Mitä tehdään etupihalla?

Asun­toraken­nusy­hdis­tys ARY jär­jesti eilen sem­i­naarin pein­talo­rak­en­tamis­es­ta. Aika kivo­ja aluei­ta nyt syn­tyykin. Kun pyritään tiivi­iseen pien­talo­rak­en­tamiseen, kaiken hukkati­lan toivoisi pois.

Minä en ymmär­rä, mik­si yhä kaavoite­taan jalka­käytävän ja talon väli­in kol­men metrin hyödytön etupi­ha. Jos min­ul­la olisi 250 neliön tont­ti omakoti­taloa varten, en mitenkään ilah­tu­isi siitä, että 30 neliötä tästä haaskau­tuu hyödyt­tömään etupi­haan. Nuo etupi­hat myös muut­ta­vat kadun tiek­si. Katu on poten­ti­aa­li­nen kohtau­s­paik­ka, tien tarkoituk­se­na on vain mah­dol­lis­taa siir­tymi­nen paikas­ta toiseen. Etelä-Euroopan mais­sa min­ua ovat ihas­tut­ta­neet nimeno­maan kapeat kadut, jot­ka tekevät ympäristöstä ihmisläheisemmän.

Sel­l­aisenkin väit­teen olen kuul­lut, että talot siir­retään kauem­mas kadus­ta jonkin ympäristömin­is­ter­iön normin takia. Jos sel­l­ainen nor­mi todel­la on ole­mas­sa, pois­tet­takoon se pikimmiten.

En myöskään ymmär­rä, mik­si maa­ta haaskataan pyörätei­hin kort­te­likaduil­la. Jos kadul­la on 30 kilo­metrin nopeusra­joi­tus, pyöräl­lä on PALJON tur­val­lisem­paa ajaa auto­jen kuin koiran­talut­ta­jien seassa. Eikö senkin maan voisi siirtää sinne takapi­hoille? Mielu­um­min voitaisi­in vaik­ka kor­va­ta ne kadut pihakaduil­la, joil­la siis on nopeusra­joituk­se­na 20 km/h.

6 vastausta artikkeliin “Mitä tehdään etupihalla?”

  1. Hyvän kysymyk­sen esität. Toisaal­ta oma­l­la asuinalueel­lani Van­taan “Eiras­sa” (kukin nyt esit­täköön val­is­tuneen arvion­sa mis­tä alueesta on kyse) ne muu­ta­mat riv­i­taloa­sun­not, joil­la ei ole etupi­haa, tun­tu­vat jotenkin vaikeil­ta hah­mot­taa. Pitäisikö min­un oven edessä meneväl­lä jalka­käytäväl­lä siir­tyä hie­man kauem­mas oves­ta? Miten asukkaat uskalta­vat päästää lapsen­sa oves­ta ulos yksin, jos vaik­ka pyöräil­i­jä sat­tuu tule­maan juuri kohdal­la jalka­käytäväl­lä (siinä ne todel­lakin aja­vat eivätkä 30km/h ajotiel­lä)? Toisaal­ta taas sisäänkäyn­ti ilman etupi­haa tun­tuu liian pal­jaal­ta, kos­ka sen edessä ei ole etupi­han muo­dosta­maa suojavyöhykettä. 

    Samaa mieltä olen kanssasi siitä, että util­i­taris­tis­es­ta näkökul­mas­ta kat­soen etupi­ha on täysin hyödytön. Mikään ei ole turhaut­tavam­paa kuin yrit­tää leika­ta nur­mikkoa alueelta, jos­sa ruo­hon­leikkuria (edes käsikäyt­töistä) ei pysty käyt­tämään pihan pienu­u­den takia. Esteet­tis­es­tä näkökul­mas­ta kat­soen asia onkin toinen ja tietenkin tästä tur­va­hakuisu­u­den näkökulmasta.

  2. Tuo tur­val­lisu­us­näköko­h­ta on hoidet­tavis­sa pie­nil­lä esteil­lä ja talo­su­un­nit­telul­la. Ihan pieni kohol­la ole­va laat­ta (yksi sent­ti) siihen oven eteen, esimerkik­si. Helsinkiläisil­lä ker­rostaloalueil­la ei tuo­ta etupi­haa ole, eikä sielä mitenkään päivit­täin kan­neta raa­to­ja pois. Kan­nat­taa käy­dä pitem­pään urban­is­mia har­joit­taneis­sa mais­sa kat­so­mas­sa, miten tämä tehdään. Toki sen voi tehdä huonostikin.

  3. Sinän­sä hyvä huomio pyöräteistä kort­te­likaduil­la. Itsel­läni on onni asua päät­tyvän kadun var­rel­la, jos­sa liikenne on siinä määrin rauhal­lista, että nuoriso pelaa kadul­la säh­lyä (säh­ly­maalit keskel­lä kat­ua). Tien vier­essä kul­kee pyörätie, mut­ta tuskin­pa siitä kukaan halu­aisi luop­ua kos­ka se taas sovel­tuu eri­no­mais­es­ti nuori­son potku­lau­tailu­un ja muuhun sosi­aaliseen toim­intaan ja sen harjoitteluun.

  4. Ode: Etu-Töölössä asuneena tiedän, että lapset ja etenkin pienet sel­l­aiset kulke­vat läh­es aina takapi­han kaut­ta (las­ten­vaunut, pyörät siel­lä) kadulle. 

    Kohol­la ole­va laat­ta portin (tai oven) edessä on hyvä idea, mut­ta lume­nau­rauskoneet tekevät laatas­ta selvää jälkeä ensim­mäisenä talvena.

  5. Kohol­la ole­va laat­ta portin (tai oven) edessä on hyvä idea, mut­ta lume­nau­rauskoneet tekevät laatas­ta selvää jälkeä ensim­mäisenä talvena. 

  6. Urbaaneim­mis­sa ja lämpimäm­mis­sä mais­sa ovi aukeaa sisällepäin. Tääl­lä voisi sen oven tuo­da syven­nyk­seen, reilu puoli metriä syvä syven­nys jon­ka lat­tia olisi hie­man kadun pin­taa korkeam­mal­la riittäisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.