Lärvätsalon työttömyysloukku

11.1.2018 · Aihe: _ · 75 Kommenttia 

Uskaltaudun taas kirjoittamaan asiasta, jonka tunnen vain satunaisten lehtitietojen pohjalta. Korviini on usein tarttunut  tieto, että yrityksillä on suuria rekrytointiongelmia alueilla, joilla on korkea työttömyys. Tämä johdu työttömien työn välttelystä vaan siitä, että ei löydy ammattitaitoista työvoimaa. Viimeksi Lapin matkailuyrittäjät perustelivat suurta ulkomaisen työvoiman määrää sillä, että paikallisissa ei ole vaadittavien ammattien taitajia.

Vähän oikaisemalla ongelman voisi esittää näin: moni yritys pystyisi kyllä työllistämään paikallisia työttömiä, jos se saisi käyttöönsä myös ammattitaitoista työvoimaa, mutta ei pysty toimimaan pelkkien amattitaidottomien varassa.

Muuttoliikkeen valikoivuus on saanut aikaan sen, että on kovin vaikea perustaa yritystä muuttotappioalueille,  sinne missä väestön mediaani-ikä on pitkälti yli 50 vuotta

Ajattelkaamme iskelmärunouden kuuluisaksi tekemää paikkakuntaa Lärvätsalo, jossa potentiaalinen yritys voisi palkata sata paikallista, jos paikkakunnalle saataisiin jotenkin muuttamaan 50 osaajaa kaupungeista. Onko enemmän väärin velvoittaa sata lärvätsalolaista muuttamaan työn perässä kaupunkeihin kuin 50 kaupunkilaista muuttamaan työn perässä Lärvätsaloon? Lue lisää