Ilmastopolitiikka, _

Onko päästökauppa epäonnistunut (5) Muillekin keinoille on sijansa

Ovatko kansalliset toimet siis silkkaa typeryyttä? Eivät, eivät ainakaan kaikki. Vaikka niiden teho valuu hiekkaan lyhyellä aikavälillä, ne helpottavat sopeutumista myöhempiin, huomattavasti suurempiin päästöjen vähentämistarpeisiin. Saksan aggressiivisessa tuessa aurinkosähkölle ei näyttäisi olevan lähivuosien perspektiivissä päätä eikä häntää. Samalla rahalla voisi muilla tavoin vähentää hiilidioksidipäästöjä moninkertaisen määrän. Tähtäin onkin paljon pidemmällä. Vuonna 2050 pitäisi tulla toimeen viidesosalla nykyisistä päästöistä. Niissä oloissa…

Jatka lukemista

Ilmastopolitiikka

Onko päästökauppa epäonnistunut (4) Riittäisikö pelkkä päästökauppa?

EU on asettanut ilmastopolitiikassa hiilidioksidipäästöjen ohella kaksi muutakin tavoitetta vähentää päästöjä. Kukin maa on saanut sitovan tavoitteen tuottaa maittain vaihteleva osuus energiasta uusiutuvana energiana. Lisäksi on edistettävä energiatehokkuutta, mikä velvoittaa Suomessa esimerkiksi parantamaan julkisten rakennusten energiatehokkuutta varsin kallein toimin. Näiden vaatimusten täyttämiseksi tai muuten vain ympäristön pelastamisen nimissä on päästökauppamekanismin rinnalle luotu kansallisesti voimakkaita ohjauskeinoja suorista määräyksiä. Tämä on kovin…

Jatka lukemista

Ilmastopolitiikka

Onko päästökauppa epäonnistunut (3) Päästökauppasektori ja kansalliset päästöt

Hiilidioksidipäästöt on Euroopan unionissa jaettu päästökauppasektoriin ja muihin päästöihin. Päästökauppasektoria ovat voimalaitokset ja suuret lämpökeskukset sekä pääosa teollisuudesta. Päästökaupan ulkopuolella on liikenne sähköllä kulkevaa liikennettä lukuun ottamatta. Ulkopuolella ovat maatalouden päästöt ja talokohtainen lämmitys. Kaukolämpö taas on päästökaupan piirissä ja tietysti sähkölämmitys. Päästökauppasektorille ei ole kansallista tavoitetta, vaan pelkästään EU:n yhteinen tavoite. Tässä on se hyvä puoli, ettei tarvitse siirrellä…

Jatka lukemista

Ilmastopolitiikka

Onko päästökauppa epäonnistunut (2) Miksi EU valitsi päästökaupan

En seurannut millään tavalla neuvottelujen kulkua, kun päästökauppaan päädyttiin hiilidioksidiveron sijasta. Voin siksi vain arvailla, miksi tähän ratkaisun päädyttiin. Yhdysvallat Vaikka EU aloitti maailman ensimmäisen päästökaupan, ajatus ei tullut eurooppalaisilta, vaan Yhdysvalloista Clintonin hallinnolta. Yhdysvallat edisti silloin pontevasti ilmastopolitiikkaa, kunnes kaikki muuttui Floridan ääntenlaskennan tuloksena. Häviölle jäänyt Al Gore on omistanut koko tarmonsa ilmastokysymyksiin. Iso asia jäi kiinni aika pienestä.

Ilmastopolitiikka

Onko päästökauppa epäonnistunut? (1) Vero vai päästökauppa?

(Jatkan ilmastopolitiikkaa koskevaa sarjaa päästökaupan tarkastelulla) Taloustieteen kannalta ensimmäiseksi mieleen tuleva keino vähentää hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaasti on asettaa niille niiden haitallisuutta vastaava vero. Pitää vain sopia, kuinka suuri haitta hiilidioksiditonnista syntyy ja sisäistää tämä ulkoinen kustannus hintaan verottomalla päästöjä. Ilmastopolitiikan välineeksi on kuitenkin valittu hiilidioksidiveron serkku, päästökauppa. Se on tähän tarkoitukseen vähän erikoinen valinta, koska päästöoikeuskauppa (cap and trade) sopii parhaiten…

Jatka lukemista

Ilmastopolitiikka

Ilmastopolitiikka (5): Vähentääkö vai lisääkö liuskekaasu hiilidioksidipäästöjä?

