_

Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.8.2016

Liike- ja toimistotilojen pysäköintinormi jäi pöydälle. Samoin jäi pöydälle lausunto kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin.Käsittelöen näihin liittyviä näkökohtia seuraavan esityslistan kohdalla. Muut asiat menivät läpi sellaisenaan.