Miten Tehyn työtaistelu päätetään?

Jos Tehyn työ­tais­te­lu alkaa, on var­maan­kin tar­koi­tus, että se jos­kus myös lop­puu. Oli­si hyvä osa­puol­ten valis­tau­tua sel­vit­tä­mään juri­di­nen ongel­ma, joka kos­kee vir­ka­suh­teen­sa pur­ka­nei­ta hoi­ta­jia. Tehyn läh­tö­koh­ta­na on, että lakon­lo­pet­ta­mis­so­pi­muk­ses­sa kaik­ki ote­taan töi­hin van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä. Työ­suh­teis­ten osal­ta tämä on ongel­ma­ton­ta, mut­ta viran täyt­töä sää­te­lee laki, jota ei ymmär­tääk­se­ni voi sopi­muk­sel­la ohit­taa. Vir­ka on aina pan­ta­va jul­ki­seen hakuun, ja se vie aikaa. Jos sopu syn­tyy sun­nun­tai-ilta­na, vir­ka­suh­tei­set eivät voi pala­ta takai­sin aina­kaan vir­ka­suh­tee­seen heti maanantaiaamuna.

Aina voi­daan muut­taa lakia, mut­ta sekin vie aikaa vähim­mil­lään vii­kon. Jos hal­li­tus, pre­si­dent­ti ja edus­kun­ta vään­ty­vät oikein mut­kal­le, sel­vi­tään kol­mes­sa päivässä.

Kan­nat­tai­si­ko eri osa­puol­ten varau­tua tähän ongel­maan ennalta?

5 vastausta artikkeliin “Miten Tehyn työtaistelu päätetään?”

 1. Tuo­ta, aut­tai­si­ko se nie­le­mään olet­ta­vas­ti roi­mat pal­kan­ko­ro­tuk­set jos ei perus­tet­tai­si vir­ko­ja vaan jat­ket­tai­siin ihan nor­maa­li työsuhteilla?

 2. Ex-mie­hen lam­mas­mai­nen vai­mo meni lait­ta­maan lis­taan nimen­sä “kivan” työ­to­ve­rin lait­taes­sa sen sopi­vas­sa tilan­tees­sa nenän alle. Nyt on var­mas­ti aika päh­käi­ly, mitä tuli­kaan tekeneeksi.…

  Noh, asia ei kuu­lu minul­le ja jokai­nen täy­si-ikäi­nen ja täy­si­val­tai­nen hen­ki­lö toki vas­taa teke­mi­sis­tään IHAN ITSE!!!

 3. Aihe on var­maan juu­ri nyt aika tule­nar­ka mut­ta maal­lik­ko miet­tii, että mil­loin jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­nen merkitsee
  heitteillejättöä?

 4. Han­nu­Hoo:
  Jos joku kuo­lee hoi­don puut­tee­seen, on kai kysees­sä väis­tä­mät­tä heitteillejättö.
  Kuka on se hen­ki­lö kun­ta­työ­nan­ta­jan lei­ris­tä, jon­ka pää­tä vaa­di­taan vadille?

 5. Pek­ka, sinun pää­tä­si ja minun ja kan­san kaik­ki­val­ti­aan päi­tä täs­sä nyt vadil­le vaaditaan!
  Me, val­tio ja kun­ta olem­me työ­nan­ta­jain leiri.

  Jos valit­se­mam­me joh­ta­jat nyt teke­vät tyh­myyk­siä (anta­vat niu­kas­ti palk­kaa) niin ei tuos­ta sen­tään koko venet­tä sovi kaa­taa. Vai­ke­aa tää on.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.