Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 30.8.2016

27.8.2016 · Aihe Kaupunkisuunnittelu, Pyöräily, _ · 32 Kommenttia 

Linkki listaan tässä

Sörkan vankilan alueelle asukkaita

Sörkan vankilan alueella, muurien ulkopuolella, muutetaan vankeinhoidon käytössä olevia rakennuksia asuinrakennuksiksi ja rakennetaan kolme pientä rakennusta lisää, yhteensä runsas 100 neliötä. Uutta asuinkerrosalaa tulee vajaat 4000 k-m2 eli sata asukasta (elleivät asu noissa rakennuksissa jo).

Iso kysymys odottaa yhä ratkaisua: kannattaisiko itse vankila siirtää muualle ja ottaa mittava vankila-alue asuntokäyttöön.

Toimisto- ja liiketilojen pysäköintinormi

Helsinki säätelee keskustassa toimistojen pysäköintiä maksiminormein torjuakseen katuverkon ruuhkaumista ja keskusten ulkopuolella miniminormein turvatakseen sen, että työntekijät eivät pysäköi yleisille alueille.

Lue lisää

Mihin kysymykseen perustulokokeilu vastaa?

26.8.2016 · Aihe Talouspolitiikka · 83 Kommenttia 

Malli, jota perustulokokeilussa kokeillaan, olisi koko väestöön sovellettuna noin 15 miljardia euroa alijäämäinen. En pysty laskemaan tarkasti eikä kannata laskeakaan: olennaista on, että tämä on järjettömästi alijäämäinen

Oikeassa perustulomallissa perustulo ei todellakaan pienene, vaikka ansiotulot kasvavat, mutta verotus alkaa ensimmäisestä ansaitusta eurosta. Siksi oikea perustulo ei tuo nettotuloja lisää keskimääräistä palkkaa ansaitseville.

Tässä kokeilussa verotus säilyy ennallaan. Jos pääsee 4 000 euron kuukausipalkalla töihin, ansaitsee 560 euroa nettona enemmän kuin samaa työtä viereisellä sorvilla tekevä. Meillä ei ole varaa lisätä jokaisen ansiotuloja saavan ansiota 560 eurolla kuussa.

Tältä osin kokeiltava malli vastaa niitä syytteitä, joita perustuloa vastaan ovat esittäneet ne, jotka eivät ymmärrä, miten perustulo toimii.

Miksi näin hölmöä mallia kokeillaan?

Lue lisää

Perussuomalaiset ovat keksimässä työeläkeputkea uudestaan

22.8.2016 · Aihe Talouspolitiikka · 105 Kommenttia 

Ajatus on siirtää 60 vuotta täyttäneet pitkäaikaistyöttömät suoraan eläkkeelle, koska vain häviävän pieni osa heistä työllistyy enää koskaan. On hölmöä haaskata työhallinnon resursseja heidän työllistämiseensä ja kiusaamiseensa.

Jos olisi kyse kertaluontoisesta toimesta vaikkapa Suomen satavuotisjuhlien kunniaksi, tuo olisi varmasti perusteltua.

Jos taas tehdään laki, jonka mukaan nyt ja tulevaisuudessa kaikki ikääntyneet työttömät siirretään automaattisesti eläkkeelle, saamme lisää ikääntyneitä työttömiä.

Juuri näin toimi työeläkeputki. Kun alaraja oli aluksi 54 ikävuoden kohdalla, työttömyys nousi 54-vuotiaiden kohdalla selvästi korkeammaksi kuin 53-vuotiaiden ja sitä nuorempien kohdalla. Kun putken alkua asteittain siirrettiin, tulos näkyi välittömästi työttömien ikäjakaumassa. Korkea nousu jakaumassa siirtyi uuden alarajan kohdalle. Lue lisää

Mitä haittaa on varainsiirtoverosta?

Hallitus harkitsee varainsiirtoveron poistamista tai alentamista, jotta muutto työn ääreen helpottuisi. Asuntoihin kohdistuva varainsiirtoverohan on eräänlainen muuttovero.

Varainsiirtoveron huonoihin puoliin kuuluu, että se lukitsee ihmisiä asumaan väärin sijaitseviin ja väärän kokoisiin asuntoihin. Vaikka vero on omakotitaloissa (kiinteistö) korkeampi kuin asunto-osakkeissa, se syrjii erityisesti kaupunkien kerrostaloasunnoissa asuvia, koska nämä muuttavat huomattavan tiheästi omakotiasuiin verrattuna.  Asunto-osakkeissa varainsiirtovero on kaksi prosenttia myyntihinnasta.

Suomessa on edullisempaa asua omassa asunnossa kuin vuokra-asunnossa, koska vuokra-asumista rasittaa vuokravero, joka on tapauksesta riippuen vähän yli 30 % vuokran määrästä siltä osin kuin se ylittää yhtiövastikkeen ja muut vuokranantajan hyväksyttävät kulut.  Sillä kumman rahaksi kutsutaan sitä osaa vuokrasta, joka tilitetään valtiolle, ei ole mitään merkitystä. Muodollisesti tämä on vuokranantajan rahaa, mutta mikään ei muuttuisi, jos vuokratulo olisi verotonta ja vuokralaista verotettaisiin vuokranmaksusta yhtä paljon kuin nyt verotetaan vuokranantajaa. Tässä laskelmassa tätä vuokraa rasittavaa veroa pidetään vuokran maksajan menona, koska hänen tililtään sekin raha menee korkeampana vuokrana. Lue lisää

Markkinatalous pitää uudistaa

 Serbialais-amerikkalainen taloustieteilijä Branko Milanovicin on tutkinut koko maailman tasolla reaalitulojen kehitystä vuosien 1988 ja 2008 välillä. Muutokset tulonjaossa ovat olleet suuria.

