Kasvukäytävä menestyjien väliin

Suurten kaupunkien kasvu on tämän ajan megatrendi kaikkialla maailmassa. Toinen viimeaikojen muutos on kasvanut halu asua kantakaupunkimaisesti sen sijaan, että asuisi lähiöissä tai kaupungin ulkopuolella omakotitaloissa.

Näihin muutoksiin on turha etsiä kotimaisia selityksiä, koska ne koskevat liki kaikkia maita. Suomen taloudellisilla vaikeuksilla ei voi mitenkään selittää kaupunkiasumisen suosion kasvua Ruotsissa.

Meidän aikanamme nopeimmin kasvavat elinkeinot perustuvat korkeaan osaamiseen ja vuorovaikutteisuuteen. Ne eivät ole ainoita elinkeinoja eivätkä voisi ollakaan, mutta ne kasvavat nopeimmin ja vetävät muita elinkeinoja mukanaan. Menestyäkseen ne tarvitsevat suuren väestöpohjan, jotta eri alojen osaajia riittää. Ne viihtyvät parhaiten kaupunkimaisissa ympäristöissä, koska helppo vuorovaikutus lisää tuottavuutta.

Moderneille elinkeinoille sinänsä riittää suuri työssäkäyntialue ilman kaupunkimaisuutta. Onhan koko Kalifornian Piilaakso yhtä suurta Espoota.

Keskustamaiseen asumiseen ihmisiä vetää työpaikkojen sijasta halu asua lähellä urbaaneja palveluja ja tapahtumia. Lue lisää

Jäähyväiset eduskunnalle (3) Kunta- ja soteuudistus

26.5.2015 · Aihe Kuntajako, Tulevaisuuden kunta, _ · 28 Kommenttia 

Useampi henkilö on pyytänyt minulta, että tällä blogilla voitaisiin keskustellla kirjastani Jäähyväiset eduskunnalle. Palastelen keskustelun kirjan lukujen mukaan kirjoittaen lyhyen referaatin luvun keskeisestä sisällöstä. Kunnolla tähän keskusteluun voivat tietysti osallistua vain ne, jotka ovat kirjan lukeneet, mutta myyntimäärien periusteella heitäkin on riittävästi. Kirjaa voi yrittää lainata kirjastosta, vaikka ainakin Helsingissä jono on pitkä. Kirjakaupoista saa ja voi sen tilata myös tämän sivistun kautta, ohjeet oikeassa palkissa. Joku varmaankin pyytää taas minua julkaisemaan kirjan netissä, mutta se ei ole oikein sopusoinussa kustannussopimukseni kanssa.

Olin hallitusneuvotteluissa 2011 vihreiden puolesta vastuussa työryhmästä, joka käsitteli kuntauudistusta. Olimme tuossa työryhmässä yksimielisiä siitä, että tarvitaan suuri kuntauudistus kaupunkiseuduilla. Kaupunkien kehitys vaarantuu, kun maankäyttöä osaoptimoidaan paloittain ja kun kunnat sen sijaan, että yrittäisivät tehostaa omaa toimintaansa, keskittyvät valikoimaan asukkaikseen terveitä ja hyvätuloisia. Pienet vähäväkiset haja-asutusalueiden kunnat eivät olleet ongelma kuin korkeintaan itselleen.

Toinen työryhmä keskittyi sote-asioihin. Se esitti sote-piireihin perustuvaa järjestelmää, me taas esitimme vastuukuntamallia. Jos suuri kuntauudistus toteutuu, lähes kaikissa maakunnissa asukkaiden selvä enemmistö asuu maakunnan keskuskaupungissa. Näissä oloissa olisi luontevaa, että keskuskaupunki vastaisi myös sotesta vastuukuntamallin mukaan. Muutkin kunnat saisivat lähettää edustajansa sotesta vastaavaan lautakuntaan, joten luottamusmieshallinnon osalta piirimalli ja vastuukuntamalli olisivat hyvin lähellä toisiaan. Ero on virkaorganisaatiossa. Sote-piirissä ei ole ketään virkamiestä ylilääkärin yläpuolella katsomassa, mitä kaikkea rahaa tämä haluaa käyttää. Sairaanhoitopiirien alati kasvavat budjetit ovat konkreettinen esimerkki tästä ongelmasta. Lue lisää

