Liikennevaalit

Pormestaritentit ovat sujuneet kovin samanmielisesti. Suuria eroja ei ole saatu syntymään kuin retoriikalla. Helsingin kunnallispolitiikka on sen verran pitkälle kehittynyttä, että pääsuunnista ollaan yksimielisiä.

Se, mikä todella erottaa ja jolla on todellista merkitystä, on liikenne.

Edes liikenne ei erottele niin paljon kuin ennen, koska kokoomuskin on ymmärtänyt, että kaupunkirakenteen tiivistyessä uuden yleiskaavan mukana ei ole mahdollista säilyttää henkilöautojen kulkumuoto-osuutta niin suurena kuin se nyt on. Eivät mahdu. Siksi on kohtalainen yksimielisyys tukeutumisesta pikaratikoihin, joskin niiden rakentamisen aikataulusta on erimielisyyttä. Kysymys investointien rahoittamisesta on keskeinen. Lue lisää

Investointeja, ei veronalennuksia

Näin vaalien alla kokoomuslaiset, erityisesti Tatu Rauhamäki ja Jan Vapaavuori ovat esittäneet, että kun Helsingin taloudessa on taas saatu nenä niukin naukin vedenpinnan yläpuolelle, on syytä rientää alentamaan veroja.

[Lisäys  3.4.  klo 19:30. Jan Vapaavuori näyttää ottaneen vähän etäisyyttä puolutovereidensa verolinjauksiin viikko sitten Kauppalehden pormestaripaneelissa, ja tyytyy esittämään, että veronalennuksista pitäisi keskustella.]

Samat kokoomuslaiset kirjoittivat pian tämän jälkeen yhteisen vetoomuksen, että valtion on huolehdittava rahanjaossa siitä, että suurten kaupunkien kyky tehdä investointeja paranee. Lue lisää

Pihisikö populismista ilma ulos?

Populismi on osoittautumassa valheeksi, mutta tilalle voi tulla jotain pahempaa, ellei eriarvoistumiselle tehdä jotain. Edistyksen rintamaan tarvittaisiin myös demareita.

= = =

Oikeistopopulismin aalto, jonka piti pyyhkiä tänä vuona yli Euroopan, laantui Hollannin vaaleissa.

Hollannin tuloksen kannalta ratkaisevat seikat eivät ehkä tapahtuneetkaan Hollannissa vaan Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Monelle Britille on paljastunut, että Brexit-kampanja perustui lähinnä valheelle.EU-jäsenmaksua ei voikaan sellaisenaan siirtää terveydenhuollon rahoittamiseen eikä muissakaan väitteissä ollut totuutta kuin nimeksi. Lue lisää

Perässähiihtäjä-blogi loppuu

Unto Hämäläinen näköjään lopettaa Perässähiihtäjä-bloginsa.  Viimeisessä postauksessaan hän kiittää kommentoijia, joilta on tullut vuodesta 2005 peräti 15 000 kommenttia. Tätä blogia on julkaistu vuodesta 2007 ja kommentteja on tullut 170 000.

 

Keskusta voittoon sammutetuin lyhdyin

Vaalikampanjoissa puolueilla pitäisi olla velvollisuus kertoa, mitä he aikovat seuraavalla vaalikaudella tehdä, lehdistön tehtävä on tivata vastauksia niiltä, jotka eivät aikeistaan kerro ja puoluejohtajien keskusteluissa puolueiden pitäisi patistaa toisiaan tulevista aikeista.

Keskustan Juha Sipilä ei ole kertonut oikein mitään, lehdistö on kohdellut häntä silkkihansikkain eivätkä muut puoluejohtajatkaan ole halunneet ärsyttää tulevaa kuninkaan tekijää. Siksi keskustan ei ole tarvinnut kertoa, mitä se oikein aikoo tehdä.

Minä olen helsinkiläisenä vihreänä huolissani kasvavien kaupunkien ja ympäristöhallinnon kohtelusta. Lue lisää

Kokoomuksen hallitusohjelma (6) Valinnanvapautta hyvinvointipalveluihin

Lisätään ihmisten mahdollisuuksia valinnanvapauteen hyvinvointipalveluissa tuloluokkaan ja yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Jokainen suomalainen on oman hyvinvointinsa paras asiantuntija.

Valinnanvapautta tuloihin katsomatta ja vielä niin, että julkiset menot kääntyvät laskuun. Kuka keksii tuollaisia sloganeita kuin ”Jokainen suomalainen on oman hyvinvointinsa paras asiantuntija?

