Matalapalkkatyö, Talouspolitiikka, _

Esseitä tuloeroista (8/8) Tulonsiirtojen tehostaminen

Tuloerot eivät ole Suomessa vielä kohtuuttomia. Valtaosassa maailman maita ne ovat suurempia ja silti noissa maissa eletään aivan kunnollista elämää. Vaara piilee kehityksen suunnassa, joka näyttäisi lisäävän tuloeroja pahimmalla mahdollisella tavalla polarisoimalla palkkoja niin, että kansa jakautuu hyväpalkkaisiin ja huonopalkkaisiin, ja keskipalkkaisten osuus laskee. Historiallinen kokemus osoittaa, että yhteiskunnista parhaita ovat keskiluokan johtamat, paljon parempia kuin rikkaiden tai köyhien johtamat. Näin…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö, Matalapalkkatyö

300 euroa vai 400?

Julkisuudessa on ihmetelty, pitikö työttömän suojaosuuden olla 300 euroa vai 400 euroa. Neljäsataa euroa on pieniPALKKAISEN suojaosuus asumistuessa, mutta jostain minulle tuntemattomasta syystä vain kuusi kuukautta sen jälkeen, kun on ollut viimeksi työtön. Esitimme tuota pienipalkkaisten suosimista asumistuessa 400 euron Juhana Vartiaisen kanssa, koska se on kustannustehokkain tapa helpottaa pienipalkkaisen työn vastaanottamiseen liittyvää kannustinongelmaa. Koko ongelmaa ei ole niillä ,joiden…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö, Matalapalkkatyö, Talouspolitiikka

Sosiaaliturvasta vastikkeellisempaa?

Iltalehden mukaan olen tyrmännyt MTV3:n haastattelussa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon esityksen vastikkeellisemmasta sosiaaliturvasta. En tyrmää, mutta asiaan liittyy ongelmia. Pohjoismaissa sosiaaliturva, erityisesti nuorten sosiaaliturva on täysin vastikkeellista. Se on toiminut kohtalaisen hyvin, paremmin ainakin kuin suomalainen rakenteellista työttömyyttä ylläpitävä käytäntö. Vastikkeellisuutta perustellaan nuorten aktivoinnilla ja totuttautumisella työelämään, mutta vastikkeellisuuden talousteoreettinen perustelu on ihan muualla. Tätä talousteoreettista perustelua pohjoismaiset asiantuntijat…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö, Matalapalkkatyö

Mikä olisi paras keino nuorisotyöttömyyden torjumisen tehostamiseksi?

(Vastaukseni HS-raadin kysymykseen) Lisätään oppisopimusjärjestelyjen painoarvoa koulutuksessa Oppisopimuskoulutus parantaisi tehokkaimmin juuri niiden nuorten töihin pääsyä, joille se nyt on vaikeinta. Sen ehtoja pitää muuttaa, koska nyt työnantajat eivät uskalla tätä mahdollisuutta käyttää. = = = = Joku voi pitää yllättävänä, etten pidä parhaana Juhana Vartiaisen ja minun nimiini pantua nuorisopalkkaa. Esitimme myös muutoksia oppisopimuskoulutukseen, ja tämä on esityksistämme tärkeämpi. Nyt…

Jatka lukemista

Matalapalkkatyö

Juhana ja Ode: Laajempia uudistussuuntia

Tämä viimeinen luku on pääasiassa Juhana Vartiaisen kirjoittama, mutta julkaisen sen silti omalla blogillani, koska onhan se osa yhteistä raporttiamme. Oma jännitteensä sisältyy tässä kannatettavaan aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja periaatteeseen, että työttömyysturva on vastikkeellista – siihen siis kuuluu velvollisuus osallistua työvoimapoliittiseen koulutukseen ja ottaa vastaan työtä, jos sitä tarjotaan joko avoimilla työmarkkinoilla –sekä minun muissa yhteyksissä ajamaani perustuloajatteluun, jossa työn vastaanottaminen…

