeksikon, vaikka täyttelinkin lähinnä lottokuponkeja ikävuosien 16-20 välillä.
  Olen nykyisin myös Mensan jäsen ja mensalaista miehistä useimpien tulos on joko 8 tai 9, lukion on muistaakseni jollain otannalla meistä käynyt noin 75%

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 54. Odelle sen verran, että kansojen välinen kanssakäyminen, kauppa, kulttuuri ja muu on aivan eri asia kuin nykyisin meille tuputettu monikulttuurisuus, jonka johtoajatuksena tuntuu olevan Suomen ja muidenkin länsimaiden täyttäminen afrikkalaisilla ja muslimeilla.

  Esimerkkisi ovat joskus hieman huvittavia, useimmat toki tietävät intialaisten merkittävän taloudellisen panoksen Afrikkaan, samaa kuin kiinalaisten läsnäolo samoissa merkeissä Kaakkois-Aasiassa. Tuskin meillekään olisi haitaksi saada vaikkapa japanilaisia innovaattoreita tai uusia Gutzeiteja tai Finalysoneita, mutta en heitä kutsuisi ensisijassa maahanmuuttajiksi vaan kansainvälisiksi sijoittajiksi.

  Suomi ei ole missään tapauksessa sisäsiittoinen valtio, ei ainakaan sen sisäsiittoisempi kuin mikään muukaan. Joka maassa on aina ollut sisäänpäinkääntyneitä enklaaveja ja arabimaissa serkusavioliitto on yhät tänään todella yleinen, se kun turvaa varojen pysymisen suvussa.

  Tuosta lestadiolaisuudesta voisi jopa loukkantua, mutta huonostipa Ode Suomen tuntee. Lestadiolaiset perheet ovat huomattavasti keskimääräistä useammin yrittäjiä, vieläpä varakkaita sellaisia. Tutustuhan vaikka Pohjois-Suomen rakennusalan yrityksiin ja niiden taustavoimiin. Saatat oppia uutta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 55. Jälleen pisteen Soininvaaralle, joka näyttää pitävän faktoja arvossa, vaikka ne olisivat vähän epämiellyttäviäkin. Tässä tapauksessa fakta on, että Vanhasen ja Pisan tulosten välillä on korrelaatio.

  Näkisin tässä laajemminkin antirasismitiedottamisen ongelman. Jos rasistit sattuvat vetoamaan joihinkin faktoihin, nuo faktat ovat vaarassa leimautua rasistisiksi. Tämähän on pään pistämistä pensaaseen tms. Tosiasioiden tunnistamisesta ja tunnustamisesta olisi hyvä lähteä liikkeelle ja edetä niitä hylkäämättä arvovalintoihin jne. Päinvastainen järjestys tuntuu aika epävarmalta, mutta ainakin joissakin tapauksissa antirasismitiedottaminen näyttäisi sitä käyttävän.

  OS:”Minua nimittäin kiinnostaa kysymys, onko olemassa kansakunnan älykkyyttä asian syvemmässä merkityksessä”
  Tarkoittaisiko tämä kysymys suurinpiirtein samaa, kuin että onko olemasssa kansakunnan väestön keskipituutta perinnöllisesti? Monet pitkäksi ”tiedetyt” kansathat ovat ravitsemuksellisesti etulyöntiasemassa. Perinnöllistä eroa saattaa silti olla. Onko perinnöllinen pituusero rasistinen käsite, jos sitä käytetään etnisten ryhmien vertailuun? Tuleeko ihmisistä yhtä pitkiä, jos ko. vertailu kielletään?

  Parempaa uutta vuotta toivoen
  Risto J.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 56. Pekka kysyy.. ja vastaa itse vääristellen Vanhasta

  ”Mitä älykkyystutkimus mittaa?
  Vanhasen käsityksen mukaan mittaustulos ennustaa menestystä.”

  Vanhanen & Lynn esittävät yhteyden valtion BKT:n ja ÄO:n välillä, ei muuta. Pitääkö korkeata bruttokansantuotetta per kapita tavoittelemisen arvoisena menestymisenä ei varsinaisesti liity tähän. Toki tämä oletus on oikeutetusti implisiittisenä läsnä.

