Kaupunki asuntokysymyksen ratkaisijana (2) Miksi ARA-asuntoja Jätkäsaareen

8.6.2017 · Aihe: _ · 41 Kommenttia 

Segregaation torjuminen on tärkeä tavoite. Sen merkityksen huomaa, kun vertaa Helsingin kehitystä kaupunkeihin, joissa segregaatiota ei ole yhtä tehokkaasti torjuttu – Tukholmaan, Pariisiin tai vaikka Turkuun.

VATT:in tutkijat Essi Eerola ja Tuukka Saarimaa ovat arvostelleet voimakkaasti sitä, että Helsinki rakentaa ARA-asuntoja myös kalliisiin kaupunginosiin, esimerkiksi Jätkäsaareen.

On vähän makuasia, kuinka paljon tukea ARA-asunto saa Jätkäsaaressa – Paavo Arhinmäen mukaan ei lainkaan ¬– mutta käytetään nyt vaikka arviota 500 €/asunto, koska suunnilleen noin paljon alempia ARA-vuokrat ovat kuin markkinavuokrat. Kaupunki ei tästä maksa menetettynä tulona kuin osan. Pääosa siitä jää muiden ARA-asukkaiden maksettavaksi vuokrantasauksen kautta. Jos haluaisi kampanjoida sitä vastaan, että Jätkäsaareen tulee ARA-asuntoja, kannattaisi kampanjoida Itä-Helsingin vuokrataloalueilla.
Asunto-ohjelman mukaan Jätkäsaareen pitäisi tulla kaikkiaan 1500 ARA-asuntoa. Tällöin tuki niille olisi 9 M€/vuosi. Aivan näin paljon ARA-asuntoja sinne ei näytä tulevan. Lue lisää