Mitä Pekkarinen sanoi oikeasti?

Aamu­kah­vil­la Pärnussa.Kahvi oli men­nä­Tal­lin­nan lau­tal­la vää­rään kurk­kuun, kun luin minis­te­ri Pek­ka­ri­sen lupauk­sis­ta siir­tää Kehä­ra­dan rahat ben­san­ku­lu­tusin­ves­toin­tei­hin maa­kun­tiin. Tar­koi­tuk­se­ni oli kir­joit­taa ensim­mäi­ses­sa leväh­dys­pai­kas­sa, mitä asias­ta ajat­te­len, mut­ta onnek­si satoi, enkä uskal­ta­nut kai­vaa kom­mu­ni­kaat­to­ria esil­le kas­tu­maan. Uuti­nen ehdit­tiin kumo­ta, ennen kuin ehdin Pär­nuun­Ker­rat­ta­koon nyt vie­lä: kehä­ra­das­sa ei ole kyse lii­ken­ne­po­li­tii­kas­ta vaan asun­nois­ta. Radan var­teen suun­ni­tel­tu­jen asui­na­luei­den raken­ta­mi­nen ilman rataa oli­si kuin raken­tai­si ker­ros­ta­lon ilman rap­pu­käy­tä­vää. Yhtä­hy­vin Pek­ka­ri­nen oli­si voi­nut esit­tää, että luo­vu­taan Sipoon alue­lii­tok­ses­ta ja raken­ne­taan sen sijaan moot­to­ri­tue Jyväs­ky­läs­tä Keuruulle.Hallitusneuvotteluissa kukaan ei edes yrit­tä­nyt esit­tää Kehä­ra­dan hyl­lyt­tä­mis­tä. Oli­sin kuul­lut sii­tä varmasti,-jos näin oli­si tapah­tu­nut. Oli­ko Pek­ka­ri­nen siis puhu­nut vain läm­pi­mik­seen oman vaa­li­pii­rin tupail­las­sa. Niin ei saa tehdä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.