Mitä Pekkarinen sanoi oikeasti?

Aamukahvil­la Pärnussa.Kahvi oli men­nä­Tallinnan lau­tal­la väärään kurkku­un, kun luin min­is­teri Pekkarisen lupauk­sista siirtää Kehäradan rahat ben­sanku­lu­tus­in­vestoin­tei­hin maakun­ti­in. Tarkoituk­seni oli kir­joit­taa ensim­mäises­sa lev­ähdy­s­paikas­sa, mitä asi­as­ta ajat­te­len, mut­ta onnek­si satoi, enkä uskaltanut kaivaa kom­mu­nikaat­to­ria esille kas­tu­maan. Uuti­nen ehdit­ti­in kumo­ta, ennen kuin ehdin Pär­nu­unKer­rat­takoon nyt vielä: kehäradas­sa ei ole kyse liiken­nepoli­ti­ikas­ta vaan asun­noista. Radan var­teen suun­nitel­tu­jen asuinaluei­den rak­en­t­a­mi­nen ilman rataa olisi kuin rak­en­taisi ker­rostalon ilman rap­pukäytävää. Yhtähyvin Pekkari­nen olisi voin­ut esit­tää, että luovu­taan Sipoon alueli­itok­ses­ta ja raken­netaan sen sijaan moot­toritue Jyväskylästä Keuruulle.Hallitusneuvotteluissa kukaan ei edes yrit­tänyt esit­tää Kehäradan hyl­lyt­tämistä. Olisin kuul­lut siitä varmasti,-jos näin olisi tapah­tunut. Oliko Pekkari­nen siis puhunut vain lämpimik­seen oman vaalipi­irin tupail­las­sa. Niin ei saa tehdä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.