Mitä iloa yksityisistä palveluista voisi olla terveydenhuollossa?

14.6.2016 · Aihe: sote · 18 Kommenttia 

Kirjoituksestani ryöstökapitamista voisi saada sen käsityksen, että ole jyrkästi kaikkia yksityisiä palveluja vastaan – Suomessa kun on tapana olla joko puolesta tai vastaan ja valita kaikki näkökohdat palvelemaan omaa kantaa. Minä näen kuitenkin yksityisissä palveluissa myös mahdollisuuden selvään laadun paranemiseen ja myös kustannusten säästöön. Kaikki on kiinni siitä, miten se tehdään.

On paljon asioita, joissa yksityiset ovat sekä halvempia että parempia.  Oheinen kuva on peräisi Attendo Oy:ltä, mutta sen tiedot ovat kuuden suurimman kaupungin (Kuusikkokunnat) raportista. Se on siis kuntapuolen käsitys asiasta.  Vanhusten palvelut tulevat ostopalveluina selvästi halvemmaksi kuin itse tehtynä. Ero on niin suuri, etteivät mitkään ”mutku” -selitykset sitä kumoa.Vanhuspalvelujen kustannukset

Erityisen tehottomia ovat suuret kunnat. Tämä vähän viittaa siihen, että kuntaorganisaatiot eivät selviä isojen yksiköiden monimutkaisesta hallinnosta. Yksityisellä puolella skaalaetu menee toisin päin. Lue lisää