Kaupungin menestystekijät

Toron­ton ter­vei­set jatkuvat:

Isän­täm­me ker­toi­vat meil­le tut­ki­muk­ses­ta, joka oli teh­ty poh­joi­sa­me­rik­ka­lais­ten kau­pun­ki­seu­tu­jen kil­pai­lu­te­ki­jöis­tä. Tämän mukaan menes­tys­tä selittivät:

1) Gay index: mitä enem­män homo­ja, sitä parem­min menee. Isän­täm­me ylpei­nä esit­ti­vät, että Toron­tos­sa homo­ja ja les­bo­ja on 10 pro­sent­tia väestöstä.

2) Bohe­mian index: mitä enem­män bohe­mis­ti käyt­täy­ty­vää väkeä, sitä parempi.

3) Mosaic index Mitä enem­män on maan rajo­jen ulko­puo­lel­la syn­ty­nei­tä, sitä parem­pi. Toron­tos­sa nii­tä on 50 % asuk­kais­ta. (Huo­mat­kaa, että maa­han­muut­ta­jien lap­set eivät ole muka­na luvussa!)

4) Com­po­si­te index. Tämän mer­ki­tys jäi minul­le hie­man epä­sel­väk­si, mut­ta ymmär­tääk­se­ni sil­lä tar­koi­tet­tiin eri­lais­ten kau­pun­gi­no­sien ole­mas­sao­loa. Toron­tos­sa oli omat kau­pun­gin­osan­sa kii­na­lai­sil­le, ita­lia­lai­sil­le, por­tu­ga­li­lai­sil­le, kreik­ka­lai­sil­le ja niin edel­leen. Meil­lä­hän täl­lais­ta ghet­tou­tu­mis­ta pyri­tään vält­tä­mään, mut­ta kan­nat­taa miet­tiä, onko kau­pun­gio­sien oma­lei­mai­suus sit­ten­kään niin paha asia.

Suo­mes­ta en vas­taa­vaa tut­ki­mus­ta ole näh­ty teh­tä­vän. Jos puh­tai­ta kor­re­laa­tioi­ta kat­so­taan, väki­lu­vun kas­vu­mie­les­sä par­hai­ten menes­ty­vät kau­pun­git, jois­sa äänes­te­tään vih­rei­tä. Dema­rei­den äänes­tä­mi­nen taas enna­koi väestökatoa. 

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klik­kaa­mal­la tästä. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.