Ode radiossa pe 27.2. klo 10.05 YLE Radio 1

YLE Radio 1, Leikola ja Lähde perjantaina 27.2.2015 klo 10.05

Onko poliitikon ammatissa mitään järkeä? 

“Markus Leikola ja Jussi Lähde etsivät poliitikon ammatin syvintä olemusta. Millaiseen ammattiin uudet kansanedustajat oikein astuvat? Antaako media oikean kuvan poliitikon työstä? Ja onko politiikka rikki?Vieraina ovat toimittaja Retta Räty ja kansanedustaja Osmo Soininvaara.”

***

Ohjelma on kuunneltavissa Ylen Areenassa.

Näin ratkaisisin sote-solmun

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti tehdä uuden sote-mallin tiistaihin mennessä. Ja vielä sanotaan, ettei julkisessa sektorissa ole tuottavuutta!

Malli tulee perustumaan maakunnan kokoisiin yksiköihin. Tämä on tärkeintä ja suuri parannus nykytilaan. Ratkaistavana on oikeastaan vain neljä asiaa. Lue lisää

Maakuntamallia pukkaa

Perustuslakivaliokunta sitten kaatoi sote-uudistuksen esitetyssä muodossa, vaikka kaikki vakuuttavat, että uudistus on tarkoitus toteuttaa.  Se olikin ainoa tämän hallituskauden uudistuksista, joka ei vielä ollut kaatunut. Onneksi tulee uusia vaalikausia. Tahto muutokseen on nyt niin vahva, että jotain syntyy.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan keskustalaiset ja sosialidemokraatit olisivat jo käyneet keskusteluja mallista, joissa nuo viisi perustuslakivaliokunnan perustuslain vastaisiksi tuomitsemaa sote-aluetta jätetään pois ja järjestämis- ja tuottamisvastuu annetaan mallissa olleille 19 tuotantovastuualueelle, joka kuitenkin olisi hallinnoltaan ja rahoitukseltaan sekava hallintohäkkyrä. Toivottavasti tieto on väärä. Tätä on ylipäänsä mahdoton uskoa, koska miksi keskusta pelaisi korttinsa tässä vaiheessa noin huonosti? Lue lisää

Miten metropolikaava edistäisi asuntotuotantoa?

On aika ilmeistä, että ehdotus metropolihallinnoksi kaatuu, koska aika loppuu kesken. Sen säätämiseksi eduskunnan pitäisi pidentää istuntokautta nyt sovitusta 13.3. -takarajasta, eikä käytettävissä ole remontin takia edes istuntosalia.

Itse sisällöstä. Olen kannattanut vahvasti vahvaa metropolihallintoa, jonka olennaisena osana on, että kunnallisverojen kerääminen annettaisiin sille. Vasta kun rahat ovat yhteiset, syntyy yhteistä tahota ja osaoptimointi loppuu. Olen myös kannattanut, että maankäytöstä päättäminen ja joukkoliikenne annettaisiin metropolihallinnolle kokonaisuudessaan. Lue lisää

Maakuntamalli olisi paras

(Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 21.12.2014)

Puolueiden saavuttama sote-sopu on niin pyhä asia, ettei sitä saa kritisoida. Joka heittää ensimmäisen kiven, saa niskaansa syyn sen kaatamisesta. Minun aamukammassani on enää 119 piikkiä, joten voin sanoa, mitä ajattelen.

