Kaupunkisuunnittelu

Miksi vastustan Katajanokan design-hotellia

Ensiksi, mihin vastustukseni ei perustu. Minusta paikka sopii hyvin hotellille, vaikka hotellin onkin ”suljettua” kaupunkia; ei kuitenkaan niin suljettua kuin presidentin linna, korkein oikeus tai Ruotsin suurlähetystö tai kaupungintalo. Hotelli tuolla paikalla tukisi alueen elävöittämistä. En vastusta myöskään siksi, että se tuo alueelle autoliikennettä. Paljon vähäisempää se on kuin Wanhan Sataman tai laivojen tuoma liikenne. Vaikka hotelli on muodollisesti Katajanokalla,…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Keski-Pasilan kaavoitus ja 400 miljoonaa euroa

Nimimerkki Mikko kirjoitti Ketjussa ”Minä ja Keski-Pasilan kaavoitus”, että Helsinki menettää 400 miljoonaa euroa´, kun ei kaavoita aluetta kunnolla ylöspäin. En ota kantaa laskelmaan; kaavataloudellisesti alue ei ole ihan helppo, joten laskelma voi olla ylimitoitettu. Väitteen pahin virhe on nimittäin muualla. Kaupunki ei nimittäin omista maata, vaan sen omistaa valtio. Helsinki ei siis menetä mitään, vaan valtio menettää. Jos Helsinki…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Miksi teemme toisin: pysäköinti

Kerroin Oulussa esitykseni lopuksi, mitä ongelmia kaupunkisuunnittelulle koituu siitä, että kaavamaisesti noudatetaan samaa pysäköintinormia paikasta riippumatta. En rasita lukijoita saman toistamisella, koska sikakalliista pysäköinnistä tiiviin kaupunkirakenteen alueilla on tällä blogilla kirjoitettu yllin kyllin. Sen haluan kuitenkin kertoa, että oivalsin yhtäkkiä, miten erimielisyys asiasta voidaan kiteyttää. Pysäköintinormihan ei ole sama kaikkialla kaupungissa. Paikkoja tarvitaan jonkin verran vähemmän siellä, missä julkisen liikenteen…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Miksi teemme toisin: maanomistus ja heikot kunnat

Monessa eurooppalaisessa kaupungissa, esimerkiksi Kööpenhaminassa, on vallalla periaate, ettei mitään merkittävää saa rakentaa muualle kuin raideverkon ulottuviin. Voisiko näin tehdä myös pääkaupunkiseudulla? Paljon olisi tilaa raiteiden varsilla nytkin, mutta pian maa loppuisi kesken. Sitten pitää rakentaa lisää raiteita, mikä tietysti maksaa. Pääkaupunkiseudun rakentaminen maksaa joka tapauksessa, 13000 asuntoa vuodessa, a’ 200 000 euroa on 26 miljardia kymmenessä vuodessa. Tämän rinnalla raiteet…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu, _

Miksi teemme toisin: kunnan kasvun rahoitus

Suomessa ei ole new city –lainsäädäntöä, jonka turvin valtio perustaisi uuden kaupungin ja huolehtisi sen perusinvestoinneista ennen uuden kunnan perustamista.  Uusi asukas maksaa kunnalle yli 10 000 euroa investointeina infrastruktuuriin ja palveluverkkoon. Siksi millään kunnalla ei ole varaa kasvaa liian nopeasti. Vantaan entinen kaupunginjohtaja Erkki Rantala kertoi minulle kerran, että hän oli antanut määräyksen rajoittaa Vantaan kasvun 1,4 prosenttiin (voi olla,…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Tiedämme mitä pitää tehdä, mutta miksi teemme toisin?

Minut on pyydetty Ouluun kaupunkitutkimusseminaariin puhumaan kaupunkiseutujen tulevaisuudesta. Päätin paloitella puheenvuoroni kirjoitussarjaksi tälle blogille. Silmiinpistävää on, että tuollaisissa seminaareissa ollaan varsin yksimielisiä siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta kuitenkin kehitys menee aivan eri suuntaan. Toki merkittäviä mielipide-eroja toivottavasta kehityksestä on, mutta asiantuntijoiden mielipiteet ovat hämmästyttävän lähellä toisiaan, kun niitä vertaa siihen, kuinka kaukana käytäntö on niistä kaikista. Jokseenkin kaikki puoltavat yhdyskuntarakenteen…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Minä ja Keski-Pasilan kaavoitus

On noussut esille ajatus kaavoittaa Keski-Pasilaan enemmän asuntoja. Minä olen ajatuksesta ainakin varovasti eri mieltä. Alue on ylivoimaisen hyvä seudullisia työpaikkoja ajatellen. En haaskaisi maata asumiselle, koska asuinalueena se ei ole mitenkään erinomainen. Minusta on hyvin tärkeätä osoittaa toimistoja joukkoliikenteen solmukohtiin, koska naapurimme kaavoittavat niitä ihan minne sattuu, eikä Helsinkikään ole ilmiöön syytön. Jokainen Pasilaan pantu toimistoneliö on pois hajarakentamisesta…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Hallinto-oikeus kaavoittajana

Helsingin Sanomat kertoo, että Helsingin hallinto-oikeus on osittain kumonnut Helsingin yleiskaavan Kruunuvuoren rannasta. Koska tietoni ovat pelkästään Helsingin Sanomien varassa, kopion tähän osan kyseisestä uutisesta. Kommentoin päätöstä siis tämän uutisen perusteella ilman tietoa siitä, mitä hallinto-oikeus on tarkkaan ottaen päättänyt. Kruunuvuoren virkistysalueen osalta valituksen oli tehnyt Aarne Aarnion ja Saara Aarnion kuolinpesä, joka omistaa alueesta pääosan. Kuolinpesän mukaan ei ollut…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Paljonko pysäköinnistä kannattaa maksaa?

Espoon metrosta riideltiin näkyvästi liki kolmekymmentä vuotta.  Helsinki valmistautuu hiljaisuudessa lähes samaa suuruusluokkaa olevaan liikenneinvestointiin. Satamalta vapautuville asuinalueille on tarkoitus rakentaa maanalaista pysäköintitilaa puolen miljardin euron edestä. Vaikeiden rakentamisolojen vuoksi autopaikan hinta vaihtelee 30 000 ja 70 000 euron välillä. Vielä kalliimmaksi pysäköinti tulisi maan päällä, koska pysäköintikentät veisivät tilaa enemmän kuin asuminen.  Tuhannet asukkaat joutuisivat väistymään autojen tieltä.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.3.2010

Keski-Pasila Pantiin pöydälle. Kolmiulotteisessa esityksessä on vähän selvittämistä. Listasta en ymmärtänyt mitään, monin kuvin tehdyn esittelyn jälkeen luulen ymmärtäväni jotain, mutta voin olla väärässä. Kysyin, pitääkö Pasilan sillalle sallia autoilua, kun ratalinjan poikki menee kaksikin autotunnelia. Virasto oli keksinyt tämän itsekin, mutta ei kuulemma ollut toiminut. Silta paranee leventämällä joka tapauksessa paljon. Vakuutettiin, että Veturitien kasvava liikenne mahtuu Nordenskjöldinkadulle. Luottamusmies…

Jatka lukemista