Vaalibudjettini

Julkistan eduskuntavaalibudjettini tällä sivulla siinä tahdissa kuin se minulle itselleni selviää.

Lämmin kiitos saamastani tuesta.


Tulot

  • Avustuksia 16.4.2011 mennessä    117  avustajaa    10 585 €
  • Kirjojen myynti 16.4.2011 mennessä  (netto)            1 598,50  €
  • Omaa rahaa vähintään                                         10 000 €

TULOT YHTEENSÄ  22 293,50

Menot

  • Yleiskulut                                             2 460 €
  • Joukkoliikennemainokset                      14 916 €
  • Lehtimainoksia                                    7 694,22  €
  • Nettimainonta                                     1 522,57 €
  • Lennäkit                                             780 €

MENOT YHTEENSÄ   27 372,79 €

 


Lahjoitukset ovat yhtä 200 euron lahjoitusta lukuun ottamatta tulleet Vihreiden yleisen keräystilin kautta ilmeisesti tämän sivuston innoittamana. Vaikka valtakunnallinen raha yksityishenkilöiden antamien lahjoitusten julkistamiseen on 1 500 euroa, vihreillä se on 1 000 euroa. Minulle on tullut kaksi tasan tuhannen euron lahjoitusta. Lahjoittajat ovat Kim Väisänen ja Elmar Paananen. Kiitos kaikille tukijoilleni.

Menot perustuvat osittain arvioon, koska kaikki laskut eivät ole tulleet.

________________________

Linkki vaalirahoitusilmoitukseeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.