  Pekastakin on varmasti mukava saada lapsilisät, rokotukset, kouluruoka jne. lapsilleen ja lampsia upouusissa Fjällreveneissä vapaapäiväna kirjastoon sivistämään itseään ihan ilmaiseksi

  Että ehkäpä tämä ”menestyminen” jotain myönteistä tuo muassaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 57. ”oire nyky-yhteiskunnan keskusteluntukahduttamiskulttuurista”

  Hyvin tiivistetty vastaus Osmon ihmettelyyn.

  Eilisen osalta moneen kirjoittajaan ympäri internettiä, silloin myös tässä blogissa, on vaikuttanut länsimielisen, arvoliberaalin, demokratiaa kannattaneen, kristillisen kasvatuksen saaneen, valta-asemassa aiemmin vaikuttaneen ja valta-asemaan pyrkineen naisen murhaaminen Pakistanissa. Murhaaja räjäytti perään itsensä. Tuskin menee kovin pahasti vikaan kun arvaa mikä ajatusmaailma teon takana oli.

  Mutta on totta, että tätä keskustelua on aivan turha käydä tässä yhdessä blogissa kymmeneen kertaan, ja blogin pitäjällä on täysi oikeus se sensuroida. Tätä keskustelua pitäisi käydä valtavirtaisessa mediassa. Arvioiden mukaan jopa 300-500 miljoonaa muslimia kannattaa asenteiden ja ajatusmaailman tasolla pyhää sotaa länsimaita vastaan ja antaa hiljaisen hyväksyntänsä mm. itsemurhaiskuille, kun ne kohdistuvat Israelia, länsimaita, demokratiaa, arvoliberalismia jne. ja näiden kätyreitä vastaan.

  Keskustelu on myös paljon laajempi kuin vain Euroopan demografiaa ja koheesiota koskettava. Ei ole ollenkaan mahdoton ajatus, että maailmassa on 20 vuoden päästä 2-3 islamistista ydinasevaltiota.

  Entä mikä erottaa Pakistanin tai Iranin arvoliberaalista eurooppalaisesta länsimaasta tai mm. Japanista? Suurempien mittakaavojen tasolla ei juuri mikään muu kuin Islam. Toiseutta palvova länsimainen ”intellektuelli” toisaalta keksii tuhat ja yksi älyllistä harhautusta paikallisesta kulttuurista (kannattavatko paikalliset ateistit ”paikallista kulttuuria”?), heterogeenisyydestä, sosioekonomiasta, länsimaiden imperialismista jne. ennen kuin suostuu katsomaan tätä totuutta silmiin.

  Voin hyvinkin olla väärässä, mutta oman aavistukseni mukaan mikään toinen kysymys ei tule koskettamaan 21. vuosisataa yhtä syvälti kuin Islam. Myöhemmässä historiankirjoituksessa Islam tulee olemaan suuri juonne laajemmassa tarkastelussa, esimerkiksi ympäristökysymyksiä suurempi.

  Mutta meillä aikalaisina kuluu vielä kauan ennen kuin tiedostamme tämän laajemmin, koska vielä pitkään tämä kysymys tulee pysymään käsinkosketeltavan tunnepohjaisen todellisuutemme ulkopuolella, abstraktiona, vain pohdinnallisesti lähestyttävänä, ja tämä pohdinta halutaan tyrmätä koska se haastaa korrektiiin maailmankatsomukseen takertuneiden tunnekehyksiä ja -merkityksiä.

  Olkoon tämä viimeinen viestiin Islamista tähän blogiin, ellei blogin pitäjä itse vartavasten keskustelua aiheesta joskus aloita.

  En kuitenkaan suosita niputtamaan islam-kriitikoita yhteen nippuun ”Suomen Sisulaisina” tms. Suuri osa suomalaisesta islam-kritiikistä johon olen tutustunut on suhteessa harvinaisen rationaalista, artikuloitua ja perusteltua monenlaiseen muuhun kritiikkiin verrattuna. Tämä ei ole mikään arvo sinänsä itsessään, mutta ymmärtääkseni suurin osa kritiikin tuottajista ovat maistereita, tohtoreita ja diplomi-insinöörejä ja perehtyneet laajalti käsittelemiensä aiheiden substanssiin. Tuulipukukansa-stereotypia rasismista (”se on tietämättömyyttä” jne.) ei päde. Kehotan lähestymään keskustelua rationaalisesti, ja tunnustelemaan aivoimesti millaisiin johtopäätöksiin itse päädyt.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 58. Näille maahanmuuton vastustajille heidän ”harrastus” on kuin uskonto.
  Ei ole mitään merkitystä millään kuskusteltavilla asioilla. Syytä maahanmuuton vastustamiseen keksitään milloin mistäkin fobiasta. Afrikkalaiset täyttävät maan. Voi hyvä sylvi sentään…
  Taitaa olla niin, että nyt on vain valittu siihen otollinen kohde tämän ajan mukaan. Jos aika olisi toinen, kohdekin voisi olla jokumuu. Vainoharhaisuus kukoistaa ja ennakkoluuloja ruokitaanmitämielikuvituksesimmilla keinoilla.
  Kaikki asioista päättäjät haukutaan jopa isänmaan pettureiksi.
  Sitten se on sitä avointa ja rakentavaa keskustelua mukamas.

  Keskustelua ei voi käydä sellaisten ihmisten kanssa joilla on humaaninen vakava asennevamma. Sinne pieneen päähän on rakennettu harrastus, joka pohjautuu vihaan syrjimiseen. haukkimiseen jne. Ja joukossa se tyhmyys tuntuu tiivistyvän.

  Itselleni tulee mielee Lapuan -liikkeen jutut aikoinaan. Siinä isänmaallisilla teoilla puolusteltiin milloin mitäkin väkivaltaisuuksi yms.

  Rasismia ja syrjintää meidän ei tule hyväksyä eikä sietää.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 59. Suomi voisi harjoittaa työperäistä maahanmuuttoa Kontulasta, Jakomäestä ja Varissuolta muuhun osaan maata. Näissä lähiöissä on tuhansittain työtä vaille olevia maahanmuuttajia työvoimareservinä. Kielitaitokin on jo valmiiksi parempi kuin suoraan etelästä tulleilla.

  Pohjoismaiseen ilmastoon tottuneita työttömiä löytyy massoittain myös Ruotsin suurkaupunkien liepeiltä, kuten Rinkebystä ja Rosengårdista. Haetaan työvoima sieltä; varmasti myös RKP olisi innoissaan, kun ankkalammikolle tulisi täydennystä.

  Eikö ei-kotoperäisen työvoiman saanti onnistu näin? Miksi ei?

  Onnistuuko paremmin suoraan Ukrainasta, Turkista, Tunisiasta tai Egyptistä à la Thors? Miksi?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 60. Ciclista :”Rasismia ja syrjintää meidän ei tule hyväksyä eikä sietää.”

  En olekaan nyt vähään aikaan törmännnyt tähän suvaitsevaiseen perusajatukseen, mutta aina se sykähdyttää.

  Sen voi sanoa monella tavalla, esimerkiksi näin: Suvaitsemattomuutta emme voi sallia missään oloissa tai muuten on edessämme taas kohta uusi Lapuan liike.

  Kyllähän nämä älykkyystutkimuksetkin väärine tuloksineen tavallaan enteilevät uutta lapualaisuutta. Siksi ne on tukahdutettava alkuunsa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 61. Ciclistan päässä pyörii:

  ”Keskustelua ei voi käydä sellaisten ihmisten kanssa joilla on humaaninen vakava asennevamma. Sinne pieneen päähän on rakennettu harrastus, joka pohjautuu vihaan syrjimiseen. haukkimiseen jne. Ja joukossa se tyhmyys tuntuu tiivistyvän.”

  Noh, vedäpä Ciclista henkeä… Keskustelua ei voi käydä, jos turvaudutaan laillasi ad hominem -argumentteihin. Muut ovat tyhmiä, rumia ja pienipäisiä…ja mitä vielä, kun nyt sattuvat olemaan eri mieltä.

  Sen verran kirjoituksessasi vilisi painovirheitä, että taisi olla jotain terästettyä hookaksoota näppäimistön vierellä. Eli saat anteeksi… 😉

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 62. Virtasellahan on aivan kuningasajatus !

