Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 24.2.2015

22.2.2015 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 43 Kommenttia 

(esityslistaan tästä)

Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta

Tekstissä on tällainenkin palanen:

Helsingin seudulla on käynnissä useita muita seudullisia maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä selvityksiä. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (HLJ2015) ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteistä maankäytön suunnitelmaa (MASU) on laadittu yhteistyössä alueen kuntien, Helsingin seudun liikenteen ja Uudenmaan liiton kesken. Alueelle on laadittu yhteinen asuntostrategia vuoteen 2025.

Nämä kaikki on hyvällä yhteistyöllä sovitettavissa yhteen, mutta huomattakoon: siitä ovat luottamusmiesorganisaatiot täysin sivussa. Se ei voi tapahtua kuin viranomaisyhteistyönä. Metropolihallinto kaatui. Toivoisin että siitä tehtäisiin uusi, vahvempi versio, koska ei tällainen suunnittelujärjestelmä voi olla demokraattinen. Lue lisää