Tiilikainen patistaa isompiin asuntoihin

27.2.2017 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 85 Kommenttia 

Yleisestä asumistuesta poistettiin muutama vuosi sitten enimmäisneliövuokra ja joukko muita määräyksiä ja korvattiin ne vuokrakatolla. Olin ajamassa itsekin tätä muutosta. Minulla oli ajatuksena, että on ihmisen oma asia, haluaako asua pienessä asunnossa hyvällä paikalla vai suuremmassa asunnossa vähän syrjemmällä.

Suurimmat sallittavat kokonaisvuokrat ovat niin matalia, ettei sillä rahalla saa minkäänlaista asuntoa Helsingistä. Niinpä asumistuki ei yllytä asumaan liian kalliisti, sillä asumismenot eivät ainakaan yksinäisillä ihmisillä riipu asumismenoista lainkaan – jos siis asuu vuokralla.

Nyt on valtava pula yksiöistä, joiden neliövuokrat ovat nousseet aivan kohtuuttomasti. Ministeri Tiilikainen esittää nyt maksimineliövuokrien palauttamista. Helsingissä korkein korvattava neliövuokra olisi 20 €/m2. Tosin uutisessa sanottiin alle 20 €/m2, mutta oletan tällä tarkoitettavan maksimissaan 20 €/m2. sumistukea leikataan, ellei asunto ole riittävän tilava. Tämän jälkeen asumistuki yllyttää asumaan riittävän isossa asunnossa. Ellei asunto ole riittävän suuri, asumistukea leikataan.

Saadakseen hyväkseen maksimaalisen asumistuen, olisi siis asuttava riittävän isossa asunnossa. Seuraavassa taulukossa on perheen koko, maksimivuokra ja tähän tarvittava asunnon vähimmäiskoko Helsingissä.

Henkilöitä   maks. vuokra  Minimikoko

1 henki       508 € /kk           26 m2
2 henkeä       735 €/kk           37 m2
3 henkeä       937 €/kk           47 m2
4 henkeä      1095€/kk            55 m2

Lue lisää