Metro Sipooseen nopeasti

Helsin­gin Sanomat tiesi ker­toa, että metrol­la voisi päästä nykyiseen Lounais-Sipooseen “jo” vuon­na 2017. Logi­ik­ka kul­ki niin, että jos metro valmis­tu­isi Espooseen vuon­na 2013, sen jäl­keen voitaisi­in Sipoon metro rak­en­taa neljässä vuodessa ja se valmis­tu­isi vuon­na 2017.

En tiedä, onko syynä tähän peräkkäisyy­teen kap­a­siteet­ti vai raha. Jos metron rak­en­tamiska­p­a­siteet­ti on niin erikoistunutta,ettei kah­ta työ­maa­ta voi olla auki yhtä aikaa, niin olkoon sit­ten niin. On kuitenkin vähän vaikea uskoa tähän. 

Raha ei ole mikään syy peräkkäisyy­teen. Sitä varten maas­sa on pankke­ja, että investoin­nit voidaan ajoit­taa tarpeen mukaan eikä sen mukaan, paljonko oman kas­san poh­jal­ta rahaa löy­tyy. Sipoon metro mak­sa­nee noin 150 miljoon­aa euroa. Nykyi­nen reaa­liko­rkokan­ta (korko mii­nus inflaa­tio) on noin kak­si pros­ent­tia. Rak­en­tamisen aikaist­a­mi­nen mak­saisi siis noin kolme miljoon­aa euroa vuot­ta kohden. Jos liitet­tävälle alueelle raken­netaan asun­not 20 000 hen­gelle, tämä investoin­ti mak­saa noin kolme mil­jar­dia ellei vähän enem­mänkin. Alueelle raken­net­ta­vat kadut ja johdot mak­sa­vat enem­män kuin metro.

On tärkeätä, että metro on läs­nä alus­ta pitäen. Sil­loin alueelle hakeu­tuu asumaan paljon enem­män niitä, joiden työ­paik­ka, har­ras­tuk­set ja suku­laiset ovat metron suun­nas­sa. Jos metro tulee joskus myöhem­min, uusien asukkaiden ruti­init ovat jo urautuneet kumipyöräli­iken­teen mukaisik­si. Jos asum­i­nen alueelle edel­lyt­tää viisi ensim­mäistä vuot­ta sitä, että per­heel­lä on kak­si autoa, aika huono­ja joukkoli­iken­teen käyt­täjiä siitä myöy­hem­minkään syn­tyy. Kun metro joskus tulee, kaup­po­jen kan­nat­taa olla metroase­man lähel­lä, mut­ta jos niiden viisi ensim­mäistä vuot­ta kan­nat­taa olla jos­sain aivan muual­la, sinne muualle ne raken­netaan. Ja niin edelleen.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.