“Tiivistä ja matalaa”

Toron­tossa ollaan otta­mas­sa käyt­töön rautateiltä ja varas­toraken­nuk­sil­ta vapau­tu­vaa rantaa rak­en­tamiseen. Rak­en­tamiseen ote­taan 800 hehtaaria ja puis­toi­hin 300 hehtaaria. Noille 800 hehtaar­ille on tarkoi­tus saa­da mah­tu­maan 40 000 asun­toa ja miljoona ker­rosneliötä toimistotilaa.

Ensin ajatelti­in rak­en­taa korkei­ta talo­ja, mut­ta kun kansa tun­tui niitä vas­tustet­ta­van, päädyt­ti­in mata­laan. Tiivis ja mata­la tun­tuu ole­van suo­sios­sa tääl­läkin. Niin­pä noille ton­teille nousee sel­l­aisia söpöjä 12-ker­roksisia asuin­talo­ja. Vain alueen nurkki­in sal­li­taan korkeampia, 40-ker­roksisia asuintaloja(!) 

Muu­ta­ma nelikym­menker­roksi­nen tor­ni­ta­lo on kuitenkin jo ehdit­ty rak­en­taa. Min­un on pakko tun­nus­taa, etteivät ne kaupunkiku­vaa nyt niin mah­dot­tomasti pilan­neet. Toki ne estävät näkymän järvelle, mut­ta niin estää kuusik­er­roksi­nen talokin. 

Sitä on aika turha men­nä sanomaan, ettei ketään pidä pakot­taa asumaan tuol­lai­sis­sa hirvi­tyk­sis­sä, sil­lä ei todel­la tarvitse pakot­taa. Tuli­joi­ta on ja aika korkeik­si ovat asun­to­jen hin­nat näis­sä nousseet.toronto-tornitalot.jpg

Kaupunki­in mah­tuu kyl­lä korkei­ta torne­ja — ne jopa ehkäi­sevät eksymistä toimies­saan maamerkkeinä — mut­ta tuol­loin tornin ulkoa­sulle on asetet­ta­va poikkeuk­sel­lisia vaa­timuk­sia. Vuosaa­res­sa tätä yritet­ti­in, mut­ta raken­nut­ta­ja ei halun­nut rak­en­taa sel­l­aista taloa, joka kaavaan oli merkit­ty ja raken­nus­lau­takun­ta anoi raken­nus­lu­van rumalle tornille. Jos sään­nöt ovat täl­la­sisia, ei torne­ja oikein uskalla sallia.

Rankkaa rantarak­en­tamista meil­lä on kokeil­tu Mer­i­haas­sa. Täy­tyy olla tosi van­noutunut demari saadak­seen itsen­sä usko­maan, että Mer­i­ha­ka on kau­nis. Ei kuitenkaan voi olla mikään luon­non­la­ki, että tiivi­isti raken­net­tu on aina myös rumaa. Toron­tossa on hyvin kau­ni­ita korkei­ta raken­nuk­sia — sen lisäk­si, että aika paljon oli myös rumaa.

Rehellisyy­den nimis­sä on kylä san­ot­ta­va, että vähän ydinkeskus­tan ulkop­uolelta Toron­tos­ta löy­tyy myös aitoa tiivistä ja mata­laa, noin 0,5 tehokku­udel­la raken­net­tu­ja omakoti­talo­ja, jot­ka oli­vat oikein nättejä.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.