Lääketutkimuksen rahoitus on ekonomistin painajainen

13.8.2015 · Aihe Säästökohteita, _ · 31 Kommenttia 

Lääkeyhtiöiden menoista huomattava osa kuluu uusien lääkkeiden kehittämiseen. Jotta tähän uhratut rahat saataisiin takaisin, uuden lääkkeen kehittänyt saa patenttisuojan turvin noin kymmenen vuoden monopolin kyseiseen molekyyliin. Tästä seuraa taloustieteessä tuttuja monopolihinnoittelun ongelmia:

Hyvät lääkkeet ovat alikäytössä. Tutkimusmäärärahoja käytetään miljarditolkulla päämääränä kehittää yhtä hyvä ja siksi turha rinnakkainen molekyyli sairauteen, johon on jo lääke. Köyhät maat jäävät ilman uusia lääkkeitä. Malarian kaltainen köyhien maiden vitsaus kiinnosta ketään.

Tutkivien lääkeyritysten kuuluu saada korvaus tutkimukseen uhratuista rahoista. Muutenhan uusien lääkkeiden kehittäminen loppuisi. Se voisi kuitenkin tapahtua paljon järkevämmin. Lue lisää

Viimeinen vastalauseeni: mietinnöstä ilmenevistä syistä esitys tulee hylätä.

Jätin tänään elämäni viimeisen vastalauseen valiokunnan mietintöön. Asia koski arvonlisäveron alarajan nostoa  8500 eurosta 10 000 euroon ja huojennusalueen ylärajan nostoa 22 500 eurosta 30 000 euroon. Vastalauseeni kuului lyhyesti

Valiokunnan mietinnössä ilmenevistä syistä johtuen katson, että hallituksen esitys tulee hylätä.

Myönnän, että tässä oli mukana vähän ilkikurisuutta.  Tällaista tilaisuutta ei voinut jättää käyttämättä. Lue lisää

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (12): Kuntatalous

3. Julkisen palvelutuotannon tuottavuus

Julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvattamiseen kohdistuva toimenpidekokonaisuus sisältää monia toisiaan tukevia elementtejä. Työ kuntien tehtävien ja niihin liittyvien velvoitteiden kartoittamiseksi on tärkeä osa kuntatalouden rakenneuudistusta. Työn tavoitteena on löytää tehtävät ja velvoitteet sekä toiminnan organisointitavat, jotka muuttamalla voidaan paitsi kohdentaa voimavaroja aiempaa tehokkaammin ja vaikuttavammin myös helpottaa kuntatalouteen kohdistuvia rahoituspaineita.

3.1              Kuntatalouden tasapainon turvaamiseksi uudistetaan valtionosuusjärjestelmä sekä tehostetaan peruspalveluohjelmamenettelyn pitkäjänteisyyttä, sitovuutta ja ohjausvaikutusta hallitusohjelman mukaisesti. Peruspalveluohjelmassa sovitaan yhteen kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä niiden rahoitus. Siinä myös linjataan kuntatalouden tasapainotavoitteen edellyttämä kuntien omien vero- ja maksutulojen sekä kuntapalveluiden tuottavuuden kehitys, samoin täsmennetään ne valtionosuuksia, kuntien veropohjaa sekä kuntien tehtäviä ja velvoitteita koskevat valtion toimet, joilla tuetaan kuntatalouden tasapainottamista. Kuntien ja valtion välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa siirrytään vuosittaiseen menettelyyn. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnan yhteyteen perustettu jaosto arvioi valtion kunnille säätämiin tehtäviin ja velvoitteisiin liittyvien kustannuslaskelmien luotettavuutta.

