Eläkeläisten tulotaso on noussut merkittävästi

4.1.2018 · Aihe: _ · 109 Kommenttia 

Kuvan saa suuremmaksi napauttamalla.

Tässä on vastaava kuva vuosien 1930 – 50 kohorteista, jotka ovat olleet tarkastelukaudella siirtyneet eläkkeelle. Kuviossa on kunkin kohortin mediaanitulot suhteessa koko väestön mediaanituloihin samana vuonna.

Huomaamme kaksi efektiä.  Eläkkeet ovat nousseet merkittävästi (käyrän vaakasuora osa on noussut ylöspäin) ja eläkkeelle siirtymisikä on noussut (käyrän laskeva osa on siirtynyt oikealle.) Lisäksi kuvassa näkyy viime vuosina tehty eläkeindeksin sormeilu. Jokin on nostanut eläkeläisten ansiotasoa tilapäisesti vuonna 2009. Tähän en keksinyt syytä.

Kuvassa alinpana on vuoden 1930 kohortti. Sen jälkeen kohortit ovat päällekkäin vuoteen 1950 saakka. Vuoden 1950 kohortti puolisoineen ei ole vielä kokonaan eläkkeellä. Sen erottaa toiseksi viimeisestä vuoden 1945 kohortista siitä, että se päättyy aiemmin, 66:n vuoden iässä. Lue lisää