Miten turvata sähkön riittävyys (2/3) Ratkaisuvaihtoehtoja

18.12.2015 · Aihe: _ · 22 Kommenttia 

Päävaihtoehtoja turvata sähkön riittävyys on kaksi.

  • Maksetaan varakapasiteetista tavalla tai toisella yhteisesti.
  • Hyväksytään se, että sähkön hinta kohoaa ajoittain hyvin korkealle niin, että kapasiteetin ylläpito kannattaa voimaloille, joita käytetään vain muutamia kymmeniä tunteja vuodessa.

Vaihtoehdon yksi mukaisesti toimien ei olisi päästetty voimayhtiöitä lopettamaan lauhdevoimaloita kannattamattomina, vaan niille olisi maksettu kapasiteettimaksua siitä, että ne pitävät voimalat rasvassa ja miehitettyinä niin, että ne voidaan käynnistää suhteellisen lyhyellä varoitusajalla. Tämä kustannus olisi jaettu sähkön käyttäjille esimerkiksi sulakkeen koon suhteessa. Lue lisää