Kehärata on asuntopolitiikkaa, ei liikennepolitiikkaa

Siil­in­järveläi­nen val­tio­varain­min­is­teri on yhdessä pohjoiskar­jalaisen liiken­ne­m­i­nis­terin kanssa siirtämässä Kehäradan rak­en­tamista jon­nekin ensi vuosikymmenelle. Jos hal­li­tus tähän pää­tyy, on se asun­topoli­it­tis­es­ti tuhoisaa.

Kehäradas­sa on kyse liiken­nepoli­ti­ikas­ta yhtä vähän kuin hissien ja rap­pukäytävien rak­en­tamises­sa ker­rostaloi­hin. Radan tarkoituk­se­na on valmis­taa lisää hyvää kaupunki­maa­ta. Tuhan­net asun­not jäävät rak­en­ta­mat­ta, jos radan rak­en­t­a­mi­nen lykkään­tyy, sil­lä ei suuria aluei­ta voi rak­en­taa ilman, että liikenne on järjetetty. 

Ei pitäisi hal­li­tuk­sen ainakaan valit­taa, etteivät pääkaupunkiseudun kun­nat tuo­ta raken­nus­maa­ta tar­jolle riit­tävän vauhdikkaasti. Jos tien­aisin elan­toni keinot­tele­mal­la tyhjil­lä ton­teil­la, avaisin shampanjapullon.

Minus­ta val­tio voisi luot­taa pääkaupunkiseu­tu­un yhtä paljon kuin Kain­u­un maakun­taan. Se voisi vetäy­tyä kokon­aan pois liiken­nein­fraa koskev­as­ta — vaikka­pa 150 miljoon­aa euroa vuosit­tain — ja nämä mak­saisi­vat itse lop­ut. Sen jäl­keen paikallis­es­ti päätet­täisi­in mitä raken­net­taisi­in ja mis­sä aikataulus­sa. Nyt val­tio halu­aa oman vähän oudon puumerkkin­sä vähän joka asi­aan — ymmärtämät­tä seudun keht­tämis­es­tä juuri mitää — ja vääristää investoin­ti­hankkei­ta siten, että val­tion osu­us tiehankkeis­sa on paljon suurem­pi kuin sen osu­us rata­hankkeis­sa. Pahin­ta kuitenkin on val­tion­hallinnon lohkoon­tu­mi­nen. Tämä kehärat­apäätös esimerkik­si on lähin­nä asun­topoli­ti­ikkaa, mut­ta se on kuitenkin liiken­ne­m­i­nis­ter­iön esit­telyssä. Kun­tata­sol­la näitä asioi­ta ajateltaisi­in kokonaisvaltaisemmin.

Muuten olen sitä mieltä, että Kehära­ta on jopa kiireismpi han­ke kuin Espoon metro.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

Yksi ajatus artikkelista “Kehärata on asuntopolitiikkaa, ei liikennepolitiikkaa”

  1. Tiehankkeet ete­nee meil­lä risteys ker­ral­laan ja sen takia tulee valmista, joukkoli­iken­nehankkeista tun­nu­taan väk­isinkin tekevän mah­dol­lisim­man iso­ja. Nopeam­min se rata valmis­tuu ase­ma kerrallaan.

    Van­taan kan­nat­taisikin ottaa lusik­ka kau­ni­iseen käteen ja rak­en­taa saman tien erill­is­hankkeena asuin­rak­en­tamisen kannal­ta olen­nainen pätkä Kivistöön saak­ka, hin­naksi tälle on arvioitu jotain 60 miljoon­aa euroa. Sil­lä junal­la pääsee Helsinki­in, joka on ensisi­jainen matkus­tusu­un­ta, vaik­ka van­taalainen kun­nanisä olisi mitä mieltä. Vai onko tässä ongel­ma se, että juna Kivistöön ei ole val­takun­nalli­nen eli val­tion rahoit­ta­ma han­ke, mut­ta juna lentoase­malle on?

    Joka tapauk­ses­sa, täysin samaa mieltä että nämä han­kkeet tulisi päät­tää seudullis­es­tii. Siis nimeno­maan seudullis­es­ti, esimerkik­si lento­kent­täradan lin­jaus ja sitä myöten hin­ta olisi järkevämpi jos sitä ei Van­taan kun­nal­lispoli­it­ti­sista syistä olisi tarv­in­ut kouka­ta Tikkuri­lan kautta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.