Ryöstökapitalismin aika: valinnanvapauden hinta voi olla kova

12.6.2016 · Aihe: sote · 50 Kommenttia 

Kävin viime viikolla pitkän puhelinkeskustelun Martti Kekomäen kanssa sote-uudistukseen sisältyvästä valinnanvapaudesta. Olimme päätyneet molemmat siihen, että tässä on valtava taloudellinen riski. Yritän valottaa omalla tavallani sitä, mikä tässä voi mennä vikaan.

Valinnanvapauden ja sen mukana yksityisten palvelutarjoajien tuominen mukaan sote-palveluihin sisältää suuria mahdollisuuksia toiminnan parantamiseen. Yksityiset yritykset ovat yleisen elämänkokemuksen mukaan huomattavasti parempia hallitsemaan muuttuvia olosuhteita kuin julkiset organisaatiot, jotka ovat kovin kyvyttömiä luopumaan vanhoista käytännöistä.

Isoja muutoksia on terveydenhuollossa edessä, koska digitaalisessa maailmassa lääkärillä käynti on rutiiniongelmissa lähes yhtä kömpelö ajatus kuin laskun maksaminen pankin tiskillä. Kun tekoäly tekee diagnooseja paremmin kuin lääkäri, eri ammattiryhmien työnjako tulee muuttumaan – tai sen pitäisi muuttua. Tällaista muutosta yksityiset yritykset hanskaavat paremmin kuin julkiset organisaatiot, joiden hallintoon on rakennettu paljon muutosta vastustavia barrikadeja.

Tähän sisältyy myös valtaisan kustannuspommin uhka. Lue lisää

Huomioita sote-uudistuksesta (1) Valinnanvapaudessa suuri taloudellinen riski

16.3.2016 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu, sote · 7 Kommenttia 

Kun Keskusta sai maakuntamallin, kokoomus sai valinnanvapauden terveydenhuoltoon. Keskusta ehti jo pilaamaan oman maakuntamallinsa vaatimalla, että myös Keski-Pohjanmaan on voitava olla täysivaltainen maakunta. Kun pohditaan, mitä tehtäviä maakunnalle voi antaa, mittatikuksi otetaan Keski-Pohjanmaa ja Kainuu. Jos nämä eivät tehtävistä itsenäisesti selviä, ei sellaista tehtävää voi antaa myöskään Uudellemaalle. Aika vähäiseksi tulee maakuntien tehtäväjoukko jäämään, jos tämä on periaate. Eihän 68 000 asukasta riitä edes palo- ja pelastustoimeen.

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, aikooko kokoomus pilata oman valinnanvapausmallinsa ryhtymällä ajattelemaan asiaa lähinnä myyjien (yksityiset yritykset) eikä ostajan (julkinen valta) kannalta. Kun kuuntelee kokoomuslaisten puheita, tämä riski ei ole aivan olematon. Lue lisää