Kaupunkirakentamisen aika

Kaupunkirakentamisen aika (31) Täydennysrakentaminen kantakaupungissa

Kantakaupungissa on valtava potentiaali täydennysrakentamiselle. Tässä viisi teesiä laadukkaaseen täydennysrakentamiseen kantakaupungissa:

Panostetaan miellyttävään urbaaniin tilaan, kauniiseen arkkitehtuuriin, puistoihin, merelliseen ympäristöön ja monipuolisesti käytettävään julkiseen tilaan.

Tarjotaan entistä useammalle mahdollisuus asua kantakaupungissa täydennysrakentamalla, korotuksilla ja käyttötarkoitusten muutoksilla.

Parannetaan joukkoliikenneyhteyksiä kantakaupungissa rakentamalla Helsinginkadun asema ja nopea raitiotieyhteys Hakaniemestä Helsinginkadulle ja Töölöön.

Hyödynnetään monialaisia suunnittelukilpailuja, jotta saadaan useita vaihtoehtoisia näkemyksiä alueen kehittämiseksi. Suunnittelukilpailusta tehdään Helsingille strateginen väline, jolla haetaan sekä ideoita että kehitetään helsinkiläistä urbaania suunnitteluperinnettä.

Kaavoitetaan runsaasti liiketiloja tärkeimmille kaduille ja toreille. Tontteja luovutettaessa sovitaan, että kaupunkiin rakennetaan laadukasta julkista tilaa. Uusien rakennettavien talojen seinien tehtävä on luoda julkista laadukasta tilaa. Katujen ja puistojen tulee olla kiinnostavia kävelijän näkökulmasta eli kadun ja rakennusten tulee tarjota vaihtelua ja uutta katseltavaa kävelijän vauhtiin sovitettuna, noin viiden sekunnin välein, Jan Gehlin periaatteita noudattaen.

Seuraavaksi kolme esimerkkiä, jotka osoittavat  sen, että kantakaupungissa on runsaasti mahdollisuuksia täydentävään rakentamiseen ja kaupunkiympäristön kehittämiseen.

1 thought on “Kaupunkirakentamisen aika (31) Täydennysrakentaminen kantakaupungissa

  1. Tämä on asiaa! Ongelma ovat NIMBY:t. Tiedän parin korttelin säteeltä ainakin kolme tyhjää paikkaa, joihin mahtuu täydennysrakentamista, mutta paikalliset vastustavat ymmärtämättä, miten tiivistäminen parantaisi palveluita.

    Tämän takia peräänkuulutan kokonaisratkaisua koko Kehä I:n sisälle: tiivis ruutukaava, umpikorttelit ja kuusi kerrosta. Ei se tarkoita, että kaikki täytyy rakentaa kerralla, mutta se lisää tarjontaa ja estää kuplan.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.