Helsingin seudun väestönkasvu tammi-toukokuussa

Tilastokeskus näyttää saaneen järjestelmänsä kuntoon ja pyöräytti ennakko-väkilukutiedot huhti- ja toukokuulta ennen juhannusta.

Suunta on jatkunut ja muuttoliike on kiihtynyt yhä niin, että koko seudun vuosikasvu ylittää tasaisen vauhdin taulukon perusteella 20 000 rajan ja Helsingin kasvu 10 000 asukkaan rajan. Kevät on tuonut asukkaita uusiin pientaloihin ja nyt kaikki seudun kunnat ovat Keravaa lukuunottamatta plussalla.

 

Helsingin kasvu – koko maa asuttuna?

21.6.2017 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 190 Kommenttia 

Tulin sanoneeksi Uuden Suomen haastattelijalle, että muuttopaine Helsinkiin on käynyt hallitsemattomaksi. Helsingin asuntotuotanto ei pysty vastamaan kysyntään ja asumisen hinta nousee kohtuuttomaksi. Tilannetta voi parantaa lisäämällä muiden kehityskelpoisten kaupunkien vetovoimaisuutta ja nopeuttamalla asuntotuotantoa Helsingissä.
Olisi hyvä, jos meillä olisi menestyviä kaupunkeja eri puolilla Suomea. Nyt on Helsingin lisäksi oikeastaan vain yksi hyvin menestyvä, Tampere, ja muutama kohtuullisesti menestyvä. Siksi muuttopaine Helsinkiin on niin tolkuton. Sille, että elinkeinorakenne kehittyy urbaanimmaksi, ei kukaan voi mitään.
Haastatteluuni vedoten keskustalaiset innostuivat taas vaatimaan koko maan pitämistä asuttuna. Tämä on aivan eri päämäärä kuin se, että eri puolilla maata olisi vetovoimaisia kaupunkeja – itse asiassa se on jopa vastakkainen päämäärä. Lue lisää

Helsingin väkiluvun kasvu on kiihtynyt selvästi

13.6.2017 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 68 Kommenttia 

Tilastokeskus on lopultakin saanut valmiiksi väestömuutosten ennakkotiedot tämän vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä.

Koko maassa kuolleisuus ylittää syntyvyyden jo reilusti, 2252 hengellä, mutta muuttovoitto ulkomailta pitää väkiluvun kasvun vielä positiivisena.

Helsingin seudulla luonnollinen väestönlisäys sentään oli positiivinen 859 hengen verran. Kuolleisuus ylitti syntyvyyden vain kolmessa kunnassa, Pornaisilla, Kauniaisissa ja Hyvinkäällä. Vuosi sitten luonnollnen väestönlisäys oli lähes 300 suurempi, joten tahti on hidastumassa täälläkin. Lue lisää

Windows 10 on poistanut salkkutoiminnon kokonaan?

11.6.2017 · Aihe _ · 33 Kommenttia 

Olen käyttänyt Windowsin salkkutoimintaa tietojen siirtämiseen tietokonneltta toisella – ja myös varmujuskopioon viimeisimpien tiedostojen osalta, jos vaikka joskus tallettaisi jonkin tiedoston päälle.

Windows 10:ssä tätä toimintoa ei ollut, mutta sen sai takaisin, kun osasi. Blogini kommentoijat auttoivat tässä suuresti.

Uusimmassa päivityksessä salkku näyttää siirtyneen lopullisesti historiaan. Vai onko jollakin taas teoria, miten sen saa henkiin.

Onko tarkoitus pakottaa käyttämään Microsoftin pilvilaplveluja, jotka se tarjoaa kyllä ilmaiseksi? Sellainen panee aina vähän  epilemään motiivia.

Pilvipalvelussa on kaksi ongelmaa. Ei toimi, jos ei ole verkkoyhteyttä, eikä sitä aina ole, erityisestio ei lentokoneissa, mutta joskus ei edes sisätiloissa. Minulle tapahtuu aika usein, että pilvipalvelussa on jokin synkronointiongelma – varmaankin olen toiminut eri tavalla kun palvelu olettaisi, mutta pelkästään  kirjoittamisen lopettaminen tlanteessa, jossa verkkoyhteyttä ei ole, saa koko järjestelmän sekaisin.

Arggh!

Asumistuen neliövuokrakatto on huono ajatus

11.6.2017 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 25 Kommenttia 

Vuokra-asuntotilanteen kärjistyminen ja asumistukimenojen voimakas kasvu on nostanut yhteiskunnan asumiseen maksamia tukia niin paljon, että paineet muuttaa tukijärjestelmää ovat kasvaneet. Niillä voi olla suuri vaikutus asuntopolitiikkaan ja asuinalueiden eriytymiseen.

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen esitti, että kuntien pitäisi vastata asumistuesta, jotta niille tulisi kannustien pitää asumismenot matalalla.

Ainakaan Helsingissä asumistuki ei riipu lainkaan vuokran suuruudesta. Korkein hyväksyttävä vuokra on niin matala, ettei sellaisia asuntoja ole. Yksinäisen henkilön on maksettava 508 euron ylittävä osa vuokrasta kokonaan itse – ellei saa toimeentulotukea. Vuokria alentamalla asumistukimenot eivät pienene, mutta voivat kyllä kasvaa, jos se lisää pienituloisten vuokralaisten määrää kunnassa. Lue lisää

Kaupunki asuntokysymyksen ratkaisijana (2) Miksi ARA-asuntoja Jätkäsaareen

8.6.2017 · Aihe _ · 41 Kommenttia 

Segregaation torjuminen on tärkeä tavoite. Sen merkityksen huomaa, kun vertaa Helsingin kehitystä kaupunkeihin, joissa segregaatiota ei ole yhtä tehokkaasti torjuttu – Tukholmaan, Pariisiin tai vaikka Turkuun.

