JULKAISUT
Täystyöllisyyteen ilman köyhyyttä


Sisällysluettelo

 



Johdanto

Osa I Missä me olemme

1. Vaikeudet eivät ole ohi
2. Suomalainen malli kaatumassa
3. Aluepoliittinen ongelma
4. Jätetäänkö kaverit velkoihinsa?

Osa II Mistä se johtuu?
 

5. Pantara ja Kontara kaksi ajatusmallia työttömyydestä
6. Sopimusyhteiskunnat ja markkinaehtoiset yhteiskunnat
7. Mitä työlle on tapahtunut?
8. Syrjintä työhönotossa
9. Työsuhteiden markkinahenkistyminen
10. Pitäisikö työmarkkinat järjestää uudestaan?
11. Lahjakkaiden yläluokka?

Osa III Mitä pitäisi tehdä?
 

12. Miten välttää syrjintää työhönotossa?
13. Mitä tehdä ikääntyneille työttömille?
14. Sosiaaliturva ei toimi Helsingissä
15. Työajan lyhennys
17. Täystyöllisyyteen ilman köyhyyttä

Entä se ennustaja?