Mutta aloitetaan siitä, miksi tämä tällaisenakin on suuri parannus. Suomessa terveydenhuolto on ollut kuntien vastuulla ja sen vuoksi aivan liian kapeilla harteilla. Varsinainen toiminta on nyt tarkoitus antaa 19 tuotantovastuualueille, joita kutsun tässä kirjoituksessa maakunniksi. Niiden keskikoko on vajaat 300 000 asukasta, mikä on kansainvälisesti alarajalla. Etelä-Karjalassa on muodostettu maakunnan kokoinen sote-piiri, Eksote, jonka toiminnasta on todella hyvät kokemukset, vaikka kaikki eivät tietenkään ole siihenkään tyytyväisiä. Lue lisää

Jospa mentäisiin suoraan maakuntamalliin?

11.12.2014 · Aihe Eduskuntatyö, Kuntajako · 40 Kommenttia 

Puolueiden välinen sote-sopu onnistui menemään melkein täyden ympyrän. Ensin todettiin, että ei maakuntamallia, vaan maakuntien sijasta viisi suuraluetta, joilla olisi vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta. Jatkoselvityksessä todettiin, että näillä ei saisi olla omaa tuotantoa (keskussairaalat), vaan ne olisivat vain järjestämisvastuussa olevia. Sitten päätettiin, että tuotantovastuu annettaisiin kunnille tai kuntien muodostamille laajemmille kuntayhtymille. Lopulta todettiin, etteivät yksittäiset kunnat, olivat ne kuinka suuria tahansa, saisi olla tuotantovastuussa, vaan tuotantovastuu olisi aina kuntayhtymillä. Sitten todettiin, että kuntayhtymiä olisi korkeintaan 19, eli suomeksi sanottuna, että maakunnat olisivat tuotantovastuussa.   Lue lisää

Propellipäätyöryhmä julkaisi ehdotuksensa

11.12.2014 · Aihe Kuntajako, Tulevaisuuden kunta, _ · 11 Kommenttia 

Kuntaministeri Risikon nimeämä asiantuntija työryhmä, niin sanottu propellipäätyöryhmä, julkaisi työnsa tuloksena keskustelupaperin Kunnat turbulenssissa. Mietinnän voi lukea tästä.

Keskeinen suositus, visio 1, esittää eri puolille Suomea erilaista kuntamallia.

Malli perustuu huomioon, että kunnalla on kaksi kovin erilaista tehtävää, toimiminen kiinteistökuntana (kaavoitus, rakentaminen, liikenne, elinkeinopolitiikka ym) ja palvelukuntana (päivähoito, koulut etc). Kiinteistökunnan tehtävät ovat korostetusssa roolissa kasvavissa kaupungeissa. Helsingissä esimerkisi ainoina lautakuntina viikoittain kokoontuvat kaupumkisuunnittelulautakunta ja sen suunnitelmia toimeenpaneva yleisten töiden lautakunta. Haja-asutusalueen kunnissa tällä puolella on huomattavasti rauhallisempaa.  Tästä olen tällä blogilla kirjoittanut aiemminkin, kesäkuussa ja lokakuussa. Lue lisää

Kiinteistökunta – palvelukunta

2.10.2014 · Aihe Kuntajako, Tulevaisuuden kunta · 7 Kommenttia 

Kunnalla on kaksi hyvin erilaista tehtävää:

  1. Infrakunta: maankäytöstä, asuntotuotannosta, liikenteestä ja elinkeinopolitiikan edellytyksistä huolehtiminen
  2. Palvelukunta: palveluista huolehtiminen

Näiden kahden optimaalinen aluejako on aivan erilainen. Infrakuntaa tulee kehittää koko kaupunkia yhtenäisesti tarkastellen. Palvelukuntaa ajatellen kaupunki voi olla edelleen jaettu nykyisiin kuntiin tai jopa nykyisiä kuntia pienempiin osiin. Lue lisää

Seuraava sivu »