Miten turvata sähkön riittävyys (1/3) Ongelma

18.12.2015 · Aihe: _ · 23 Kommenttia 

Sähkön tuntikohtainen pörssihinta määräytyy aina marginaalissa olevan kalleimman sähköntuotannon mukaan. Tämä tarkoittaa samalla hinta-alueella olevaa marginaalikustannuksiltaan kalleinta tuotantolaitosta.

Sama hinta-alue tarkoittaa sitä aluetta, jonka sisällä siirtokapasiteetti riittää niin, että paikallisen sähköpulan vuoksi ei jouduta käynnistämään kalliimpaa voimalaitosta. Suomen sisällä siirtokapasiteetti yleensä riittää niin, että Suomi on koko ajan samaa hinta-aluetta. Suomen ja Ruotsin välillä on viime aikoina ollut ongelmia siirtokapasiteetin osalta, minkä seurauksena Suomessa hinta on muodostunut korkeammaksi kuin Ruotsissa, koska Ruotsin halpaa sähköä ei ole voitu siirtää Suomeen niin paljon kuin olisi ollut kysyntää. Sen sijaan Suomi ja Baltian maat ovat useimmiten samaa hinta-aluetta. Lue lisää