Liikennevirasto yrittää lopettaa asuntotuotannon Helsingissä

28.12.2016 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 229 Kommenttia 

Liikennevirasto on valittanut Helsingin uudesta yleiskaavasta, tarkemmin sanottuna siihen sisältyvästä moottoriteiden muuttamisesta bulevardeiksi. Ovatkohan he valittaessaan tulleet ollenkaan ajatelleeksi mahdollisuutta, että valitus menisi läpi ja kumoaisi koko yleiskaavan.

Valitus ei nimittäin kohdistu vain niihin kymmeniin tuhansiin asukkaisiin, joiden asunnot liikennevirasto haluaa uhrata autoilulle, vaan koko yleiskaavan pikaratikoihin perustuvan liikennejärjestelmään. Ilman liikennejärjestelmää ei ole yleiskaavaa. Koko yleiskaava jouduttaisiin optimoimaan uudestaan, myös niiltä osin, joihin Liikenneviraston valitus ei kohdistu. Läpi mennessään valitus merkitsisi, että Helsinki joutuisi aloittamaan koko yleiskaavan valmistelun alusta. Lue lisää

Tuhotaanko keskuspuisto?

4.5.2016 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 99 Kommenttia 

On tullut paljon pöyristyneitä yhteydenottoja siitä, että Helsingin yleiskaava tuhoaa keskuspuiston. Vanha ystäväni Matti Arponen on kavereineen mennyt merkitsemään teipillä yleiskaavan rajaukset maastoon. Näkymä on järkyttänyt monia.

Pyöräilin katsomaan näitä teippejä, mutta ne oli valitettavasti poistettu. Näin ei olisi pitänyt tehdä. Joistakin riekaleista kuitenkin näki, miten teipit oli vedetty. Niistä sai asiasta aivan väärän käsityksen. Ihan näin hulluja ei kaupunkisuunnittelulautakunnassakaan olla.

Matti Arponen osaa kyllä lukea karttaa. Ongelmana on yleiskaavan esittäminen pikselikaavana. Se ei ole tarkkarajainen, vaan perustuu hehtaarin (100 m x 100 m) ruutuihin. Tällä halutaan alleviivata yleiskaavan yleisluontoisuutta ja sitä, että tarkat rajat vedetään aikanaan asemakaavoja tehtäessä, jolloin paikallisiin olosuhteisiin voidaan kiinnittää paljon paremmin huomiota. Yleiskaavassa rakennettavaksi on merkitty jokainen pikseli, josta pienikin nurkka on suunniteltu rakennettavaksi. Siksi Arposen teipit olivat aivan eri paikassa kuin mihin rakentamisen raja on tosiasiassa tarkoitettu. Lue lisää

Mikä bulevardeissa pelottaa?

29.2.2016 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 110 Kommenttia 

Ristiriitaisia tunteita ovat herättäneet Helsingin suunnitelmat muuttaa moottoritiet Kehä I:n sisäpuolella talojen reunustamiksi bulevardeiksi niin, että asuntoja syntyy noin 80 000 asukkaalle.

Pariin yleiseen argumenttiin on vastattava.

Siirtyvätkö ruuhkat naapurikuntiin. Helsingin sisääntuloteiden kapasiteetti ei laske verrattuna vaihtoehtoon, että nuo 80 000 asukasta asutettaisiin muualle kantakaupunkiin. Kehä I:n sisäpuolelle on tulossa 150 000 asukasta. Nykyisellä liikennemuotojakaumalla tämä ihmismäärä tukkisi kantakaupungin katuverkon täysin. Siksi panostetaan joukkoliikenteeseen. Bulevardeja pitkin kulkisi pikaratikoita, jotka ainakin välttävät ruuhkat. Sisääntuloteiden kapasiteetin rajoittaja on vastaanottavan katuverkon kapasiteetti, eikä se tässä muutu miksikään. Lue lisää