VATT:in tutkijat Essi Eerola ja Tuukka Saarimaa ovat arvostelleet voimakkaasti sitä, että Helsinki rakentaa ARA-asuntoja myös kalliisiin kaupunginosiin, esimerkiksi Jätkäsaareen.

On vähän makuasia, kuinka paljon tukea ARA-asunto saa Jätkäsaaressa – Paavo Arhinmäen mukaan ei lainkaan ¬– mutta käytetään nyt vaikka arviota 500 €/asunto, koska suunnilleen noin paljon alempia ARA-vuokrat ovat kuin markkinavuokrat. Kaupunki ei tästä maksa menetettynä tulona kuin osan. Pääosa siitä jää muiden ARA-asukkaiden maksettavaksi vuokrantasauksen kautta. Jos haluaisi kampanjoida sitä vastaan, että Jätkäsaareen tulee ARA-asuntoja, kannattaisi kampanjoida Itä-Helsingin vuokrataloalueilla.
Asunto-ohjelman mukaan Jätkäsaareen pitäisi tulla kaikkiaan 1500 ARA-asuntoa. Tällöin tuki niille olisi 9 M€/vuosi. Aivan näin paljon ARA-asuntoja sinne ei näytä tulevan. Lue lisää

Puheeni kaupunginvaltuustossa Clarion-hotellin tontin myymisestä

8.6.2017 · Aihe _ · 46 Kommenttia 

Kannatan esitystä enkä aio äänestää vasemmistoliiton hylkäysesityksen puolesta, vaikka tästä puheenvuorosta voisi muutakin päätellä. Pidän tästä aiheesta vähän perusteellisemman puheenvuoron, koska olemme valmistautumassa strategianeuvotteluihin ja haluan muuttaa politiikkaamme suhteessa tonttien myymiseen ja vuokraamiseen. Kesken kaiken yhden toimijan osalta emme voi varoituksetta käytäntöjämme muuttaa, koska yritys on perustellusti voinut olettaa meidän kohtelevan sitä, kuten olemme kohdelleet muitakin.

 Olemme myymässä tontin noin kymmenellä miljoonalla eurolla. Nyt se tuottaa meille noin 500 000 euroa vuodessa vuokratuloja, myynnin jälkeen noin 100 000 euroa kiinteistöveroa. Luovumme siis 400 000 euron vuotuisista, indeksiin sidotuista tuloista 10 miljoonan euron kertasuoritusta vastaan. Reaalituottona tämä vastaa neljän prosentin reaalikorkoa. Lue lisää

Kaupunki asuntokysymyksen ratkaisijana (1)

6.6.2017 · Aihe Kaupunkisuunnittelu, _ · 31 Kommenttia 

Pidin THL:n asuntokysymys -seminaarissa puheenvuoron aiheena Kaupunki asuntokysymyksen ratkaisijana Julkaisen sen palasteltuna muutamaan artikkeliin, koska yhtenä kirjoituksena se olisi liian pitkä. Blogini ahkerille lukijoille monet argumenttini ovat ennestään tuttuja.

= = =

Asumisen korkea hinta Helsingissä on paha ongelma. Se on sosiaalisena ongelmana suuri vääryys. Se ei vain estä ihmisiä muuttamasta työttömyysalueilta työn äärelle Helsinkiin. Se myös vie motivaation hakea töitä niiltä vähän koulutetuilta helsinkiläisiltä, jotka ovat työttöminä matalapalkkaisesta työstä. Kalliin asumisen takia sosiaaliturva on aivan rikki tuottaen kannustinongelmia. Kannustinongelmia pitäisikin tutkia keskitetysti Helsingissä eikä käyttää koko maan keskiarvoja.

Asuminen ei ole kallista kaikkialla Helsingin seudulla. Hinnat ovat nousseet rajusti Helsingin ratikkakaupungissa ja myös niin sanotulla kolmannella kalleusryhmällä, mutta eivät Itä-Helsingissä, eivätkä juuri myöskään Espoossa. Vantaalla hintojen nousu on ollut koko maan keskimääräistä nousua hitaampaa ja Kehyskuntien kerrostaloasuntojen hinnat ovat peräti laskeneet.

Lue lisää

Asumistoiveet muuttuneet nopeasti urbaanimmiksi

Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi tutkimuksen suomalaisten asumispreferensseistä. Säätiö halusi tulita tulosta niin, että puheet yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä kannattaa lopettaa, koska enemmistö ei halua asua kaupunkien keskustoissa.

Minä luen tutkimusta aivan eri tavalla: tiivistämistä suosivat asenteet ovat voimistuneet nopeasti. Muutos neljässä vuodessa on ollut merkittävä.

Väitettä “Asumisen tulee olla tiivistä ja kaupunkimaista” tuki vuonna vastaajista 22 % ja vuonna 2017 31 %.  Siis peräti puoli miljoonaa aiempaa enemmän neljässä vuodessa! Lue lisää