  Ruotsin lähiöthän suorastaan pursuavat työperäistä rikastusta, jota siellä ei ilmeisesti osata/haluta hyödyntää. Meidän muutamat kymmenet tuhannet vierasperäiset työttömät eivät ole mitään tämän reservin rinnalla, ja kuten sanottu tulokkailla olisi vahvuutena toinen kotimainen. Thorshan olisi aivan täpinässä…

  Siitä, että 100 000 alle 25-vuotiasta suomalaisnuorta on ilman työtä tai opiskelupaikkaa ei paljon puhuta. Ja myös vanhempaakin työkykyistä porukkaa vetelehtii kortistossa (vankkaa omakohtaista tietoa..) Tärkeintähän tässä kaikesta päätellen on saada aikaan hinnalla millä hyvänsä työperäistä MAAHANMUUTTOA.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 63. Minun mieletäni kuitenkaan maahanmuutolla ja älykkyystutkimuksella ei niin kovin paljon ole tekemistä toistensa kanssa.
  Elinalle tiedoksi, että olen absolutisti.Teen silti kirjoitusvirheitä,koska en ole sitä sukupolvea, joka osaisi hakata näppäimistöä niin hienosti kymmenellä sormella. Sitäpaitsi näppäimistössä voi olla myökin vikaa.. Mutta jos oikeinkirjoitus on sinulle oleellista, niin silleminä en voi mitään. Sekin on sinun ongelmasi!
  Kirjoitusvirheet ja kokenirjoitustaidon puute lienee osoitus myöskin älykkyydestä. Siltipä minullekin on yhteiskunnassa ollut käyttöä. Mistä moinen vääryys mahtaa johtua?

  Jos sinäkerrot olevasi tyhmä,ruma ja pienipäinen, niin sekin on sinun oma ongelmasi. Minulle kaikilla ihmisillä on sama ihmisarvo ja samat oikeudet. Mutta myös samat velvollisuudet. Vaikkapa kunnioittaa lakia.

  Vaan sanopa miten nämä keskustelut mahdollisesti kehittävät maahanmuuttoa? Sillä tavallako, että meille ei enää otettaisi pakolaisia? Vai, että kaikki maahanmuutajat leimataan rikollisiksi, joita ei tulisi maahan päästää.

  Tapio:
  Minuakin aina sykähdyttää teidän islamin pelko! Huvittavinta siinä asiassa on se, että tietyt nationalsitipiirit pyrkivät osittamaan miten islamistimaista tulevat ihmiset ovat vaarallisia. Heidän luokitellaan terroristeiksi, väkivaltaisiksi. Ja heidän ainoan päämäärän kerrotaan olevan Suomen muuttaminen islamistiseksi maaksi. Kas kummaa, kun niitä lähetyssaarnaajia ei ole näkynyt? Ai niin kyse onkin salaisesta Suomen johdon kanssa sovitusta operaatiosta.

  Miksi muuten Suomessa on uskonnonvapaus? Miksi muuten ihmisilläon tapana ajaa omia asioita,jopa perustaa puolueita? Eikö se kerron jotain kehityksen halusta?

  Ja minua kummastuttaa myöskin se, että miten tietyt piirit julistavat sitä, että suomalainen kulttuuri häviää maahanmuuton seurauksena. Kukahan sen kulttuurin harrastamisen on kieltänyt?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 64. Ciclistalle: Olen kokenut rasismia. Kun olen pohjalainen, olen tuon tuostakin saanut kuulla siitä vinoilua muualla Suomessa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla.

  Usein on muka leikin muodossa kyselty, onko minullakin puukko ja puntari jossakin valmiina väkivallan tekoihin, ja olenko häjy lapualainen sekä vieläpä jotenkin yksinkertainen (älykkyydeltään selvästi alle normaalin) ja huumorintajuton.

  Kyllä se on rassannut ja aiheuttanut turvattomuuden tunnetta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 65. Ciclista,

  Olen ”kokeillut” rasismia jo ennen kehotustasi.

