Kaupunkirakentamisen aika (3) Helsingin kasvu kääntyy sisäänpäin

Oikeus hyvään asuinympäristöön on tärkeää ihmisten hyvinvoinnille ja yhteiskunnalle niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin.

Oikea asuinpaikka pienistä ärsytyksistään huolimatta tuo levollisen olon työstä tai reissusta kotiin palatessa. Sopiva asuinympäristö lievittää stressiä ja antaa elämälle sen pienen potkun lisää sisältöä. Yksi kaipaa kodin lähelle merta, toinen metsää ja kolmas urbaania kaupunkia – vain pieni osa ei välitä paljoakaan siitä, minkälaisessa ympäristössä asuu.

Ihmiset kaipaavat omalta kotiympäristöltään erilaisia asioita ja perheissä kotipaikan valinta on tietenkin usein kompromissi. Onhan yhtälössä mukana monen ihmisen tarpeet, työpaikkojen ja päiväkotien, koulujen ja harrastusten sijainnit. Lue lisää

Kaupunkirakentamisen aika (2) Kaupungistuminen on väistämätöntä

Kirjassamme on neljä osaa.

  1. Miksi Helsingin kasvu on välttämätöntä
  2. Helsingin kasvu kääntyy sisäänpäin
  3. Virkistys ja viheralueet
  4. Markkinamekanismin hyödyntäminen

Julkaisemme päivittäin jokaisesta osasta yhden luvun niin kauan kuin lukuja riittää. Aloitamme osasta Miksi Helsingin kasvu on välttämätöntä.

Miksi Helsingin kasvu on välttämätöntä

Eduskunnan traditioihin kuuluu Sibelius-lukion kuoron joululaulukonsertti Valtiosalissa viimeisenä istuntopäivänä ennen joulua. Se oli viimeksikin todella hieno tilaisuus niin kuin aina.

Kysyin eräältä maakuntien kansanedustajalta, että eikö olekin meillä hienoja koulukuoroja täällä Helsingissä. Hän vastasi, että onhan se teille helppoa, kun on niin laaja väestöpohja mistä valita.

Siitä se tietysti johtuu. Sama saattaa koskea koulukuorojen ohella melkein mitä hyvänsä korkean osaamisen työpaikkoja.

Kaupungistuminen on väistämätöntä

Kaupungit kasvavat kaikkialla maailmassa – nimenomaan suuret kaupungit. Maailman kokonaistuotannon kasvu tapahtuu lähes kokonaan suurissa kaupungeissa.

Kaikki elinkeinot eivät tarvitse menestyäkseen suurta kaupunkia ympärilleen, mutta kasvavat elinkeinot ovat voittopuolisesti sellaisia, että ne menestyvät vain kaupungeissa. Siksi talous kasvaa joko kaupungeissa tai se ei kasva lainkaan. Näistä elinkeinoista me olemme Helsingissä vastuussa. Lue lisää

Kaupunkirakentamisen aika. Johdanto

Odotusten vastaisesti Mikko Särelän ja minun vaalikirja Kaupunkirakentamisen aika tuli valmiiksi ennen vaaleja. Se tulee painosta ensi viikon lopulla. Kirja on ostettavissa aikanaan myös pdf-tiedostona, mutta tästä tarkempia tietoja myöhemmin. Julkaisemme sen myös palasina blogeillamme suunnilleen samanaikaisesti. 

Tässä johdantoluku:

***

Olemme ylpeitä päättyneestä valtuustokaudesta

Olemme olleet molemmat kaupunkisuunnittelulautakunnassa, Osmo Soininvaara varapuheenjohtajana kahdeksan vuotta ja Mikko Särelä varajäsenenä viisi vuotta. Yhdessä olemme muodostaneet tiimin, jossa osaamisemme ja kiinnostuksenalamme täydentävät sopivasti toisiaan. Olemme molemmat raportoineet kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemisistä ja omista näkökohdistamme mahdollisimman avoimesti blogeillamme (soininvaara.fi ja sarela.fi).

Olemme pohtineet kaupungistumiseen liittyviä kysymyksiä myös EVA:n meiltä tilaamassa pamfletissa Kaupunkien voitto.

Olemme vilpittömästi ylpeitä siitä, mitä kaupunkisuunnittelulautakunnassa on saatu aikaan. Helsingin uusi yleiskaava merkitsee vallankumouksellista suunnanmuutosta kaavoituksessa hajaantuvasta, aina vain enemmän maata alleen peittävästä ja yksityisautoiluun perustuvasta kaupunkirakenteesta kohti kompaktia, ekologista kaupunkia, jossa liikutaan pääasiassa ratikoilla, fillareilla ja kävellen. Lue lisää

Oden vaaliohjelma. Kaupungistumista on nopeutettava

Tulevalla vaalikaudella on raivattava esteitä kaupunkien kasvun tieltä – on toisin sanoen rakennettava asuntoja muuttovoittoalueille. Tämä on tehokkaimpia tapoja pienentää kestävyysvajetta. Kaupungeissa työllisyysaste on olennaisesti korkeampi kuin maaseudulla, työ on selvästi tuottavampaa. Julkisen talouden kannalta kaupungit ovat nettomaksajia ja maaseutu nettosaajia, vaikka mukaan lasketaan valtion maksamat palkat. Maksajia on oltava enemmän.

Koska tiedän, mitä tähän vastataan, haluan huomauttaa, ettei ketään ole tarkoitus pakottaa muuttamaan kaupunkeihin. Se on vain tehtävä mahdolliseksi. Koska kasvavien kaupunkien kasvua rajoittaa asuntopula, jokainen, joka vapaaehtoisesti haluaa asua muualla tekee palveluksen niille, jotka haluavat muuttaa kaupunkiin. Lue lisää

Oden vaaliohjelma: kunnan omistusoikeus jätteisiin on lakkautettava, koska se estää jätteiden hyötykäyttöä.

10.10.2014 · Aihe Eduskuntatyö, Oden vaaliohjelma · 29 Kommenttia 

Kunnan omistusoikeus jätteisiin on kumottava. Kenellä vain tulee olla oikeus poimia jätevirrasta hyötykäyttöön ohjattavia jakeita.

Hallitus esittää jäteveroa korotettavaksi kaatopaikalle vietäviltä jätteiltä, ei kaikilta, vaan sellaisilta, joita ei pitäisi viedä kaatopaikalle vaan mieluummin käyttää hyödyksi tai edes polttaa. Koska kaatopaikoista ollaan siirtymässä jätteen polttoon, ajatuksena on, että tulevaisuudessa ehkä jäteveroa kerätään myös sellaisista poltettavista jakeista, jotka voisi myös kierrättää tai käyttää muuten hyväksi.

Kaikilla veroilla on tarkoitus kerätä rahaa valtiolle, mutta jäteverolla on toinenkin tarkoitus: kannustaa jätteiden hyötykäyttöön.

Muuten hyvä, mutta voiko tämä kannustin toimia edes teoriassa? Kuntaa ei kiinnosta, paljonko asiakas joutuu jäteveroa maksamaan ja kunta omistaa jätteen ja voi kieltää sen hyötykäytön. Lue lisää

Oden vaaliohjelma: ydinvoimaluvat megawateille

9.10.2014 · Aihe Oden vaaliohjelma · 57 Kommenttia 

Jos Suomessa vielä rakennetaan ydinvoimaa, ydinenergialakia tulisi muuttaa niin, että eduskunta ei myöntäisi lupaa tietylle reaktorille, vaan tietylle määrälle megawatteja, jolloin hakija voisi valita, rakentaako se yhden ison vai monta pientä voimalaa. Nykyinen käytäntö on johtanut Suomen oloissa aivan liian suuriin yksiköihin, kun luvan saatuaan kannattaa ostaa isoin, mitä kaupasta saa. Lue lisää

En asetu ehdolle eduskuntavaaleissa

2.10.2014 · Aihe Eduskuntatyö, Oden vaaliohjelma, _ · 60 Kommenttia 

Olen päättänyt jäädä pois eduskunnasta seuraavissa eduskuntavaaleissa. Mielenkiintoni on siirtynyt vaiheittain puoluepolitiikasta muunlaiseen vaikuttamiseen. Siksi katson, että on hyvä tehdä eduskunnassa tilaa jollekin motivoituneemmalle.

Yhteiskunnallista vaikuttamista en aio lopettaa, vaan jatkan Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana, bloggaajana, ammattiluennoijana, kolumnistina ja tietokirjailijana.

Minua kiinnostaa myös hallitustyöskentely yrityksissä, joiden toimiala vastaa osaamisalueitani ja maailmankuvaani. Olen tällä hetkellä jätteenkäsittelyn ja bioenergian alalla toimivan BMH Technology Oy:n hallituksessa.

En ole aikeissa hakea kansanedustajan sopeutumiseläkettä. Kansanedustajilla on ainakin toistaiseksi kiinteä eläkeikä, 65 vuotta.

 

= = =

Oden vaaliohjelman valmistelu tällä blogilla jatkuu häiriöttä. Ehdotukset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Oden vaaliohjelma: verotuet rinnastettava menoihin.

Seuraavaa hallitusta muodostettaessa menoraami määritellään uudestaan niin, että myös verotuet rinnastetaan menoihin, jotta suoria tukia ja verotukia käsiteltäisiin tasavertaisesti. Lue lisää

Oden vaaliohjelma: kaupan suuryksiköitä ei tarvitse säädellä asutuksen keskellä

Kaupan yksikkökoon säätelystä voidaan luopa kaikkialla siellä, missä kilometrin säteellä kaupasta asuu vähintään kymmenentuhatta ihmistä sekä siellä, missä lähimmälle raideliikenteen pysäkille on alle 600 metriä. Kunta voi asemakaavaan liittyvistä syistä kuitenkin rajoittaa myymäläkokoa, mutta maakuntakaavaa tai ympäristöministeriön hyväksyntää nämä keskeisesti sijaitsevat kaupat eivät tarvitse. Lue lisää

Oden vaaliohjelma: kielletään asunnon ja autopaikan kytkykauppa

Kielletään kytkykauppa, jossa uustuotantoalueilla autopaikkojen kustannukset on sälytetty osaksi asunnon hintaa. Kytkentä nostaa asuntojen hintoja, lisää autopaikkojen kysyntää ja siirtää autoilun kustannuksia autottomien maksettavaksi. Lakia asunto-osakeyhtiöistä täsmennetään siten, että vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä, joissa yhtiö omistaa autopaikat, paikkojen vuokraoikeus on huutokaupattava kerran vuodessa, jotta asukkaita ei saatettaisi eriarvoiseen asemaan keskenään. Lue lisää

Seuraava sivu »