Hän on tiivistänyt tutkimuksensa norsukäyräksi kutsuttuun kuvaan. Siinä maailman kaikki kansalaiset on laitettu ostovoiman mukaiseen järjestykseen, köyhimmät vasemmalla ja rikkaimmat oikealla.  Pystyakseli kertoo, paljonko reaalinen ostovoima nousi näissä tuloryhmissä keskimäärin vuosien 1988- 2008 välillä, aikana jolloin maailmantaloutta dominoi kaksi suurta muutosta – globalisaatio ja digitaalinen vallankumous.

Norsukäyrä

Lue lisää

Tekoäly tulee, oletko valmis

12.8.2016 · Aihe sote, _ · 75 Kommenttia 

Meneillään oleva teknologinen mullistus pitäisi ottaa huomioon terveydenhuollon organisaatioita uudistettaessa. Uusi teknologia vanhassa organisaatiomallissa voi merkitä, ettei mikään oikeasti muutu eikä teknologian tuomia mahdollisuuksia siksi pystytä käyttämään kunnolla hyväksi.

Lääkärin työnkuvaan vaikuttaa diagnoosintekoon ja hoito-ohjeisiin erikoistunut tekoäly, joka – anteeksi nyt vain – tekee jo nyt vähemmän virheitä kuin lääkäri. Tekoäly oppii jokaisesta tekemästään virheestä niin kuin varmaan lääkärikin, mutta lääkäri oppii vain omista virheistään. Tekoäly oppii virheistä, tapahtuivat ne missä päin maailmaa hyvänsä. Siksi se on myös ihmistä paljon nopeampi uuden tiedon omaksuja. Lue lisää

Empatiasta ja argumentin totuudellisuudesta

4.8.2016 · Aihe _ · 110 Kommenttia 

Helsingin Sanomien yleisönosaston mätäkuun keskustelu lähti liikkeelle mielipidekirjoituksesta, jossa sanottiin, että köyhällä ei ole varaa syödä terveellistä ruokaa, koska terveellinen ruoka on kallista.

Minäkin protestoin mielessäni, sillä terveellinen ruoka ei ole kallista. Pakastetut ranskanperunat ovat kalliita, mutta tuoreet juurekset eivät ole. Näin myös moni vastasi ja synnytti vastalauseen myrskyn, jossa ydinsanomana oli, että ylimieliset kirjoittajat eivät ymmärrä köyhän tilannetta.

Maria Ohisalo kirjoitti facebook-sivullaan hyvän kiteytyksen asiasta. https://www.facebook.com/OhisaloMaria/?fref=nf&pnref=story. Lue lisää

Onko asioilla vain hyviä tai vain huonoja puolia?

2.8.2016 · Aihe _ · 81 Kommenttia 

Kirjoitin twitterissä, että minun on vaikea uskoa, että kaupan aukioloaikojen vapauttaminen lisää kaupan työllisyyttä pitkällä aikavälillä, vaikka se aluksi on sitä ehkä tehnytkin.
Hauskaa, että moni veti tästä johtopäätöksen, että vastustin aukioloaikojen vapauttamista ja riensi vielä kertomaan, että kuluttajan asema kuitenkin paranee, vaikka työpaikkoja ei synnykään.
Minä kirjoitin vain noista työpaikoista. Kokonaiskäsitykseni on, että aukioloaikojen vapautuminen on hyvä asia. Miksi minun pitäisi tämän lähtökohdan perusteella uskoa, että se lisää työpaikkoja? Pitäisikö uskoa myös, että se tuo lomalaisille kauniimpia ilmoja? Miten keskustelu on näin hölmöä?
Miksi en usko, että työpaikkoja tulee lisää?
Lue lisää

Vantaa kirii väestönkasvussa

2.8.2016 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 17 Kommenttia 

Väestönkasvu 2010 2016 II

Helsingin seudun väestönkasvu on hieman kiihtynyt alkuvuodesta. Vantaa on kirinyt väestönkasvussa nopeasti – Kehänradan lähiöitä rakennetaan vauhdilla. Muutto Helsinkiin on vähän hiipunut huippuryntäyksen ajoista. Tämä on ymmärrettävää, sillä västönkasvu ylitti monena vuonna sen, mitä asuntotuotanto olisi aiheuttanut – asumisväljyyden kasvu oli kääntynyt negatiiviseksi, eikä sitä voi pitkään jatkua. Nyt aloitettuja asuinrakennuksia on niin paljon, että Helsingin väkiluvun kasvu kiihtynee uudestaan – samoin varmaankin Espoon metron imussa.

Sekä Helsingin että koko seudun toteutunut väestönkasvu ylittää selvästi ne ennusteet, joiden pohjalta Helsingin yleiskaavaa on tehty. Niissä Helsingin asukasluku kasvaisi 38 vuodessa 260 000 asukkaalla eli Helsinki vajaalla 7000 ja seutu vajaalla 16 000 asukkaalla vuodessa. Lue lisää