Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 3.5.2016

Lausunto asumisen ja maankäytön ohjelmasta

Poliittiset neuvottelut asunto-ohjelmasta käydään kaupunginhallitusvaiheessa. Tässä on se hyvä puoli, että lautakunnat voivat lausua asiasta ”vapaasti”.

Kirjoitan tästä oman postauksen, jos ehdin.

Verkkosaaren pohjoisosan asemakaava

Tämä on ollut meillä aikaisemmin suunnitteluperiaatteina, jolloin tosiasiassa ratkaistiin kaavan luonne. Nyt on siis kyse yksityiskohdista.

Alueelle tulee noin 3600 asukasta, eli tämä vastaa asuntorakennustavoitteena noin kolmen kuukauden osuutta. Ei siis aivan mitätön kaava. Aluetehokkuus 1,43 ja tonttitehokkuus 2,42. Kaava-alueen vieressä veden päällä on aiemmin kaavoitettu ja lainvoiman saanut alue kelluville asunnoille.

Kaavamääräysten erikoisuuksiin kuuluu määräys aurinkopaneeleista ja koko alueen liittämisestä keskitetyn jäähdytyksen järjestelmään, käytännössä Helenin kaukokylmään. Lisäksi viherkatot ovat pakollisia. Viherkattoja perustellaan yleensä hulevesiongelmalla. Kun alue rajoittuu mereen, hulevesiongelma ei liene musertavan vaikea, mutta viherkatot ovat ihan sympaattisia. Helsinki omavaraiseksi tomaatin viljelyssä!

Lautakunta uudisti juuri pysäköintinormeja, joten niistä ei oikeastaan pitäisi juuri nyt urputtaa, mutta urputan silti.  Alueelle tulee kaavan pakottamana noin tuhat pysäköintipaikkaa, joiden rakentamiskustannus on noin 30 miljoonaa (oma arvioni). Viereisessä Kallion kaupunginosassa lähes 80 % kotitalouksista on autottomia. Kävin puhumassa kaupungistumisesta NCC:n vappuseminaarissa. Siellä suuri määrä rakennusalan väkeä tuli valittamaan Helsingin pysäköintipolitiikasta, joka vaikeuttaa huomattavasti asuntotuotantoa, erityisesti täydennysrakentamista ja tyhjien toimistojen muuttamista asunnoiksi. Jotkut ovat joutuneet sulkemaan rakennettuja pysäköintipaikkoja betoniporsailla, koska ovat saaneet niistä myydyksi tai vuokratuksi vain puolet, vaikka perivät pysäköinnistä vain kolmanneksen sen aiheuttamista kustannuksista – sulkemaan betoniporsailla, koska ei sekään olisi oikein, että jotkut maksavat ja toiset vain pysäköivät ilmaiseksi.

Tällaisella paikalla pitäisi tehdä niin, että kaavassa varaudutaan rakentamaan ne tuhat pysäköintipaikkaa, mutta ne pitäisi toteuttaa vain siinä tahdissa, kun maksuhalukasta kysyntää ilmenee. En tiedä, onko tällainen vaiheittain toteuttaminen tässä kaavassa edes fyysisesti mahdollista, mutta niin kaavat pitäisi laatia.

Siinä NCC:n seminaarissa jouduin lopulta vastaamaan, että kannattaa ottaa yhteyttä omaan kaupunginvaltuutettuun – väki kun vaikutti aika kokoomuslaiselta.

Alueen liikennejärjestelyt ovat vähän huolta aiheuttavia, koska ne perustuvat oikeastaan Sörnäisten tunneliin, johon nyt ei kuitenkaan rahaa riitä pitkiin aikoihin. Väliaikaisesta saattaa tulla pysyvä. Liberan asuntopamfletissa taivasteltiin sitä, että Helsinki ei osaa yhdistää tuloja ja menoja, koska jos näin tehtäisiin, Sörnäisten tunneli voitaisiin rahoittaa niillä tonttituloilla, jotka se mahdollistaa. Epäilen että ei voitaisi, mutta periaatteessa kritiikki kaikkien investointien tarkastelemisesta pelkkinä menoina on osuva.

Ilman tunnelin rahoittamistakin tämän alueen toteuttaminen on aika kallista, 700 €/k-m2. Saastutettu maa pitää vaihtaa ja täyttömaata pitää vakauttaa.

Vartiosaaren osayleiskaava

Yleiskaava on tullut käsittelyyn lausuntojen jälkeen eikä siihen esitetä merkittäviä muutoksia. Merkittävänä voidaan tosin pitää Mikko Särelän läpi saamaa viherkerroinperiaatetta, mutta siitäkin päätettiin tosiasiallisesti edellisessä käsittelyvaiheessa.

Vartiosaari merkitsee Helsingin painopisteen siirtymistä selvästi merellisempään suuntaan. Toistaiseksihan Vartiosaari on ollut tosiasiassa pienen mökkiyhteisön yksityisenä puistona. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös hienon Vallisaaren saaminen virkistyskäyttöön. Minusta Itä-Helsingin saariston avaamista kaikille helsinkiläisille pitäisi edistää voimakkain toimin.

Sain aikanaan sidotuksi Vartiosaaren rakentamisen ratikkayhteyteen vastoin esittelijän kantaa. Tämä taas sitoo minut asuntorakentamiskaavaan.

Vihreän ryhmän enemmistö vastustaa Vartiosaaren rakentamista.

Laajasalon ratikkayhteyden yleissuunnitelma

Tässä on ilmennyt ongelma ratikkavarikon rakentamisessa puistoalueelle Laajasalossa. Kyse on suunnittelujärjestelmän selvästä mokasta. Varikolle olisi varmaankin löytynyt kivuttomampi paikka Kruunuvuoren rannan alueella, jos joku olisi äkännyt sen tarpeen. Tätä tuottaa siiloutunut hallinto.

Lausunto liikennekaaresta

Anne Berner on keksinyt, että HSL:n liikkenne, joka on siis kilpailutettua liikennettä, pitäisi avata myös erilaisille kermankuorintayhtiöille

Tuo kilpailutettu liikenne toimii niin, että HSL maksaa niistä tavallaan tilausbussihinnan ja lipputulot tulevat HSL:lle. Nämä kermankuorijat ottaisivat lipputulot itselleen. Sitä pitäisikö niille maksaa vielä samaa subventiota kuin HSL keskimäärin subventoi omaa liikennettään, ei kai ole vielä ratkaistu.

Olen useamminkin kirjoittanut ristisubventiota vastaan, mutta kaupunkiliikenteen verkko muodostaa kokonaisuuden, jonka sisällä osaoptimointi heikentää kokonaisoptimointia, koska joukkoliikenteen tarkoitus ei ole vain kuljettaa ihmisiä paikasta toiseen vaan myös vähentää katuverkon ruuhkauttavaa henkilöautoliikennettä.  Onhan aivan hölmöä rakentaa ensin metro ja alkaa sitten ajaa sen kanssa päällekkäistä bussiliikennettä.  Siihen markkinatalouslogiikkaan, jolla tämä on järkevää, kuuluisi hyvin halvat – marginaalikustannuksia vastaavat – metroliput, mutta tätä taas muualla asuvat tuskin pitäisivät oikeudenmukaisena.

Jos mentäisiin tuohon Bernerin logiikkaan, pitäisi myös HSL:n saada luopua ristisubventiosta ja jättää vähäliikenteiset alueet kokonaan ilman joukkoliikennettä. Eihän se kilpailu muuten ole tasapuolista.

Asiaan liittyy myös ympäristöongelma. HSL suosii vähäpäästöisiä busseja ja on aikeissa siirtää koko bussiliikenteen aikaa myöten sähkökäyttöiseksi. On täysin epistä, jos toiset tulevat kilpailemaan näiden kanssa jollaoin Kroatiasta tuoduilla käytöstä poistetuilla nokea tupruttavilla rämillä.

Ja liittyy siihen maankäytön ongelmakin. Espoon metro säästää valtavasti terminaalitilaa järkevämpään käyttöön, kun keskustaan ajavien bussien määrä vähenee. Jos tällä kilpailulla tähdätään taloudelliseen optimiin, pitäisi näiden kermankuorijoiden maksaa terminaalitilasta käypä hinta. Se ei ole Helsingin keskustassa ihan pieni.

 

 

32 thoughts on “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 3.5.2016

 1. Noista turhista rakennusmääräyksistä pitäisi nyt oikeasti hankkiutua eroon. Taloyhtiö rakentakoot airinkopaneelit jos niin haluaa, ei sihen pidä kaavalla velvoittaa!

  Ja miten on mahdollista, että kaupunki velvoittaa ostamaan yhden yksittäisen yhtiön (kalliin) jäähdytysratkaisun?! Jäähdytystekniinoita on muitakin, eikä kaikkiin rakennuksiin edes moista tarvitse.

  HSLn suhteen olette jo myöhässä. Jo nyt meillä on mm. Finnair- ja Ikea-bussit. Jos HSL on kyvytön jätjestämään toivottua liikenneyhteyttä, niin miksi haluatte kieltää muita sitä tekemästä? Onko parempi, että espoolaiset tulevat töihin omilla autoillaan kuin suoralla bussiyhteydellä? HSL osoittaa tässä valitettavaa besserwisseröintiä, joka kostautuu.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 2. Vantaan Kivistössä on toteutettu kokeilu jossa asukkaat on velvoitettu (tietämättään) liittymään kaukojätejärjestelmään.

  Ettei vaan tästä kaukokylmäjärjestelmästä olisi tulossa vastaava fantastinen menestystarina….

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 3. Osmo Soininvaara:
  Asemakaavamääräyksessä ei sanoa, että keskitetty jäähdytys pitää ostaa Heleniltä. Muita tarjoajia ei toistaiseksi ole, mutta tällainen määräys voi sellaisia paikalle houkutella.

  No miksi se keskitetty sitten on parempi kuin ei jäähdytystä ollenkaan tai talokohtaiset laitteet? Eikö tuota nyt oikeasti voisi jättää yhtiöiden omaan pohdintaan eikä rakennella kunnallisia monopolihimmeleitä?
  – pakko liittyä kaukolämpöön, Helen kiittää ja rahastaa
  – pakko liittyä keskitettyyn jäähdytykseen, Helen kiittää ja rahastaa
  – pakko liittyä jätteiden putkikeräykseen, Caverion kiittää ja rahastaa

  Oikeasti, noissa taloyhtiö on aika heikoilla. Muut vaihtoehdot jo on kielletty, pääsee monopolin saanut hinnoittelemaan miten haluaa, ja nehän hinnoittelevat. Jätteiden putkikeräys makssaa asukkaille selvästi enemmän kuin kilpaillummat jätteiden keräys -tavat ja kaukokylmä on kallein jäähdytystapa mitä tarjolla on.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 4. Rolle:
  HSLn suhteen olette jo myöhässä. Jo nyt meillä on mm. Finnair- ja Ikea-bussit. Jos HSL on kyvytön jätjestämään toivottua liikenneyhteyttä, niin miksi haluatte kieltää muita sitä tekemästä? Onko parempi, että espoolaiset tulevat töihin omilla autoillaan kuin suoralla bussiyhteydellä? HSL osoittaa tässä valitettavaa besserwisseröintiä, joka kostautuu.

  Ikean ja Finnairin bussit ovat marginaalitapauksia ja kulkevat näiden kyseisten firmojen omilla rahoilla eikä niitä olisi ollenkaan ellei niiden tarkoitus ole houkuttaa ihmisiä ostoksille Ikeaan tai lentämään Finnairilla. Finnair-bussi ehkä vähitellen katoaa kun kehärata ajaa saman asian.

  Normaali yhteiskunnan järjestämä kaupunkijoukkoliikenne ei tarvitse erikoisvuoroja pelkästään kahden paikan välillä ellei ole kyse jostain poikkeustilanteesta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 5. Osmo Soininvaara:
  Sitä pitäisikö niille maksaa vielä samaa subventiota kuin HSL keskimäärin subventoi omaa liikennettään, ei kai ole vielä ratkaistu.

  Jonkinlaista subventiota pitäisi maksaa, koska ei sekään ole oikein, että HSL suunnittelee matkustajia huonommin palvelevaa liikennettä, so. katkaisee Etelä-Espoon linjat länsimetron asemille, ja veronmaksajat subventoi sitä mutta ei parempaa liikennettä. Subventointi johtaa matkustajan kannalta parempaan lopputulokseen, kun liikenne on sitä mitä matkustajat haluaa eikä sitä mitä subventoidaan. Ideaaliratkaisu olisi se että HSL:n matkakortti kävisi kermankuorintabusseissa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 6. Vappuaattona kokeiltiin sitä, miten Kruunuvuorenrannan raitiovaunujen liikennöinti toimisi jos ne ajavat Kaisaniemenkadun kautta, kun 4 ja 7 kulkivat sieltä. Lopputulos on luonnollisestikin se että huonosti, sillä raitiovaunut ajoivat letkoissa, joissa kolmas ja neljäs raitiovaunu eivät ehtineet liikennevaloista läpi eivätkä päässeet pysäkille vaan joutuivat odottamaan että kaksi edellistä raitiovaunua saa vaihdettua matkustajat ja pääsee liikennevaloista läpi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 7. Makkaratalon Hautuumaa: Jonkinlaista subventiota pitäisi maksaa, koska ei sekään ole oikein, että HSL suunnittelee matkustajia huonommin palvelevaa liikennettä, so. katkaisee Etelä-Espoon linjat länsimetron asemille, ja veronmaksajat subventoi sitä mutta ei parempaa liikennettä. Subventointi johtaa matkustajan kannalta parempaan lopputulokseen, kun liikenne on sitä mitä matkustajat haluaa eikä sitä mitä subventoidaan. Ideaaliratkaisu olisi se että HSL:n matkakortti kävisi kermankuorintabusseissa.

  Jos tapahtuu suurta matkustajakatoa kohdista joissa matkat Helsingin keskustaan muuttuvat länsimetron takia vaihdollisiksi, niin HSL varmaan palauttaa jonkun suoran bussilinjan, mutta ei tietenkään kaikkia nykyisiä. Sellainen rannikkoa kiertävä linja voisi toimia vähän samalla tavalla kuin Helsingin linja 16. HSL kuitenkin koordinoi ja ostaa joukkoliikennettä operaattoeilta veronmaksajien rahoilla ja jotain yksityistä firmaa joka ei aio solmia sopimusta HSL:n kanssa velvoitteiden hoidosta, ei pidä tietenkään päästä näihin veronmaksajien rahoihin osalliseksi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 8. PRNDL:
  Vantaan Kivistössä on toteutettu kokeilu jossa asukkaat on velvoitettu (tietämättään) liittymään kaukojätejärjestelmään.

  Ettei vaan tästä kaukokylmäjärjestelmästä olisi tulossa vastaava fantastinen menestystarina….

  Onneksi Verkkosaareen ei rakenneta omakotitaloja. Kun aluetehokkuus on niinkin suuri kuin 1,4, kaukokylmäjärjestelmän saa aika halvalla per asunto. Sulti vähän epäilen kyseisen järjestelmän tarpeellis.utta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 9. Osmo Soininvaara: Entä miten lipputulot jaettaisiin? HSL:n kortti on (lähes aina) näyttölippu tai niin kuin ennen sanottiin, kuukausikortti.

  Näyttölipun voimassaoloaikana kunkin bussiyhtiön linjoilla tehtyjen matkojen suhteessa? (Vaatii toki leimauspakon palauttamisen joka linjalle). Tämä ei välttämättä mene aivan oikein, mutta ideaa saa toki jatkokehittääkin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 10. Osmo Soininvaara: Entä miten lipputulot jaettaisiin? HSL:n kortti on (lähes aina) näyttölippu tai niin kuin ennen sanottiin, kuukausikortti.

  En keksi äkkiseltään mitään kauhean hyvää tapaa jakaa kausilippujen lipputulot, niin että siinä olisi selkeä markkinamekanismi sen sijaan että Vasemmisto vaatii että jokaisesta kausilipulla tehdystä noususta maksetaan 1 € ja Kokoomus vaatii että jokaisesta noususta maksetaan 4 €. Lopputulos tulee aina olemaan jotain tältä väliltä lehmänkauppojen seurauksena.

  Paras tilanne olisi se, jos HSL myisi vain subventoimattomia arvo- ja kertalippuja.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  1. Paras tilanne olisi se, jos HSL myisi vain subventoimattomia arvo- ja kertalippuja.

   Kuukausilippu on paljon lähempänä hyvinvointiteoreettista optimia kuin nuo kerta ja/tai sarjaliput, koska kustannusrakenne painottuu kiinteisiin kustrannuksiin ja vain vähän muuttuviin kusrannuksiin – erityisesti raskassa raideliikenteessä. En ymmärräö, mitä sillä voitettaisiin, että tästä siirryttäisiin kohden käyttäytymistä vääristävää käyttökertojen lukum,ääriin perustuviin maksuihin. Ruuhka-ajabn busseissa ja ratikoissa tilanne on vähän toinen, mutta keskellä päivää juna- ja metromatkustamisen pitäisi olla marginaalikustannusmielessä ilmaista – niin kuin se nyt suurimmalle osalle onkin.

     (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 11. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös hienon Vallisaaren saaminen virkistyskäyttöön. Minusta Itä-Helsingin saariston avaamista kaikille helsinkiläisille pitäisi edistää voimakkain toimin.

  Lähes luonnontilaisen Vartiosaaren muuttaminen betonilähiöksi on mielestäni aika paljon eri asia kuin Itä-Helsingin saariston avaaminen kaikille helsinkiläisille virkistyskäyttöön.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 12. Osmo Soininvaara:
  Asemakaavamääräyksessä ei sanoa, että keskitetty jäähdytys pitää ostaa Heleniltä. Muita tarjoajia ei toistaiseksi ole, mutta tällainen määräys voi sellaisia paikalle houkutella.

  Kaukokylmä on yhtä tarpeetonta normaaleissa asuintaloissa kuin koneellinen ilmanvaihtokin. Ai niin, typerät rakennusmääräykset taitavat nykyään vaatia moisen. Tunnen aika monen kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän, enkä ole ikinä nähnyt toimivaa koneellista ilmanvaihtoa, mutta muutaman painovoimaisen kylläkin.

  Kaukokylmä voi olla perusteltua suurissa elintarvikeliikkeissä, toimistotaloissa ja sairaaloissa. Tosin Saksassa on kokeiltu painovoimaista ilmanvaihtoa myös moderneissa toimistotaloissa ja se ainakin laskelmien nojalla riittää poistamaan tietokoneiden tuottaman lämpökuorman. Kuka on idean takana? Haiskahtaa siltä, että joku toimija maksattaa kylmäputkensa alueen asukkailla.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 13. HSL suunnittelee joukkoliikenteensä ensisijaisesti taskulaskin edellä. Tästä kärsii lähinnä Helsinki, jonka kaupunkisuunnitteluvirasto yrittää vuodesta toiseen lausua HSL:lle, että kaupungissa on sellaisia alueita, joille pitäisi tehdä ihan oikeasti kilpailukykyistä joukkoliikennettä, vaikka se vähän maksaakin. Että niiden “viiden tähden alueiden” pitäisi olla sellaisia, että joukkoliikenne houkuttelee käyttäjiä autoistakin. Turhaan on KSV niitä lausuntoja kirjoitellut, taskulaskin jyrää ja palvelutaso on sana, joka on varattu lähinnä juhlapuheisiin.

  Sitä taustaa vasten minusta olisi kummallista estää yksityisten, omalla rahalla ja riskillä toimivien yrittäjien toiminta. Jos joku tahtoo kokeilla Olarin taikka Kontulan ja keskustan välistä suoraa bussilinjaa tilanteessa, jossa HSL luottaa liityntämetroon, miksi emme antaisi yrittäjän yrittää? Omalla rahalla ja omalla riskillä, ilman mitään subventioita.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 14. Daniel Federley:
  HSL suunnittelee joukkoliikenteensä ensisijaisesti taskulaskin edellä…

  Mutta mitä ne laskevat? HSL:tähän pääsi vahingossa julkisuuteen pari vuotta sitten, että Helsingin seudulla on Euroopan eniten subventoitu joukkoliikennejärjestelmä. Muistatte sen ison omakehukampanjan? Eli ainakaan kyse ei ole rahojen tehokkaasta käytöstä.

  HSL on kallis ja tehoton. Aivan liian kallis veronmaksajille. Jotain lahjakkuutta siihen kuitenkin tarvitaan, kun spårakin on onnistuttu tyrimään kannattamattomaksi. Siinä onnistuu vain HSL. Kevytraideliikenne on muualla pommin varmasti se järjestelmän kannattava osa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 15. Kalle: Mutta mitä ne laskevat? HSL:tähän pääsi vahingossa julkisuuteen pari vuotta sitten, että Helsingin seudulla on Euroopan eniten subventoitu joukkoliikennejärjestelmä. Muistatte sen ison omakehukampanjan? Eli ainakaan

  Ei se kyllä ole edes Suomen eniten subventoitu.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 16. Daniel Federley:
  Sitä taustaa vasten minusta olisi kummallista estää yksityisten, omalla rahalla ja riskillä toimivien yrittäjien toiminta. Jos joku tahtoo kokeilla Olarin taikka Kontulan ja keskustan välistä suoraa bussilinjaa tilanteessa, jossa HSL luottaa liityntämetroon, miksi emme antaisi yrittäjän yrittää? Omalla rahalla ja omalla riskillä, ilman mitään subventioita.

  Täsmälleen samaa mieltä. Tällä hetkellä debattia käydään varsinkin siitä, pitäisikö noita myös subventoida.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 17. Kalle: HSL:tähän pääsi vahingossa julkisuuteen pari vuotta sitten, että Helsingin seudulla on Euroopan eniten subventoitu joukkoliikennejärjestelmä.

  Helsingin seutu on yksi Euroopan hajautuneimmista kaupunkialueista, lähes oppikirjamainen amerikkalaistyylinen sprawl levittäytyy niin valtavalle alueelle että tehokasta joukkoliikennettä on käytännössä mahdotonta järjestää.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 18. R.Silfverberg: Ikean ja Finnairin bussit ovat marginaalitapauksia ja kulkevat näiden kyseisten firmojen omilla rahoilla eikä niitä olisi ollenkaan ellei niiden tarkoitus ole houkuttaa ihmisiä ostoksille Ikeaan tai lentämään Finnairilla. Finnair-bussi ehkä vähitellen katoaa kun kehärata ajaa saman asian.

  Normaali yhteiskunnan järjestämä kaupunkijoukkoliikenne ei tarvitse erikoisvuoroja pelkästään kahden paikan välillä ellei ole kyse jostain poikkeustilanteesta.

  No eikös se ajatus ole, että kermankuorijatkin ajaisivat omilla rahoillaan? Pistävät pystyyn lipunmyynnillä kannattavan linjan ilman mitään subventioita…

  Ja mitä väliä sillä on, “tarvitaanko” jotain suoraa yhteyttä. Jos sille on kysyntää, niin mitä ilmeisimmin löytyy joukko matkustajia jotka sitä tarvitsevat ja ovat siitä halukkaita maksamaan. Tässä haiskahtaa nyt pahasti ajatus, että kun länsimetro on kalliilla rakennettu, pitää espoolaiset pakottamalla pakotta sen käyttäjiksi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 19. Rolle: No eikös se ajatus ole, että kermankuorijatkin ajaisivat omilla rahoillaan? Pistävät pystyyn lipunmyynnillä kannattavan linjan ilman mitään subventioita…

  Tästä ei ole kysymys vaan hallituksen lakimuutosehdotuksesta joka pakottaisi HSL:ää antamaan rahaa näille yksityisille toimijoille vaikak HSL ei ole edes niitä halunnut.

  Suomea suunnitellaan nyt Kempeleeltä käsin. Koska siellä ei ole kunnallista joukkoliikennettä niin yksityisbusseja pitää siellä tukea, ja siksi pitää Helsingissäkin ajavia yksityisbusseja alkaa tukea. Kiusa se on pienikin kiusa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 20. Osmo Soininvaara: Kuukausilippu on paljon lähempänä hyvinvointiteoreettista optimia kuin nuo kerta ja/tai sarjaliput, koska kustannusrakenne painottuu kiinteisiin kustrannuksiin ja vain vähän muuttuviin kusrannuksiin – erityisesti raskassa raideliikenteessä. En ymmärräö, mitä sillä voitettaisiin, että tästä siirryttäisiin kohden käyttäytymistä vääristävää käyttökertojen lukum,ääriin perustuviin maksuihin. Ruuhka-ajabn busseissa ja ratikoissa tilanne on vähän toinen, mutta keskellä päivää juna- ja metromatkustamisen pitäisi olla marginaalikustannusmielessä ilmaista – niin kuin se nyt suurimmalle osalle onkin.

