Pelottava vaatimus

Lehti­ti­eto­jen mukaan Venäjän Helsin­gin suurlähet­tiläs on vaat­in­ut Suomen venäjänkieliselle väestölle kansal­lisen vähem­mistön ase­maa. Vaa­timus sinän­sä ei ole yllät­tävä, mut­ta sen esit­tämisa­janko­h­ta — Viron pat­saskri­isin tun­nel­mat — oli pelottava.

Venäjästä tuskin on soti­laal­lista vaaraa euroop­palaisille naa­pureilleen, mut­ta venäläisen väestön ase­ma naa­puri­mais­sa voi muo­dostaa kri­isin Venäjän ja sen naa­purien kesken siten, että kri­isi alkaa paikallisi­na lev­ot­to­muuksi­na, maas­sa asu­vaa venäläisvähem­mistöä tuke­via mie­lenosoit­ta­jia tulee rajan takaa ja Venäjä val­tiona aset­tuu näi­den tuek­si ja niin edelleen. Se, että Venäjä alkaa isän­nän äänel­lä komen­nel­la naa­puri­maitaan esit­täen vaa­timuk­sia omien kansalais­ten­sa eri­tyisko­hteluista on vähän pelottavaa.

Yksi ajatus artikkelista “Pelottava vaatimus”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *