Turve on kivihiiltäkin pahempi polttoaine

Dosent­ti Veli Pohjo­nen kir­joit­taa tämän päivän Helsin­gin Sanomien alak­er­ras­sa, ettei turpeen polt­to tuo­ta nyky­ta­sol­la kasvi­huonepäästöjä. Hänen logi­ikkansa kul­kee niin, ettei turpeen poltos­ta syn­tyvä hiilid­iok­si­di aiheuta kasvi­huoneilmiötä, jos turvet­ta polte­taan vähem­män kuin sitä toisaal­la Suomes­sa kas­vaa lisää.
Ei sitä näin voi laskea, sil­lä nuo toiset suot sitoisi­vat hiilid­iok­sidia joka tapauk­ses­sa. Puun suh­teen tilanne on toinen: jos met­sää ei kor­ja­ta, se tyre­htyy hiilinieluna.
Oikea lasku­ta­pa on ver­ra­ta kah­ta vai­h­toe­htoa keskenään, jois­sa toises­sa turvet­ta polte­taan ja toises­sa ei polte­ta. Jälkim­mäisessä vai­h­toe­hdos­sa var­masti ilmake­hään tulee enem­män hiilid­iok­sidia kuin edel­lisessä. Hiilid­iok­sidimäärien ero­tus­ta taas tulee ver­ra­ta turpeen poltos­ta saatavaan ener­giamäärään. Laskel­ma pal­jas­taa, että turve on polt­toaineena rusko­hi­iltäkin huonompi.
Ilmastopoli­ti­ikas­ta ei tule ker­ras­saan mitään, jos vain keski­tytään pohti­maan sitä, mik­si mei­dän ei tarvitse talkoisi­in osallistua. 

Yksi ajatus artikkelista “Turve on kivihiiltäkin pahempi polttoaine”

  1. Olen ihme­tel­lyt vuosikau­sia ilmastopoli­it­tises­sa keskustelus­sa sitä, että puhutaan vain turpeen polton haitoista tai hyödy­istä (?). En tunne asi­aa kovin syväl­lis­es­ti, mut­ta maalaisjärkeni sanoo, että turpeel­la on myös tarkoituk­sen­sa luon­nonve­den varas­toin­nis­sa sekä ilmas­toekolo­gias­sa. Vaikut­ta­nee siis ilmas­to-olo­suhteisi­in, kuten sademetsätkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.