Itärajan rekkaparkilla on kiire!

Liiken­ne­m­i­nis­ter­iö näyt­tää panevan kiireel­lisyysjärjestyk­sessä etusi­jalle jät­timäisen parkkialueen rak­en­tamisen itära­jal­la Venäjälle pääsyä odot­taville rekoille. Täl­lä han­kkeel­la onkin todel­li­nen kiire, jos se aio­taan saa­da valmi­ik­si ennen kuin se muut­tuu tarpeet­tomak­si. Tuskin Venäjä pitkään Suomen satamien kaut­ta tuon­ti­aan ohjailee. Kun omat sata­mat ovat valmi­it, rekka­parkin tarve pois­tuu. Voi pois­tua jopa sitä ennen, jos tul­lauskäytän­töi­hin tulee jokin tekni­nen paran­nus. Kan­nat­taa siis todel­la pitää kiirettä.
Pääkaupunkiseudun rata­hankkeil­la ei ole vas­taavaa kiiret­tä, sil­lä ne pysyvä­ty tarpeel­lisi­na, vaik­ka vähän odottelisi.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *