Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 24.2.2015

(esityslistaan tästä) Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta Tekstissä on tällainenkin palanen: Helsingin seudulla on käynnissä useita muita seudullisia maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä selvityksiä. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (HLJ2015) ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteistä maankäytön suunnitelmaa (MASU) on laadittu yhteistyössä alueen kuntien, Helsingin seudun liikenteen ja Uudenmaan liiton kesken. Alueelle on laadittu yhteinen asuntostrategia vuoteen 2025. Nämä kaikki on hyvällä yhteistyöllä…

Jatka lukemista