Ara-asunnoista asumistukeen

9.12.2016 · Aihe: Talouspolitiikka, _ · 91 Kommenttia 

Kuvitelkaamme, että Helsingin asuntokurjuutta yritettäisiin korjata korotetulla asumistuella, joka olisi 300 euroa kuussa tavanomaista asumistukea suurempi. Koska rahaa ei riitä kaikille, sen piiriin otettaisiin vuosittain tuhat kotitaloutta, joiden valintaperusteita ei julkistettaisi. Oikeus korotettuun tukeen säilyisi, vaikka tulot nousisivat.

Ara-asunnot toimivat juuri näin. Tuki on Helsingin oloissa huomattavan suuri, sen piiriin pääsee vain pieni osa halukkaista ja oikeus Ara-asuntoon säilyy, vaikka tulot nousevat. Asunto on välttämättömyys, jonka sivistynyt yhteiskunta turvaa niillekin, jotka eivät pysty sitä itse rahoittamaan. Vähävaraisia on tuettava raaoilla asuntomarkkinoilla, mutta ovatko Ara-asunnot oikea keino? Lue lisää

Hajahuomioita AM-ohjelmasta (1)

31.1.2016 · Aihe: _ · 3 Kommenttia 

Olen tehnyt reunahuomioita asunto-ohjelmaluonnokseen. Yleisen avoimuuden nimissä käyn niitä tässä läpi. Mielipiteet ovat siis omiani eivätkä välttämättä edusta aina vihreiden kantaa.

Asuntotuotannon määrä s. 5-6

Kaupunki luovuttaa tontteja vähintään 360 000 k-m2 (= 9 000 asukasta), kaavoitetaan vähintään 562 500 k-m2 (=14 000 asukasta) ja asuntotuotanto on 5500 asuntoa (=9 900 asukasta). Pitäisi nostaa asuntotuotanto nopeasti 10 000 asuntoon, jotta asuntomarkkinat saataisiin sosiaalisesti hyväksyttävään tasapainoon.

Hallintamuotojakauma

25 % ara-vuokra-asuntoja, joista 300 opiskelija-asuntoja
35 % välimuotoa,
40 % kovan rahan tuotantoa

Minusta tämä hallintamuotojakauma on vanhanaikainen ja paikalleen jämähtänyt keino pyrkiä sosiaalisesti kestävään asuntopolitiikkaan. Pitäisi rakentaa säätelemätöntä tuotantoa, varata siitä osa kaupungille vuokra-asunnoiksi, joiden vuokraan ei sisälly tukea, ja tämän kannan sisällä tukea vuokran alennuksin pienituloisia niin kauan kuin nämä ovat pienituloisia. Asuntotilanteen helpottamisen pitäisi koskea kaikkia samassa asemassa olevia tasapuolisesti eikä sattumanvaraisesti vain niitä onnekkaita, jotka pääsevät tuetun asumisen piiriin.  Pitäisi tukea ihmisiä eikä seiniä, mutta toteuttaa noita markkinaehtoisia vuokra-asuntotuotantoa kaupungin toimesta, koska tässä asuntopoliittisessa epätasapainotilanteessa julkista rahaa valuisi turhan paljon vääriin taskuihin. Lue lisää