Yhdysvalloissa on ”löytynyt” valtava määrä liuskeöljyä ja samoihin kerrostumiin sitoutunutta maakaasua, liuskekaasua. Liuskeöljyn olemassaolo on tiedetty kauan, mutta nyt on kehitetty taloudellisesti toimiva keino hyödyntää sitä. Tämä on tekemässä Yhdysvalloista öljyn suhteen omavaraisen samalla kun se on laskenut maakaasun hinnan murto-osaan entisestä. Halpa maakaasu on syrjäyttänyt huomattavan määrän kivihiiltä energian tuotannossa. Koska maakaasuvoimalan hiilidioksidipäästöt ovat alle puolet kivihiilivoimalan päästöistä suhteutettuna…

Jatka lukemista

Ilmastopolitiikka, _

Ilmastopolitiikka (4) Liian isot taloudelliset intressit

Jos maailman fossiiliset varannot, jotka Bill McKibbenin mukaan siis ovat noin 27 biljoonan dollarin arvoisia, olisivat maailman yhteistä omaisuutta, tämä olisi rahassa vain noin 2700 euroa henkeä kohden. Olisi täysin realistista, että me kaikki yhteisellä päätöksellä jättäisimme tuosta 80 % käyttämättä. Se ei todellakaan olisi järjettömän suuri uhraus maapallon pelastamiseksi. Ongelma syntyy siitä, että energiavarantojen omistus on keskittynyt jättimäisiksi omaisuuksiksi…

Jatka lukemista

Ilmastopolitiikka

Ilmastopolitiikka (3) Vaikutusten pitkä viive

Toinen syy, miksi ilmastonmuutokseen on niin vaikea tarttua, on että toimenpiteet vaikuttavat vuosikymmenten viipeellä. Lähivuosikymmenten ilmastonmuutos on pääosin jo aiheutettu. Päätöksentekijöiden tulisi saada tuloksia vuoden tai vähintään nyt neljän vuoden sisällä. Juuri nyt varmaankin Filippiineillä on suurta kannatusta tiukemmalle ilmastopolitiikalle, mutta armoton tosiasia on, että vaikka koko maailma muuttaisi käyttäytymistään tänään, Filippiinien kohtalona on kärsiä voimistuvien hirmumyrskyjen riskistä lähivuosikymmeninä. Tilanteen huononeminen…

Jatka lukemista

Ilmastopolitiikka

Ilmastopolitiikka (2) Yhteismaan ongelma

Viisas maanviljelijä käyttää omistamaansa laidunmaata tehokkaasti mutta ei ylitä rajaa, jolla ylilaiduntaminen kääntää maan tuoton laskuun. Toisin on asia yhteismaan kohdalla. Yhteinen etu vaatisi edelleen, ettei laidunmaan kantokykyä ylitetä, koska se köyhdyttää lopulta kaikkia. Kuitenkin yksittäisin karjankasvattajan kannattaa lisätä karjansa määrää, koska se lisää hänen tulojaan. Haitta ylilaiduntamisesta koituu kaikille, mutta tulot siitä tulevat hänelle itselleen ja vain hänelle. Siksi…

Jatka lukemista

Ilmastopolitiikka

Ilmastopolitiikka (1)

Olen laatimassa vähän pidempää kirjoitussarjaa ilmastopolitiikasta mahdollisesti myöhemmin julkaistavaksi. Julkaisen useamman kirjoituksen reposteltavaksi. Koska tarkoitukseni on hahmotella ilmastopolitiikan keinoja, en toivoisi loputonta keskustelua siitä, onko koko ilmiötä olemassa. Sitä keskustelua varten on lukuisia siihen paremmin keskustelupalstoja Suomi 24-palstasta alkaen. Tässä kirjoitussarjassa lähtökohtana on, että ilmastonmuutos on tieteellinen tosiasia ja keskitytään siihen, mitä sille on mahdollista tehdä. — Ilmastonmuutos on ylivoimaisesti…

Jatka lukemista