Tässä on sisällä aika paljon, jos tarkoituksena on tehostaa niin paljon kuin on luvattu, mutta tätä tekstiä voi soveltaa miten tahansa. Poliittisesti on minun tietääkseni kuitenkin sovittu vain tästä tekstistä, joten poliittisia vaikeuksia voi olla tulossa. Kuntatalous on valtaosa julkisesta sektorista ja jos julkista sektoria on kavennettava, sen on koskettava myös kuntia. Tämä on tehtävä, mutta ei tästä helppoa tule. Kuntien taloudellista itsenäisyyttä tullaan varmaankin vähän suitsimaan — esimerkiksi oikeutta jatkuvaan velkaantumiseen rajoitettaneen. Lue lisää

Väylämaksut ovat ristisubventioiden sekamelska

Joskus kauan sitten, varmaankin viime vuosituhannella, liikennealan asiantuntija sanoi minulle, että Perämeren satamien pitämisessä auki talvisin ei ole kansantaloudellista järkeä. Olisi paljon halvempaa kuljettaa rahti junalla Turkuun tai Hankoon kuin pitää väylät auki kymmenien miljoonien eurojen kustannuksella.

Tämä tuli mieleeni, kun yritin ymmärtää jotain väylämaksuista ja niiden uudistamisesta. Väylämaksuilla pitäisi kerätä laivoilta suunnilleen väylien ylläpidon ja jäänmurtamisen kustannukset. Ihan ei peritä, vaan parinkymmenen miljoonan euron piilosubventio tässäkin on.

Tätä piilosubventiota paljon merkittävämpi on ristisubventioiden sekamelska, jossa jotkut laivat maksavat selvästi liikaa ja jotta toiset voisivat maksaa aivan liian vähän. Saman voi ilmaista toisin, että osaa liikenteestä piiloverotetaan ja osaa piilosubventoidaan. Lue lisää

Säästökohde: terveyskeskuslääkärin kirjoittamat todistukset

6.3.2012 · Aihe Säästökohteita · 42 Kommenttia 

Terveyskeskuslääkärien työstä menee huomattavan paljon erilaiseen paperisotaan. Sen sijaan että jatketaan valittamista, tehdään asialle jotain.

Sairauksien hoito on Suomessa säädetty liki maksuttomaksi, mikä on ihan hyvä asia. Miksi ja miten tämä on laajentunut koskemaan erilaisia todistuksia? Sellainen käynti lääkärin luona, jonka tarkoituksena ei ole hoito vaan todistus, pitäisi säätää maksulliseksi niin, että maksu peittää aiheutuneet kulut kokonaan. Lue lisää

Paljonko pitäisi säästää?

28.2.2012 · Aihe Eduskuntatyö, Säästökohteita, _ · 218 Kommenttia 

Jotta hallitusohjelmaa noudatettaisiin kirjaimellisesti, pitäisi valtion taloutta vahvistaa viidellä miljardilla – siis veroja korottaen tai menoja karsien. Demarit haluavat ennen päätöksentekoa odottaa, jos vaikka seuraava talousennuste olisi vähän parempi, jolloin selvittäisiin vähemmillä leikkauksilla.

Jotenkin näen tämän asian aivan toisin. Vakauttamisen tarve on yli tuon viiden miljardin, jos katsomme pitkän ajan kestävyysvajetta, jolloin pitää varautua myös minun ikäluokkani eläkkeisiin ja hoidon tarpeeseen. Jos viiden miljardin leikkaus olisi mahdollista toteuttaa heti ensi torstaista alkaen, sitä ei pitäisi missään tapauksessa tehdä, koska se lamauttaisi suhdanteita, lisäisi työttömyyttä ja tuottaisi uuden leikkaustarpeen.  Liian nopeasta vyön kiristyksestä varoittaa Eurooppaa jo moni sellainen taho, joka on yleensä saarnannut menokurin puolesta. Lue lisää

Hyviä säästökohteita: jäänmurtaja

11.12.2011 · Aihe Säästökohteita · 77 Kommenttia 

Valtiontaloudessa ovat ensi keväänä vuorossa säästötalkoot. Enää ei kuulemma juustohöylää kannata käyttää, vaan nyt on uskallettava tehdä oikeita päätöksiä. Aion tälle palstalle koota joukon asioista, joista minusta voisi säästää. Kohteet koskevat sekä valtiontaloutta että kunnallistaloutta, koska molemmista pitää säästää.

Helsingin Sanomien mukaan uuden jäänmurtajan tilaamisella alkaa olla kiire, koska vanhin jäänmurtaja menee pois käytöstä vuonna 2015. Lue lisää