Vanhus ja kallis asunto

Eräs huomio köy­hästä van­huk­ses­ta joka asuu yksin omakoti­talos­sa Helsingis­sä. Minus­ta pitäisi tehdä kuten on tehty Bri­tan­ni­as­sa, ava­ta hänelle MAHDOLLISUUS myy­dä asun­ton­sa, muut­taa halvem­paan ja ostaa ero­tuk­sel­la itselleen parem­pi eläke. Näin saa toki nytkin tehdä, mut­ta ensin myyn­tivoit­to on verotet­tavaa tuloa ja sit­ten tämän eläkesäästön nos­t­a­mi­nen on sekin verotet­tavaa tuloa. Ei kan­na­ta. Pankki­tilille voi toki tulot lait­taa; oma­l­ta tililtä nos­tamista ei sen­tään verote­ta, mut­ta tässä on se epäp­sykologi­nen asia, että kukaan ei halua laskel­moi­da kuolin­päiväl­lään. Eläke­vaku­u­tus on aidosti vaku­u­tus, jos­sa vaku­u­tusy­htiö kan­taa riskin siitä, että toinen elääkin oletet­tua pidempään.

Tiedän mitä tähän san­o­taan: halu­an karkot­taa van­huk­set kodeis­taan. En halua pakot­taa ketään, vaan tar­jo­ta rin­nalle mah­dol­lisu­u­den. En kiel­lä ketään kitu­ut­ta­mas­ta pienel­lä eläk­keel­lä isos­sa per­hea­sun­nos­saan kuten nytkin.

Jos jotkut van­huk­set tähän mah­dol­lisu­u­teen tart­tuisi­vat, toisi se samal­la markki­noille paljon kai­vat­tu­ja per­hea­sun­to­ja. Jo sik­sikin val­tion kan­nat­taisi suh­tau­tua ajatuk­seen mielu­um­min myötä- kuin vastakarvaan.

Bri­tan­ni­as­sa on varsin yleistä muut­taa kalli­ista Lon­toos­ta Etelä-Englan­nin ran­nikolle (tai Por­tu­gali­in, Mal­talle tai Kanari­ansaar­ille) halvem­paan mut­ta mukavam­paan asun­toon ja elää hin­nan erol­la mukavasti elämän­sä viimeiset ter­veet vuodet. Suomes­sa Han­ko ja Tam­misaari, kenties…?

Ei tarvit­sisi kuin pois­taa tuo kaksinker­tainen vero­tus ja se olisi siinä. Ei mak­saisi val­ti­olle mitään, kos­ka ei sitä kaksinker­taista vero­tus­ta nyt kukaan maksa.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

3 vastausta artikkeliin “Vanhus ja kallis asunto”

  1. Ei kait myyn­tivoit­to ole verotet­tavaa tuloa, jos on asunut omis­ta­mas­saan asun­nos­sa vähin­tään kak­si vuotta?

  2. Tiedemies on oike­as­sa. Olin huolimaton.
    Vero­tu­songel­mak­si riit­tää, että tuo ker­ral­la ostet­tu eläke on “tal­letus­ta nos­tet­taes­sa” verotet­tavaa tuloa. Niin se on muis­sakin yksi­ty­i­sis­sä eläke­vaku­u­tuk­sis­sa, mut­ta niis­sä “tal­letus” on aikanaan voitu vähen­tää verotet­tavas­ta tulosta. Kun tätä verovähen­nysoikeut­ta ei ole, ei myöskään eläk­keen pitäisi olla verotet­tavaa tuloa (kuin koron osalta) sil­lä eihän omien tal­letusten nos­to pankki­tililtäkään ole verotet­tavaa tuloa. Sik­si eläke­vaku­u­tusy­htiöt eivät edes myy täl­laisia eläkkeitä, kos­ka “asi­akas­ta ei pidä huijata”.

  3. Tuo on aivan ymmär­ret­tävä näköko­h­ta. Eikö eläke­vaku­u­tuk­sen nos­tamisen pitäisi olla samal­la viival­la pääo­mat­u­lo­jen kanssa. Olisiko oikea kysymys tässä, että mik­si pääo­mat­u­lo­jen nimit­tämi­nen eläk­keek­si tekee hom­mas­ta erilaisen?

    Minus­ta on muutenkin vähän has­sua, ja kansan­talouden kannal­ta ikävää, että Suomes­sa ihmiset eivät enem­män säästä omaan lasku­un­sa. Uskoisin, että rahoi­tus­laitok­set innovoisi­vat jos jonkin­laisia omien säästö­jen tulout­tamis­muo­to­ja, jos kaik­ki säästö­muodot tuo­taisi­in vero­tuk­sel­lis­es­ti samalle viivalle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.