Jatka lukemista

Matalapalkkatyö

Irtisanomissuoja pienyrityksissä

Sopiva irtisanomissuoja on tasapainoilua kahden tavoitteen välillä. Työntekijän kannalta irtisanomissuoja on ymmärrettävästi hyvä asia, mutta työttömän kannalta huono asia, koska se nostaa kynnystä palkata työvoimaa. On ilmeistä, että päädyttäisiin eri tulokseen, jos asiaa katsottaisiin vain suurten tai vain pienten yritysten kannalta. Pienelle yritykselle irtisanomisen vaikeus merkitsee suhteessa suurempaa riskiä, koska epäonnistuneen rekrytoinnin jälkeen palkatulle henkilölle on pienen yrityksen sisältä vaikea…

Jatka lukemista

Matalapalkkatyö

Juhana ja Ode: Koulutustyösuhde

Oppisopimuskoulutusta käytetään Suomessa aivan liian vähän. Se on hyvä tapa oppia sellaisella, joka ei kirjojen ja luokkaopetuksen parissa viihdy. Yritykset vieroksuvat tätä, koska pitävät maksettavaa palkkaa kovin suurena suhteessa yritykselle koulutettavasta koituvaan nettohyötyyn, mutta vielä enemmän vieroksutaan sitä, että oppisopimuskoulutettavan irtisanomissuoja on huomattavasti parempi kuin muiden työhön otettavien, jotka voidaan koejan puitteissa irtisanoa melkein syytä ilmoittamatta. Yritysten valituksiin palkan suuruudesta…

Jatka lukemista

Matalapalkkatyö, Talouspolitiikka

Juhana ja Ode: ikääntyneet työntekijät

Nämä suositukset noudattavat raporttimme linjaa: missä työmarkkinat ovat epätasapainossa, niitä on tuettava tavalla, joka lisää työllisyyttä. Ikääntyvä työntekijä Työnantajat karttavat ikääntyneitä työntekijöitä. Yli 50-vuotiaana työttömiksi joutuneiden on vaikea saada uutta työpaikkaa, ja moni yritys ostaa ikääntyneitä pois yrityksestä melko kalliiden kultaisten kädenpuristusten avulla. Yli 63-vuotiaiden toivotaan sunnuntaipuheissa yleisesti jatkavan töissä edelleen, mutta käytännössä yritykset ovat kovin haluttomia mukauttamaan työtehtäviä ikääntyneille…

Jatka lukemista

Matalapalkkatyö, Talouspolitiikka

Juhana ja Ode: nuorisopalkka

Nuorten työttömyyttä pidämme vaarallisena ongelmana ja siksi päätimme olla sen ratkaisemisessa vähän höveleitä ja käyttää keinoja, jotka eivät ole aivan ilmaisia. Vähättelemättä ikäihmisten työnsaantiongelmaa nuoren ihmisen luisuminen pitkäaikaistyöttömyyden kautta työvoiman ulkopuolelle on ongelmana pahempi ja kalliimpi ongelma kuin ikäihmisten työttömyys siitä yksinkertaisesta syystä, että nuorelta jää silloin paljon enemmän työvuosia tekemättä kuin työttömyyteen luistaneelta viisikymppiseltä. Nuorisotyöttömyyttä myös on tilastoitua enemmän,…

Jatka lukemista

Matalapalkkatyö, Talouspolitiikka

Juhana ja Ode työkyvyttömyysriskistä

Suuret työnantajat on määrätty aivan oikein  vastaamaan taloudellisesti siitä, että työtekijät joutuvat työkyvyttömyyseläkkeelle. Tällä kannustetaan huolehtimaan työhyvinvoinnista ja työterveyshuollosta. Tämän varjopuolena on kuitenkin se, että työhönotossa kannattaa valikoida pois ne, joiden pelätään syystä tai toisesta joutuvan ennenaikaisesti eläkkeelle. Sairausvakuutusta tarjoavat yritykset eivät myönnä vakuutusta jo sairastuneille. Työnantajat toimivat samalla logiikalla. Erityisesti mielenterveyskuntoutujien työhön pääsy on Suomessa muita Pohjoismaita vaikeampaa. Muutama…

Jatka lukemista