Työttömän oikeudesta sivutoimiseen yrittämiseen on säädettävä yksiselitteisesti

1.1.2018 · Aihe: Talouspolitiikka, _ · 62 Kommenttia 

Osana työttömien aktivointia hallitus edellyttää, että työtön hankkii yrittäjänä tuloja 250 € kuussa. Tänään voimaan tulleen lain mukaan näin toimimisesta ei rangaista heti, mutta neljän kuukauden kuluttua se voi johtaa työttömyyskorvauksen menettämiseen kokonaan, jonka jälkeen on siis elettävä sillä 250 eurolla kuussa. Ei kuitenkaan kerrota, milloin siitä rangaistaan ja milloin ei, vaan tämä jätetään yksittäisen TE-toimiston harkintaan, eikä harkinnan luvata noudattavan samoja kriteerejä eri puolella maata.

Näin ei voi olla. Työttömiltä ei voi edellyttää tällaista riskinottoa. Lain pitää olla yksikäsitteinen ja sama koko maassa, ellei erikseen päätetä alueellisista kokeiluista. Nyt tämä epävarmuus ja kieltäytymien antamasta ennakkopäätöksiä on tosiasiallinen este työttömien pienimuotoisellekaan yritystoiminnalle

Ainoa ohje, joka asiasta annetaan, on tämä periaate:

Henkilön katsotaan työllistyvän yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssään päätoimisesti, jos toiminnan vaatima työmäärä on niin suuri, että se on esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle.” Lue lisää