Maakuntaliiton tehtävä

Uuden­maan liit­to jär­jesti Maakun­ta­parla­mentin Ruotsin­ris­teilynä. Kun keskustelus­sa varsin mon­een ker­taan valitet­ti­in yhdyskun­tarak­en­teen hajoamista, huo­mautin, että Uuden­maan liit­to on hyväksynyt jokaikisen kaa­van ja kysyin, pitäisikö mei­dän tästä eteen­päin ryhtyä tiukem­mik­si. Jos halu­amme ehyem­pää yhdyskun­taa, emme hyväksy raken­net­ta hajot­tavia kaavo­ja. Tähän maakun­tali­iton hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jaT­a­pani Mäki­nen sanoi, että me olemme poli­it­tis­es­ti sopi­neet, että maakun­takaa­va on sal­li­va eikä pyri rajoit­ta­maan kun­tien kaavoitusta.

Minus­ta asia ei voi olla noin. Ei maakun­takaavo­ja ole turhan­päi­den raken­nus­laki­in otet­tu. Ajatuk­se­na nimeno­maan on ollut, että irral­liset, toi­sis­taan riip­pumat­toman kun­nal­liset päätök­set maankäytössä eivät joh­da järkevään tulok­seen. Sik­si tarvi­taan maakun­nalli­nen taso ohjaa­maan kokon­aisu­ut­ta. Poli­it­ti­nen päätös, että emme ohjaa kaavoitus­ta, on pait­si huono, myös läh­es lainvastainen.

Maakun­takaavaa tarvit­taisi­in nyky­istä enem­män myös sik­si, ettei pääkaupunkiseudun kun­tien vapaae­htois­es­ta maankäytön yhteistyöstä näytä tule­van mitään.

Yksi ajatus artikkelista “Maakuntaliiton tehtävä”

  1. Joskus tun­tuu siltä, että maakun­tali­itot käyt­tävät tavat­tomas­tio aikaa eri­lais­ten (mielestäni joutavien) EU-rahoi­tusin­stru­ment­tien pyörit­tämiseen ja kaavoitustyö vähem­män trendikkäänä, on jäänyt turhan vähälle huomiolle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.