Kaupungin menestystekijät

Toron­ton ter­veiset jatkuvat:

Isän­tämme ker­toi­vat meille tutkimuk­ses­ta, joka oli tehty pohjoisamerikkalais­ten kaupunkiseu­tu­jen kil­pailutek­i­jöistä. Tämän mukaan men­estys­tä selittivät:

1) Gay index: mitä enem­män homo­ja, sitä parem­min menee. Isän­tämme ylpeinä esit­tivät, että Toron­tossa homo­ja ja les­bo­ja on 10 pros­ent­tia väestöstä.

2) Bohemi­an index: mitä enem­män bohemisti käyt­täy­tyvää väkeä, sitä parempi.

3) Mosa­ic index Mitä enem­män on maan rajo­jen ulkop­uolel­la syn­tyneitä, sitä parem­pi. Toron­tossa niitä on 50 % asukkaista. (Huo­matkaa, että maa­han­muut­ta­jien lapset eivät ole mukana luvussa!)

4) Com­pos­ite index. Tämän merk­i­tys jäi min­ulle hie­man epä­selväk­si, mut­ta ymmärtääk­seni sil­lä tarkoitet­ti­in eri­lais­ten kaupungi­nosien ole­mas­saoloa. Toron­tossa oli omat kaupungi­nosansa kiinalaisille, ital­ialaisille, por­tu­galilaisille, kreikkalaisille ja niin edelleen. Meil­lähän täl­laista ghet­tou­tu­mista pyritään vält­tämään, mut­ta kan­nat­taa miet­tiä, onko kaupun­giosien oma­leimaisu­us sit­tenkään niin paha asia.

Suomes­ta en vas­taavaa tutkimus­ta ole nähty tehtävän. Jos puh­tai­ta kor­re­laa­tioi­ta kat­so­taan, väk­ilu­vun kasvu­mielessä parhait­en men­estyvät kaupun­git, jois­sa äänestetään vihre­itä. Demarei­den äänestämi­nen taas ennakoi väestökatoa. 

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *