_

Ara- ja Hitas-asuntojen tilalle kaupungin kovan rahan vuokra-asuntoja

Säännöstellyt markkinat toimivat, kun asuntoja on tarpeeksi On paljon hyviä esimerkkejä siitä, kuinka sosiaalinen asuntotuotanto on rauhoittanut ison eurooppalaisen kaupungin asuntotilanteen niin, että kaikki asuvat kohtuullisin kustannuksin. Näille yhteistä on se, että asuntotuotanto on pysynyt kaupungin kasvun tahdissa, mitä taas edesauttaa se, ettei kaupunki kasva kovin nopeasti. Jos taas asuntotuotanto pysyy kaupungin kasvun tahdissa, markkinaehtoiset ratkaisutkin toimivat hyvin. Asuntopolitikka toimii,…

Jatka lukemista

Talouspolitiikka, _

Ara-asunnoista asumistukeen

Kuvitelkaamme, että Helsingin asuntokurjuutta yritettäisiin korjata korotetulla asumistuella, joka olisi 300 euroa kuussa tavanomaista asumistukea suurempi. Koska rahaa ei riitä kaikille, sen piiriin otettaisiin vuosittain tuhat kotitaloutta, joiden valintaperusteita ei julkistettaisi. Oikeus korotettuun tukeen säilyisi, vaikka tulot nousisivat. Ara-asunnot toimivat juuri näin. Tuki on Helsingin oloissa huomattavan suuri, sen piiriin pääsee vain pieni osa halukkaista ja oikeus Ara-asuntoon säilyy, vaikka…

Jatka lukemista

_

Hajahuomioita AM-ohjelmasta (1)

Olen tehnyt reunahuomioita asunto-ohjelmaluonnokseen. Yleisen avoimuuden nimissä käyn niitä tässä läpi. Mielipiteet ovat siis omiani eivätkä välttämättä edusta aina vihreiden kantaa. Asuntotuotannon määrä s. 5-6 Kaupunki luovuttaa tontteja vähintään 360 000 k-m2 (= 9 000 asukasta), kaavoitetaan vähintään 562 500 k-m2 (=14 000 asukasta) ja asuntotuotanto on 5500 asuntoa (=9 900 asukasta). Pitäisi nostaa asuntotuotanto nopeasti 10 000 asuntoon, jotta asuntomarkkinat saataisiin sosiaalisesti hyväksyttävään…

Jatka lukemista