  Jos HSL myisi vain subventoimattomia arvo- ja kertalippuja, matkustaja voisi valita jokaista matkaa varten erikseen käyttääkö hän HSL:n palvelua vai yksityistä bussia. Näin ei tarvitsisi miettiä subventiota tai sitä miten yksityiset bussit saadaan mukaan kausilippujärjestelmään. Sellaisille jotka eivät koskaan tule käyttämään yksityisiä busseja ja eivät jaksa huolehtia arvolipun vaihtoajan päättymisestä voidaan myydä kausilippua joka maksaa vaikka 50 arvolipun verran kuussa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  1. Jos HSL myisi vain subventoimattomia arvo- ja kertalippuja, matkustaja voisi valita jokaista matkaa varten erikseen käyttääkö hän HSL:n palvelua vai yksityistä bussia.
   Kyllä nyt häntä heiluttaa koiraa. Muutaman yksityisen mahdollisen bussifirman takia pantaisiinkoko joukkoliikenteen hinnoittelu sekaisin – ja hyvinvointiteoreettisesti erittäin epäoptimaaliseksi. Arvo- ja kertalipuissa ei ole mitään subventiota, mutta kausilipuissa on. Koska erityisesti raideliikenteen kustannukset koostuvat melkein pelkistä kiinteistä kustannuksista, keskimääräistä kustannusta vastaava hinnoittelu johtaisi kalliin investoinnin vajaa käyttöön. Kyse olisi samasta virheestä kuin jos teleoperaattorit pakotettaisiin keräämään kaikki kustannuksensa datan siirtoon pohjautuvina maksuina kiinteän kuukausimaksun sijaan.

     (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 21. R.Silfverberg: Tästä ei ole kysymys vaan hallituksen lakimuutosehdotuksesta joka pakottaisi HSL:ää antamaan rahaa näille yksityisille toimijoille vaikak HSL ei ole edes niitä halunnut.

  Suomea suunnitellaan nyt Kempeleeltä käsin. Koska siellä ei ole kunnallista joukkoliikennettä niin yksityisbusseja pitää siellä tukea, ja siksipitää Helsingissäkin ajavia yksityisbusseja alkaa tukea. Kiusa se on pienikin kiusa.

  HSL on sitten viestinnässään epäonnistunut, eikä osaa kertoa mikä lakiehdotuksessa nyppii, kunhan yleensä vastustaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 22. Jos Kutsuplus-tyyppinen palvelu jossain vaiheessa ottaa siivet alleen ja sitä käytetään yleisesti, se on hyvin lähellä linjaliikennettä. Onko nykyinen lainsäädäntö sellainen, että yksityinen toimija ei silloin voi vastata liikennöinnistä?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 23. Tago Mago: Helsingin seutu on yksi Euroopan hajautuneimmista kaupunkialueista, lähes oppikirjamainen amerikkalaistyylinen sprawl levittäytyy niin valtavalle alueelle että tehokasta joukkoliikennettä on käytännössä mahdotonta järjestää.

  Jenkeissä maan arvo kyllä ymmärretään, joten sprawlikin on hyvin tiheää, vaikka omakotitaloja onkin. Googlen kuvahausta näkee hyvin https://www.google.com/search?q=urban+sprawl

  Helsingin seudun kehyskuntien rakenne on kieltämättä niin harvaa, ettei toimivaa joukkoliikennettä ole mahdollista järjestää. Jenkeissä joukkoliikenteen vähäinen käyttö (lukuun ottamatta paria suurta kaupunkia) on enemmäänkin kulttuuriin liittyvä juttu.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 24. ze:
  Helsingin seudun kehyskuntien rakenne on kieltämättä niin harvaa, ettei toimivaa joukkoliikennettä ole mahdollista järjestää

  Haulikolla ammuttu yhdyskuntarakenne ihan koko Suomessa on suomalainen erityispiirre, esim. kaikissa muissa Pohjoismaissa asutaan tiiviimmin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.