Pelottava vaatimus

Leh­ti­tie­to­jen mukaan Venä­jän Hel­sin­gin suur­lä­het­ti­läs on vaa­ti­nut Suo­men venä­jän­kie­li­sel­le väes­töl­le kan­sal­li­sen vähem­mis­tön ase­maa. Vaa­ti­mus sinän­sä ei ole yllät­tä­vä, mut­ta sen esit­tä­mi­sa­jan­koh­ta — Viron pat­sas­krii­sin tun­nel­mat — oli pelottava.

Venä­jäs­tä tus­kin on soti­laal­lis­ta vaa­raa euroop­pa­lai­sil­le naa­pu­reil­leen, mut­ta venä­läi­sen väes­tön ase­ma naa­pu­ri­mais­sa voi muo­dos­taa krii­sin Venä­jän ja sen naa­pu­rien kes­ken siten, että krii­si alkaa pai­kal­li­si­na levot­to­muuk­si­na, maas­sa asu­vaa venä­läis­vä­hem­mis­töä tuke­via mie­le­no­soit­ta­jia tulee rajan takaa ja Venä­jä val­tio­na aset­tuu näi­den tuek­si ja niin edel­leen. Se, että Venä­jä alkaa isän­nän äänel­lä komen­nel­la naa­pu­ri­mai­taan esit­täen vaa­ti­muk­sia omien kan­sa­lais­ten­sa eri­tyis­koh­te­luis­ta on vähän pelottavaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.