  Olin 80-luvun puolella Israelissa moshavilla, jonka isäntä vei minut pieneen Israelin rajalla olevaan pohjoisegyptiläiseen kylään ystävänsä luo käymään. Kylän kaduilla vastaantulevat miehet tunkivat viereeni, tarttuivat siekailematta rintoihini, hipelöivät hiuksiani ja puhuivat törkeyksiä.. . Lopulta juutalainen suojelijani hermostui ja joutui käsirysyyn kolmen miehen kanssa, jotka onneksi antoivat periksi. Ennen kuin he täysin poistuivat paikalta he sylkivät päälleni moneen kertaan. Itkin koko seuraavankin päivän…

  Oletan että tämä episodi tapahtui ihonvärini ja vaaleiden hiusteni vuoksi. Päälläni oli länsimaisittain farkut ja neule kylmenevässä illassa, mutta ei tosiaan mitään huoran asua.

  Enpä ole nähnyt koskaan, että tässä kaamean rasistisessa Suomessa musliminaisia koskaan olisi kohdeltu vastaavalla tavalla. En ole koskaan kuullut edes mitään huutelua. En silti väitä, etteikö sitä voisi olla. Täällä siitä sentään voi tehdä rikosilmoituksen toisin kuin Egyptissä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 66. Nyt ollaan totisesti kaukana aiheesta kaikin puolin, mutta koska Ciclista kohdentaa kysymyksensä minulle, niin vastaan Jounin vastalauseista huolimatta…

  Ciclista:

  ”jos oikeinkirjoitus on sinulle oleellista, niin silleminä en voi mitään”

  Oikeinkirjoitus on minulle olennaista eikä sinun tarvitsekaan sille voida mitään…. Preferoin toki sisältöä, mutta elämä on opettanut, että tiukka formaatti tukee yllättävänkin paljon sanoman perille menoa.

  ”kokenirjoitustaidon puute lienee osoitus myöskin älykkyydestä.”

  Yksittäisten, mekaanisten taitojen hallinta tai hallinan puute ei kerro minun mielestäni älykkyydestä paskan vertaa, mutta sallin sinun olla eri mieltä.

  ”Jos sinäkerrot olevasi tyhmä,ruma ja pienipäinen, niin sekin on sinun oma ongelmasi”

  Tämä liittyi ad hominem -argumentoinnin kuvailuun. Vastapuolen kannanotot mitätöidään turvautumalla persoonaan liitetyillä oikeilla/kuvitelluilla väittämillä… ”olet niin nuori, ettet ymmärrä etc.” Missään kohtaa en ole kertonut olevani tyhmä, ruma ja pienipäinen. Mutta jos olenkin, niin kenenpä muun ongelma se ensisijaisesti olisi ellei minun?

  ”Vaan sanopa miten nämä keskustelut mahdollisesti kehittävät maahanmuuttoa?”

  Todennäköisesti ei mitenkään!

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 67. Tuo Elinan rasismi ”kokeilu” sai miettimään Suomalaista sanontaa ”maassa maan tavalla”, todennäköisesti sille on vastaavuudet myös muissa kielissä? Vai onko, kertokoot kuka tietää. En tiedä onko tuossa sanonnassa järkeä, mutta itse olen siihen uskonut, sen enempää asiaa miettimättä. En halua väheksyä kokemaasi. Tuollainen kourinta yms. on todella moukkamaista ja sivistymätöntä mutta samalla täytyy todeta että mekin yritämme vaatia maahanmuuttajilta maan tapojen kunnioittamista, tosin tuo yritys ei tuota aina tulosta. Tuossa kulttuurissa ”huonosti” pukeutuneen kourinta lieni sallittua tai ”puoliksi sallittua” koska paikalliset eivät asiaan puuttuneet tai haluisivat puuttua mutta pelkäsivät? Myös täällä Suomessa lähiöbaarissa ”mutiaisen” haukkuminen on puoliksi sallitua koska siihen ei kukaan halua tai uskalla puuttua. YK on yrittänyt tehdä yhteisiä pelisääntöjä kuinka kohdella ihmistä, mutta tulee multa minun ja monen muun haudalle enenkuin tämä toteutuu.

  Olisiko sitten käytännössä toimiva ratkaisu yrittää pitää nämä kulttuurit erillään? Tai ratkoa tätä kulttuurikonfliktia viemällä demokratiaa pakolla näille ”moukille”, ei näytä kovin hyvin toimivan. Itse uskon että jotain historiallisesti yhteenliittämätöntä näissä kulttureissa on, ne ovat muovautuneet tuhansien vuosien aikana, kuinka ne voisivat muuntua olemaan samaa mieltä 100:ssa vuodessa? Pidän kovin Sci-Fi kirjallisuudesta mutta en kuitenkaan usko sen olevan realistista.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 68. BRG,

  Monet nuoremmat naiset tässä kylässä kyllä olivat ilman huivia ja käyttivät pitkiä housuja. Minulla oli 80-luvun tapaan väljä neule, joka ulottui pepun yli, farkut ja tennarit. Kiistän olleeni sopimattomasti, puhumattakaan provosoivasti pukeutunut. Olin ainoastaan skandinaavin näköinen. Hyökkäys oli puhtaasti rasistinen teko!

  Tämä on taas sitä ”valkoinen on aina väärässä” -ajattelua. Jos burkhaan pukeutunut nuori nainen saisi seuralaisineen täällä vastaavan kohtelun sylkemisineen, niin olisitko silloinkin sitä mieltä, että mitäs ei ole maan tavalla? Ne miehet eivät olleet vain ”moukkamaisia ja sivistymättömiä”, vaan väkivaltaisia ja brutaaleja. Mitä olisi tapahtunut, jos tuttuni ei olisi saanut miehiä taltutettua. En tiedä, mutta oletan että minut olisi raiskattu. Et mielestäsi vähättele kokemaani, minusta vähättelet ja jopa syyllistät minut.

  ”mekin yritämme vaatia maahanmuuttajilta maan tapojen kunnioittamista,”

  Hmm, käsittääkseni täällä saa pukeutua kasvotkin peittävään burkhaan ja harjoittaa omia tapojaan aivan vapaasti, esimerkiksi jättää kättelemättä presidentti tämän sukupuolen takia. Tämä sama presidentti kyllä kiltisti vetää huivin päähänsä, kun vierailee sitä vaativissa muslimimaissa. Myllypurossa vietetään monikulttuurista joulujuhlaa ilman mitään kristinuskon tunnuksia, nakkikeittopäivänä on vaihtoehtoruoka muslimioppilaille, uimahalleissa on omat vuoronsa musliminaisille… He eivät usein ainoastaan SAA noudattaa tapojaan, vaan mahdollisuudet siihen järjestetään verovaroin.

  Mikä on siis se tapa, jota he eivät voi täällä toteuttaa? No, he eivät voi silpoa tyttöjensä sukuelimiä…. Mutta se onkinvastoin lakia. Me vaadimme Suomen lain noudattamista, tavat heillä saavat olla mitä ovat.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 69. Tuli mieleen, kun selailin näitä meidän ajoittain älyttömiä älykirjoituksia, sellainen triviaali juttu kuin lukutaito. Tämä liittyy aiheeseen filmien tekstitys teeveessä. En tiedä, kuinka monessa maassa filmeissä ei ole tekstityksiä. Ainakaan Espanjassa ei ole. Jos jollakin on parempaa tietoa, kertokoon muille.

  Suomessa tekstitys päätettiin joskus 1958, kun oli pähkäilty, puhutaanko vai kirjoitetaanko. Joku ylen tiimi (mukana mm Ville Zilliacus) päätti, että tekstitetään, eikä puhuta. Syynä oli kuulemma se, että se tuli halvemmaksi.Sillä on ollut kauaskantoiset seuraukset suomalaisten lukutaitoon ja varmaan myös englannin ymmärtämiseen.

