Tehyn työtaisteluun kohtuullinen rajaus

Koko Tehyn työ­tais­telu­ju­pak­ka alkoi siitä, kun kokoomus meni vaa­likam­pan­jas­sa lupaa­maan, että kun eduskun­tavaaleis­sa äänestetään kokoomus­ta niin sairaan­hoita­jien palk­ka nousee. Sen jäl­keen Tehyn Jaana Laiti­nen-Pesolan (kok) otti puolueen­sa vaalilu­pauk­set tosis­saan. Valitet­tavasti Kun­nal­lisen sopimus­val­tu­uskun­nan tuore johta­ja Markku Jalo­nen (kok) meni jaka­maan hal­li­tuk­sen kun­nille annet­tu Tehy-rahan koko kun­tak­en­tälle. Syynä tähän oli kuulem­ma, että muuten OAJ:n puheen­jo­hta­ja Erk­ki Kan­gas­nie­mi (kok) olisi heit­täy­tynyt han­kalak­si. Nyt vaa­di­taan kun­nille rahaa val­ti­ol­ta, mut­ta val­tio­varain­min­is­teri Jyr­ki Katainen (kok) on ryhdikkäästi ilmoit­tanut, että ei tipu.

Jotenkin tun­tu­isi kohtu­ulliselta, että Tehy rajoit­taisi työ­tais­telun kokoomus­poti­laisi­in ja jät­täisi sivulliset rauhaan.

15 vastausta artikkeliin “Tehyn työtaisteluun kohtuullinen rajaus”

 1. Ehkä Puo­lus­tusvoimien kri­isi­valmi­ut­ta voisi nos­taa ja varautua kent­tä­sairaaloiden pystyt­tämiseen. Vieläkö puo­lus­tus­min­is­teri Häkämies (kok) ehtisi häti­in vai joko viikon­lop­pu on alkanut?

 2. > Osmo Soin­in­vaara Says: 15. mar 2007 kel­lo 15.30
  > Pitääkö sitä nyt oikein alle­vi­ivat­en san­ioa, että
  > koko artikke­li oli pilaa…
  Haus­ka jut­tu mut­ta en nyt jak­sa pilailla.

 3. Voi olla että ei nau­ra­ta, muta tämä artikke­li ei ollutkaan pelkkää pilaa. Pilaa oli se Vapaavuori-jut­tu. Tässä oli tot­ta toinen puoli.

  Jos vihreät oli­si­vat keskenään jär­jestäneet täl­laisen sotkun kuin kokoomus­laiset, niin kyl­lä kokoomus­laiset oli­si­vat muis­ta­neet siitä toitot­taa yhtenään. 

 4. Että vielä nykyäänkin joku jak­saa ottaa poli­itikko­jen vaalilu­pauk­set tosissaan.

  Silti, tehyläiset aja­vat oikeutet­tua asiaa.

  Tosin seu­rauk­set voivat olla kansan­taloudel­lis­es­ti kohtalokkai­ta, kun niitä “meille kanssa” — vikisi­jöitä tulee pil­vin pimein.

 5. Älä viit­ti Osmo, hoita­jat ovat nyt saa­mas­sa lisää rahaa niin kuin kuu­luukin ja luvat­ti­in. Vihreät ei luvan­neet mitään … ei tarvii rikkoa mitään lupaus­ta kun ei tee mitään.

  Jos poli­ti­ik­ka on täl­laista niin se kiin­nos­taa taval­lista kansalaista yhä vähemmän.

  Säälit­täv­in­tä oli kun se kesku­tan nainen nimeä en muista vetäs Laiti­nen-Peso­lal­ta maton alta suo­ras­sa tv lähetyksessä.

  Kerop­pa nyt Osmo mitä tehtäisi­in jos hal­li­tus ei olisi säätänyt lakia hoita­jien ‘pakko­työstä’ pitääkö tässä men­nä anarki­aan vai mitä haluat.

  Mikä muuten siinä Nes­teen biopolt­toaineessa on niin kamalaa? Lil­iuk­sen optiot vai joku oikea syy

  Pitääkö mei­dän tode­ta vier­estä kun joku muu maa kehit­tää tätä teknologiaa? 

