_

Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.8.2016

Liike- ja toimistotilojen pysäköintinormi jäi pöydälle. Samoin jäi pöydälle lausunto kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin.Käsittelöen näihin liittyviä näkökohtia seuraavan esityslistan kohdalla.

Muut asiat menivät läpi sellaisenaan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.