  Ja rohkenen väittää, että jopa koulumenestykseen. Vaikutuksia älyyn sillä ei ole. Näin uskallan sanoa. Mutta menestymiseen älytesteissä hyvällä lukutaidolla voi olla merkitystä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 70. Muutamia erillisiä kommentteja:
  1) Älykkyys näyttää oikeastaan olevan aivosolujen fysiologinen ominaisuus: mitä tarkemmin ne pystyvät välittämään signaalin eteenpäin, sitä paremmin aivojen omistaja menestyy älykkyystesteissä (eli aivosähkökäyristä pystyy päättelemään älykkyseroja).
  2) ”Kansakunnan älykkyys” ei ole yhtä käypä käsite kuin ”populaation älykkyys”, joita muuten Vanhasen käyttämät tiedot koskevat. Tällä päästään kysymyksenasetteluun ”vaikuttavatko ympäristöolot pitkällä aikavälillä populaation ominaisuuksien kehittymiseen evoluutiossa”, johon vastaus varmasti on myönteinen.
  Intuitiivisesti näyttää uskottavalta, että näillä palkisilla on eletty ankeitakin aikoja sen jälkeen, kun tänne muutimme (suomalaisetkin ovat tulokaslaji Suomessa). Tämä on voinut hyvinkin vaikuttaa karsivasti siten, että vain ahkerimmat, säästäväisimmät ja rehellisimmät ovat pärjänneet. Vastavuoroisella altruismilla on tällaisessa ympäristössä myös suuri merkitys; nykyisin sitä kutsutaan pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi. Siellä, missä vastaavia oloja ei ole koettu, ei populaatioon ole ollut vastaavaa vaikutusta.
  Edellä olevan selitysmallin kannalta pelkän älykkyyden käyttäminen kansojen menestyserojen selittämiseen on ongelmallista. Todennäköisemmin kyse on laajemmasta geneettisestä pääomasta, joka ilmenee myös muussa käyttäytymisessä. Korrelaatio ei tarkoita kausaalisuutta.
  3) Lapsuuden ajan ravinto vaikuttaa (myös) hermosolujen kehitykseen. Ravinnon tai tiettyjen vitamiinien puute lapsuudessa alentaa älykkyyttä siitä, miksi se muuten kehittyisi. Tämä on yleinen rasite kehitysmaissa, mutta Suomessakin vielä omalla ikäluokallani oli aikoinaan säännöstelykortit, joka viittaa siihen, että puutostautien riski oli olemassa, joten meilläkin keskimääräisen älykkyystason tulisi yhä nousta pelkästään demografisista syistä.
  4) Työperäinen maahanmuutto on jo kokonaan toinen keskustelunaihe, mutta siitä kannattaa huomata, että teoreettisesti on edullista tuoda ulkoa vain sellaista työvoimaa, joka saavuttaa keskimäärin suomalaisia korkeamman ansiotason. Pohtikaapa miksi näin on.
  5) Jos hetereogeeninen väestörakenne on hyvä asia, niin parhaimmillaan se tarkoittaa sitä, että suunnilleen joka tuhannes kahdessadas vastaantulija kadulla on etninen suomalainen, koska tämä on meidän sekoitussuhteemme tämän pallon väestössä. Vai onko olemassa jokin ”liian heterogeenisen” raja, josta en ole kuullut?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 71. Elina kirjoitti:
  ”uimahalleissa on omat vuoronsa musliminaisille…”

  Tuota minä en tiennytkään! Kuulostaa ihan kauhealta! Itsekin olen monesti halunnut päästä jäseneksi naisten kuntokeskukseen. Vaan eivät ole vielä huolineet. En kyllä ymmärrä yhtään miksi?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 72. Musliminaiset eivät siis voi olla miesten kanssa saman aikaan kaupungin uimahallissa. Siksi tämä oma vuoro.

  Tämä vuorojärjestely on sinänsä on aivan turha, koska muualta tulleet musliminaiset eivät yleensä osaa uida. Mutta onhan näitä kääntyneitä alun perin suomalaisiakin jonkin verran tietysti. Tuntuu kyllä hieman keinotekoiselta, että nämä nuoruutensa yhteissaunoissa viettäneet yhtäkkiä tarvitsevat omat tuntinsa uimahalliin huivin päähän vedettyään.

  Jos tunnustan uskontoa, jonka mukaan minun on uitava yksin, niin tuleeko minun saada oma yksityinen vuoroni kunnallisesta uimahallista? Jos ei pidä, niin miksi ei?

  Ciclista, olet pyrkinyt jäseneksi yksityiseen kuntokeskukseen, jolla on lain mukaan oikeus valita asiakkaansa. Mikä siinä on sinulle epäymmärrettävää? Et täyttänyt ilmeisesti peruskriteeriä: xx

  Miksi muuten halusit jäseneksi nimenomaan naisille tarkoitettuun kuntokeskukseen?… Tulee kaikenlaista mieleen, mutta se varmasti sensuroitaisiin, joten jätän vastaamisen sinulle.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 73. Jaa, onpas tosiaan kummallista toimintaa Kylmäkoskella?

