Kaupunkien voitto: 3. Kasaustumisedut vauhdittavat kaupungistumista

Tiivistelmä

Kasautumisedut lisäävät suurten kaupunkien kasvua. Näitä ovat

  1. Suuren työssäkäyntialueen edut. Mitä erikoistuneempaa on työvoima, sitä suurempaa työssäkäyntialuetta tarvitaan, jotta työmarkkinat toimisivat kunnolla sekä työntekijöiden että työnantajien kannalta.
  2. Kontaktikaupungin edut. Helppo kohtaaminen lisää luovien alojen tuottavuutta. Tämä toimii parhaiten kävelykaupungin mittakaavassa. Helsingin seudun alakeskukset on suunniteltu tätä ajatellen väärin.
  3. Urbaanit palvelut ovat sitä parempia ja kiinnostavampia, mitä suurempi on asukaspohja. Tämä on tärkeä vetovoimatekijä.

Internetin ennustettiin merkitsevän kaupunkien kuolemaa, mutta toisin on käynyt. On vielä arvailujen varassa, miten internet vaikuttaa kaupungin tuomiin kasautumisetuihin työpaikkojen osalta, mutta asukkaiden kannalta internet lisää selvästi kaupungissa asumisen etuja. Lue lisää

Kaupunkien voitto: 2 Kaupunkien evoluutio cityiksi

13.10.2015 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 73 Kommenttia 

(Jatkan pamflettimme Kaupunkien voitto esittelyä)

Jo tuhansia vuosia sitten kauppiaat ja käsityöläiset muodostivat suuria kaupunkeja. Työnjako ja erikoistuminen loivat niissä ylellisyyttä, johon ympäröivällä maaseudulla ei ole ylletty. Kaupungit tuottivat hillitöntä vaurautta jo antiikin aikana ennen kapitalismia – eivät vain Euroopassa vaan myös esimerkiksi nykyisen Meksikon alueella. Näin on päätellyt Santa Fen tutkimuslaitoksen professori Luis Bettencourt arkeologisten kaivausten perusteella, kertoi Tekniikka & talous -lehti helmikuussa. Mitä suurempi kaupunki, sitä suuremmaksi tuottavuus oli niissä työnjaon ja erikoistumisen avulla kohonnut. Antiikin kaupunkien vauraus perustui työnjakoon kaupungissa. Eri alojen ammattilaiset saattoivat erikoistua hyvin pitkälle ja kohottaa taitojaan, koska heidän ei tarvinnut tehdä tai osata kaikkea. Nykykielellä näitä kutsutaan kasautumiseduiksi. Lue lisää