Helsingin budjettineuvottelut: valkoinen savu nousi

29.10.2017 · Aihe: Talouspolitiikka, _ · 18 Kommenttia 

Helsingin valtuustoryhmät sopivat muutoksista budjettiin. Budjettiin tulee 0,5 prosenttiyksikön alennus kuntaveroon, siihen ei tule kiinteistöveron korotusta. Menoja lisättiin yhteensä 32 miljoonalla eurolla. Nämä lisäykset tulivat muiden ryhmien esityksestä kompensoimaan verojen alennusta. Tulojen pienenemisen kompensoimisessa menoja kasvattamalla on jonkinlainen etumerkkiin liittyvä ongelma.

Ryhmien neuvotteluissa oli varsin optimistinen käsitys kuntatalouden kehityksestä. Helsinki on saanut alkuvuonna huomattavasti arvioitua enemmän verotuloja. Sekä tulovero että erityisesti yhteisövero ovat kasvaneet.

Yhteisöveron kasvuun liittyy suuri kertaluontoinen erä, josta Helsingin Sanomat kertoi tarkemmin tänään. Japanilainen holding-yhtiö on myynyt Supercellin osakkeita Kiinaan ja kirjannut siitä 3,5 miljardin euron myyntivoiton. Siitä tulee yhteisöveroja noin 700 miljoonaa euroa, josta Helsingin osuus on noin 200 miljoonaa. Lue lisää

Minä ja Vartiosaari

27.10.2016 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 97 Kommenttia 

Lehdissä on tänään uutisoitu edesottamuksistani eilisessä kaupunginvaltuuston yleiskaavakäsittelyissä. On siksi hyvä, että kerron avoimesti, mitä tapahtui. Olin mukana yleiskaavaa käsiteltäessä, mutta tilallani oli varajäsen käsiteltäessä Vartiosaaren osayleiskaavaa. Perustelut tähän löytyvät alla olevasta puheenvuorosta, jota en siis koskaan pitänyt.

Ilmoitukseni äänestää Vartiosaaren puolesta herätti suurta murhetta vihreässä ryhmässä, mutta ilmoitin pitäväni pääni. Lopulta tilanne kuitenkin eskaloitui vaaralliseksi yleiskaavan kannalta. Muutama, aivan liian moni, vihreä valtuutettu ilmoitti,  että jos minä en noudata ryhmän enemmistön kantaa Vartiosaaren kohdalla, he eivät noudata sitä yleiskaavan kohdalla. Tämä olisi voinut vaarantaa koko yleiskaavan. Katsoin viisaammaksi ilmoittaa, että noudatan ryhmän tahtoa ja jään pois Vartiosaaren käsittelystä. Tämä perustui omaan harkintaani. Minua ei tähän pakotettu, sillä ei mitään keinoja pakottaa minua ei olisi ollut.  Noudatin arviossani pienimmän pahan periaatetta. Yleiskaava oli monta kertaa tärkeämpi kuin Vartiosaari.

Perustelut löytyvät tästä pitämättä jääneestä puheenvuorosta: Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 1.12.2015

29.11.2015 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 108 Kommenttia 

(En ole menossa kokoukseen, koska olen levittämässä kaupungistumisen ilosanomaa Oulussa. Mikko Särelä menee. Niinpä olen tutustunut massiiviseen esityslistaan tavallista pintapuolisemmin. Monta tuntia siihen silti meni.)

Esityslistaan pääsee tästä.

Saariseläntien kaava.

(Ei, kyse ei ole kaikessa hiljaisuudessa tehdystä kuntaliitoksesta. Alue on Mellunmäessä)

Tämä oli meillä huhtikuussa. Yritimme silloin tuloksetta urputtaa siitä, ettei Jokeri II ratikka saa omaa kaistaa. Nyt sekä HSL että HKL ovat urputtaneet samasta asiasta ja katualuetta on nyt levennetty niin, että ratikka mahtuu omalle kaistalleen. Samalla on menetetty 500 k-m2 rakennusoikeutta. Lue lisää