  Sinun ei varmasti auta muu kuin ottaa yhteyttä kunnan päättäjiin, selvää sukupuolisyrjintäähän tuo sitten on.

  Professorien Vanhas-selityksistä kuntosalivuoroihin… heh, lopetetaanko Ciclista, tähän?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 74. Elina,

  heitän tähän väliin sinänsä täysin asiattoman ad hominemin ja totean että onpas tosi mukava nähdä näissä merkeissä naispuolinen keskustelija, joka ajattelee niinkuin sinä ajattelet.

  Jostain täysin käsittämättömästä syystä, kaiken järjen vastaisesti usein juuri naiset ovat innolla puolustamassa tätä multikulttihulluutta ja suvaitsevat islamin maahantuontia hämmästyttävän suurella sydämellä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 75. Onko siinä jotain väärää, jos tuo esiin maassamme jo nyt olevan suuren työvoimareservin, jonka tarjonta ei kohtaa työnantajien kysyntää, ja tuo esiin sen seikan ettemme tarvitse ulkomaisia vahvistuksia työmarkkinoillemme?

  Onko siinä jotain rasistista, jos tuo esiin sen että ei näe mitään ongelmallista siinä, että jos niitä työperäisiä tänne jostain ihme syystä olisi hankittava, olisi kansallisen edun mukaista koittaa haalia niitä maista ja kulttuureista joiden arvot eivät sodi omiamme vastaan?

  Vai onko niin että puolalainen, saksalainen ja vaikkapa jonkin Aasian buddhalaisen maan asukas olisi jollakin tapaa, joko väärän värinen tai väärää uskontoa edustava monikulttuurisuusintoilijoiden mielestä?

  En aina seuraa kaikkien, tai tiettyjen kommentoijien logiikkaa, mutta se lienee pienin murheistani.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 76. Ciclista, ”Kas kummaa, kun niitä lähetyssaarnaajia ei ole näkynyt? Ai niin kyse onkin salaisesta Suomen johdon kanssa sovitusta operaatiosta.”

  On niitä näkynyt, mutta lähinnä näiden kotoperäisten muslimien taholta. Abdullah Tammi jakelee Islamin Aika – järjestönsä kanssa lappusia juna-asemilla ynnä muualla.

  Ko. herrasta ja järjestöstä olen joskus kirjoittanut blogiini

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Islamilainen+puolue+pyrkii+puoluerekisteriin/1135230096548

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 77. Koskien PISA-tutkimuksia : PISA-tutkimukset ja niiden antama myönteinen kuva suomalaisnuorten taidoista on valitettavasti näköharha.

  Ei ole mikään ihme , jos esimerkiksi Ruotsi ja erityisesti Malmö menestyy surkeasti PISA-vertailussa. Äidinkielenään ruotsia puhuvien oppilaiden suhtellinen määrä alenee jatkuvasti ja maahanmuuttajien kielitaidossa on rajusti toivomisen varaa. Syystä on opetuksessa mutta myös oppilaiden innokkuudessa.

  Eivät suomalaiset ole mitään erityisiä tähtioppilaita ; on vain niin , että Suomessa on tähän saakka ollut lähes pelkästään suomea (tai ruotsinkielisillä alueilla ruotsia) äidinkielenään puhuvia oppilaita.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 78. M.K Says: ”Eivät suomalaiset ole mitään erityisiä tähtioppilaita ; on vain niin , että Suomessa on tähän saakka ollut lähes pelkästään suomea (tai ruotsinkielisillä alueilla ruotsia) äidinkielenään puhuvia oppilaita.”

  Toivotavasti asetelma säilyy tuollaisena jatkossakin vaikka nykyisten kaavailujen perusteella niin ei taida käydä vaan Suomi seuraa Ruotsin viitoittamaa tietä.

  Maahanmuuttajien ei tosin tarvitsisi juurikaan heikentää PISA-tuloksia mikäli maahanmuuttajien laatuun kiinnitettäisiin enemmän huomiota, siis mikäli nämä tulisivat kulttuureista jotka integroituvat hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan. En usko, että saksalainen maahanmuuttajalapsi menestyy PISA testissä suomalaista lasta huonommin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.