Päivähoitomaksu ja johdonmukaisuus

Etelä Suomen Sanomien mukaan ylivoimainen enem­mistö suo­ma­lai­sista vas­tus­taa nol­la­mak­su­lu­okan pois­tamista päivähoi­dos­ta samal­la kun enem­mistö on sitä mieltä, ettei työt­tömien lap­sille pidä tar­jo­ta kokopäivä­paikkaa. Täl­laisia tulok­sia saadaan mielipi­de­tiedusteluista, kun kysytään äkkiseltään eikä kysymys­tä edel­lä kun­non keskustelu, jos­sa asian eri puo­let tuli­si­vat näkyville.

Jos on niin tulo­ton, että pääsee nol­la­mak­su­lu­okkaan, täy­tyy olla työtön tai osa-aikatyötä tekevä yksin­huolta­ja. Kysymys on siis siitä, riit­tääkö lapselle puolipäivä­paik­ka, jos van­hem­mat ovat kotona työt­töminä.  Ensin kansan enem­mistö on sitä mieltä, että olisi väärin per­iä työt­tömiltä kokoäivä­paikas­ta mak­sua ja heti sen jäl­keen sitä mieltä, ettei työtön saa pan­na las­taan kokoäivä­paikkaan edes mak­sus­ta. Mitä hait­taa siitä mak­sus­ta olisi, jos se kos­kee palvelua, jota ei saa ollenkaan?

Päivähoitopaikan on san­ot­tu ole­van lapsen, ei van­hempi­en oikeus. Lapsen oikeutena virikkeisi­in riit­tää kyl­lä puolipäivä­paik­ka, jos van­hem­mat ovat kotona. Kokoäivä­paik­ka on enem­män van­hempi­en oikeus olla vapaina las­ten­hoi­dos­ta. Sik­si minus­ta työt­tömien lap­sille riit­tää pääsään­töis­es­ti puolipäivä­paik­ka. Jär­jeste­ly, jos­sa kokopäivä­paik­ka on mak­sulli­nen (50 euroa/kk?) ja puolipäivä­paik­ka ilmainen, vaikut­taa kohtu­ulliselta. Se on selvästi kohtu­ullisem­pi, kuin kieltää kokopäivähoito kokonaan.

Moni var­maan huo­masi, että tässä vähän oikaisti­in. Tulot­to­muus voi johtua myös opiskelus­ta. Opiske­li­joiden osalta päivähoidon min­i­mak­su on väärin, ellei sitä kom­pen­soi­da mitenkään. On kak­si vai­h­toe­htoa: min­im­i­mak­su ei koske opiske­li­ja­van­hempia tai päivähoidon mak­sullisu­us kom­pen­soidaan opin­totues­sa. Jälkim­mäi­nen on parem­pi vai­h­toe­hto, vaik­ka se muodol­lis­es­ti tuleekin vähän kalli­im­mak­si — onhan myös opiske­li­ja­van­hempia, jot­ka eivät pane las­taan kokoäivähoitoon. Hekin saisi­vat sen kompensaation.

Opiske­li­joiden kom­pen­saa­tio voisi olla joko tuon päivähoit­o­mak­sun suur­tu­inen lap­sil­isä opin­to­tu­keen (voi käyt­tää päivähoit­o­mak­sun mak­samiseen tai olla käyt­tämät­tä) tai vai­h­toe­htois­es­ti oikeus opiskel­la vähän hitaammin.

Opiske­li­joiden van­hem­mut­ta pitäisi tukea sekä kansan­ter­vey­del­li­sistä syistä — ensisyn­nyt­täjät ovat Suomes­sa kovin iäkkäitä — että kansan­taloudel­li­sista syistä. Julkisen talouden kannal­ta työssä ole­vien lapset tule­vat paljon kalli­im­mik­si kuin opiske­li­joiden. Niistä mak­se­taan ansiosi­don­naista äitiyspäivära­haa ja ennen kaikkea menetetään hoitoa­jal­ta verotuloja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.