_

Kansalliskiihko saa aikaan pelkkää pahaa

Venäjän tosiasiallinen hyökkäys Ukrainaan on tietysti mitä tuomittavin asia. Se voi varjostaa koko Eurooppaa pitkään, sillä konfliktissa on vaikea löytää kompromissia, koska osapuolten tavoitteet eivät ole yhteismitallisia. Venäjän tavoitteet ovat valtapoliittisia ja Ukrainan ja EU:n periaatteellisia, valtioiden välisiin pelisääntöihin liittyviä. Toisen maan alueiden valloittaminen ei ole hyväksyttävää.  Näiden välillä on vaikea tehdä kompromissia. Toisen aluetta saa valloittaa vähän?