Toteutetaan terveydenhuollossa valinnanvapausmalli, jossa perusterveydenhuollon rahoitusosuus kulkee ihmisen valitsemalle palveluntuottajalle. Sama rahoitusosuus, joka tulee esimerkiksi kunnan terveyskeskukselle, maksetaan kunkin asiakkaan itse valitsemalle, hyväksytylle palveluntuottajalle. Rahan on seurattava potilasta, ei päinvastoin.

Minä olen periaatteessa tykästynyt tähän raha seuraa potilasta –malliin, mutta en uskaltaisi lähteä toteuttamaan sitä kokoomusjohtoisesti. Lue lisää

Kokoomuksen hallitusohjelma (5) Koulutus

Uudistetaan varhaiskasvatusta siten, että lapsilla on tasa-arvoisemmat oppimisvalmiudet. Lisätään liikuntaa ja musiikkia päiväkoteihin sekä vakiinnutetaan hyvät käytännöt.

Jokin pedagoginen oppisuunta näyttää vallanneen ohjelmatyöryhmän. Söpöjä tavoitteita. Tarvittaisiinko tähän rahaa?

Ruokitaan uteliaisuutta, kekseliäisyyttä ja oppimisen iloa kaikessa koulutuksessa. Lisätään valinnaisuutta peruskoulussa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Sallitaan vahvuuksien löytäminen ja oman osaamisen kehittäminen aivan kaikenlaisista taustoista tuleville lapsille ja nuorille. Lisätään yhteistyötä koulujen sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen kesken. Uudistetaan oppiminen ja opettajan työ digisukupolven ehdoilla. Rakennetaan virtuaalisia oppimisympäristöjä ja uudistetaan pedagogiikkaa. Tekniikka otetaan oppimisen palvelukseen. Perusopetus kaipaa loikkaa tulevaisuuteen. Siirretään painopistettä oppiainesisältökohtaisesta opetuksesta oppimisen, opiskeluinnon, ajattelun ja ongelmanratkaisemisen taitojen, yhteistyö- ja kommunikaatiovalmiuksien sekä itsetuntemuksen vahvistamiseen.

Aikooko puoluehallitus mennä opettamaan pedagogisia taitoja opettajille? Onko eduskunta oikea tapa päättäää tällaisista asioista, vai miksi tämä on eduskuntavaaliohjelmassa? Yhteistyö yritysten ja kansalaisjärjestöjen kesken ehkä voidaan katsoa tavoitteeksi, josta politiikalla voidaan päättää jotain. Lisätäänkö seuraavalla vaalikaudella siis valinnaisuutta, kun edellisellä sitä rajoitettiin? Koskeeko valinnaisuus myös kieliä ja uskontoa? Lue lisää

Ode torstaina 19.2. Aamu-TV:ssä ja Ykkösaamussa

Aamuvirkuille torstaina 19.2.2015:

Aamu-TV klo 07.16 ( – 07.30): “Mikä saa luopumaan eduskuntapaikasta? ”

Ykkösaamu (Radio 1) klo 08.10 ( – 09.00) : sote-vaihtoehdoista

Molemmat lähetykset löytyvät myöhemmin Areenasta.

Kokoomuksen hallitusohjelma (4) Kilpailukyky

Tuetaan kaikkia ratkaisuja, jotka lisäävät suomalaisen työn kilpailukykyä suhteessa keskeisiin kilpailijamaihimme.

Jos sanoo kannattavansa kaikkia ratkaisuja, ei ole yhtään ratkaisua esittää tai sitten ei uskalla sanoa.

Työuria pidennetään. Työuran katkoksia ja työikäisten poissaoloja työmarkkinoilta vähennetään. Työttömyysturvaa uudistetaan sen keston ja porrastuksen osalta työn vastaanottoa kannustavammaksi.

Tällä varmaankin tarkoitetaan kotihoidontuen lyhentämistä ja muita perhevapaita. Työttömyysturva sellaiseksi kuin se on Ruotsissa? Lue lisää

Kokoomuksen hallitusohjelma (3) Työllistämisen esteet

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan nykyistä enemmän joustoja. Kannustetaan työntekijöitä ja työnantajia lisäämään paikallista sopimista ja siihen liittyvien neuvottelurakenteiden syntymistä.

Ei varsinainen hallitusohjelma kohta, jos kerran lähdetään siitä, ettei asia kuulu hallitukselle ja eduskunnalle. Lue lisää

Seuraava sivu »