  Taasko olisi parem­pi, ettei tehdä mitään?

  Onko teil­lä nyt ehdot­taa jotain vai­h­toe­hto­ja tähän polt­toaineasi­aan vai halu­at­teko tässäkin vain vas­tus­taa ilman todel­lisia vaihtoehtoja?

 6. Osmo hyvä ! Ei hom­ma alka­naut vaaleista tai vaalilu­pauk­sista. Työ­tais­telus­ta oli sovit­tu jo syksyl­lä ‑06.

 7. Tuos­ta pakko­työlaista: se ei riitä pelas­ta­maan ihmishenkiä eikä riitä estämään pysyviä vam­mau­tu­misia. Nyt jo on elin­si­ir­rot lopetettu.

 8. Tilas­tokeskuk­sen tieto­jen mukaan sairaan­hoita­jien medi­aa­ni­an­siot vuon­na 2006 oli­vat n. 2500 euroa/kk. Sairaan­hoita­jat saa­vat suo­ma­laista keskipalkkaa. Joukkoir­ti­sanoi­tu­mi­nen ilman, että suo­jatyöstä sovi­taan, on harv­inaisen törkeä työ­tais­telukeino. Hoito­työn maine on kokenut kolauk­sen ainakin min­un silmis­säni. Ensin oli insuli­in­imurha-aal­to (nat­ur­al selec­torit akti­ivisia etenkin vam­mais­ten hoito­laitok­sis­sa) ja nyt on tämä hoito­lakko. Uskaltaako sitä enää suo­ma­laises­sa sairaalas­sa itseään hoidattaakaan.

 9. “Jotenkin tun­tu­isi kohtu­ulliselta, että Tehy rajoit­taisi työ­tais­telun kokoomus­poti­laisi­in ja jät­täisi sivulliset rauhaan.”

  Kuule­mani mukaan myös jotkut Vihreät lupa­si­vat kor­jaus­ta hoita­jien palkkoi­hin. Pitäisikö Vihreätkin poti­laat sisäl­lyt­tää rajaukseen?

  Ymmärtääk­seni suo­ma­lais­ten keskipalk­ka on muuten 3000 euron paikkeilla.

 10. Tilas­tokeskuk­sen palkkaraken­neti­las­ton mukaan kaikkien kokoaikaisten palka­nsaa­jien keskimääräi­nen kuukau­sian­sio oli vuo­den 2006 viimeisel­lä neljän­nek­sel­lä 2 634 euroa.

  Lähde http://www.stat.fi

 11. Vihreät ovat kan­nat­ta­neet hoita­jien palko­jen nos­toa ja halu­aisi­vat sen myös tehdä. Minäkin. Kokoomus teki siitä kuitenkin vaali­tee­man ja juuri eri­laiset kokoomus­laiset toim­i­jat ovat tehneet hoita­jien palkko­jen koro­tamisen mahdottomaksi.

  Tosin hoita­jat vaa­ti­vat enem­män kuin kukaan on luvan­nut. Kukaan ei ole luvan­nut heille enem­pää kuin 500 euroa kuus­sa, ja sil­loin on puhut­tu todel­li­sista palökoista, ei teireet­ti­sista perus­palkoista. Jos keskipalk­ka on 2500 euroa kuus­sa, on siis luvat­tu 20 % ja he vaa­ti­vat 24 %.

 12. http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_palkat.html

  ker­too, että sairaan­hoita­jien palk­ka on aika tarkkaa suo­ma­laisen keskipalkan suu­ru­inen — ja pari sataa kun­tien keskipalkkaa suurem­pi. Mut­ta tämän­hän kaik­ki tehyläis­ten naru­tuk­selta vält­tyneet jo tässä vai­heessa tiesivät, kuten myös sen, että kun­nis­sa työsken­telee myös oikei­ta palkkakuop­palaisia, siis siinä mielessä, että palk­ka jää kauas keskipalka­s­ta: esim. las­ten­tarhanopet­ta­jil­la se on €2020.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.