Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 31.5.2016

29.5.2016 · Aihe Kaupunkisuunnittelu, _ · 117 Kommenttia 

En pääse ulkomaanmatkan takia kokoukseen. Mikko Särelä menee. (Esityslistaan tästä)

Nettimainonnan kasvu tuo 1100 asukasta Pasilaan

Tulojaan menettänyt MTV luopuu tiloistaan ja muuttaa jonnekin pienempiin tiloihin. Tilalle liki 1100 asukkaan asuinalue. Tämä oli meillä 8.12.2015. Nyt se on palannut lausunnoilta, eikä siihen tehdä olennaisia  muutoksia.

Ei pöllömpi kaava!

 
Lauttasaaressa taas postimerkkikaava

Nahkahousuntie 5:stä puretaan teollisuus- ja varastorakennus. Tilalle koti 70 uudelle lauttasaarelaiselle.

Vattuniemi on menetetty mahdollisuus. Suunnittelemalla asuntoalue kokonaisuutena olisi voitu tehdä vaikka mitä.
pyöräparkit

Fillaripysäköinnin suunnitteluohje

Kovin tarpeellinen asiakirja ja tuntui hyvin laaditulta. Lue lisää

Valinnanvapauden sudenkuopat

27.5.2016 · Aihe sote, Talouspolitiikka, _ · 57 Kommenttia 

Yksityisten sote-palvelujen tuominen julkisten rinnalle tarjoaa mahdollisuuden suurin laadullisiin parannuksiin ja toiminnan tehostamiseen, mutta siihen sisältyy myös riski kustannusten karkaamisesta. Olemme ottamassa aimo harppauksen kohti vakuutusmuotoista terveydenhuoltoa kuitenkin niin, että maakunta toimii vakuutusyhtiönä.

Useiden tutkimusten mukaan yksityiset sote-yksiköt ovat kunnallisia vastineitaan edullisempia. Poikkeuksena tästä on erikoissairaanhoito. Suomessa julkiset keskussairaalat ovat halpoja ja hyviä.

Suurimmassa osassa Eurooppaa palvelut terveydenhuolto nojaa yksityisiin yrityksiin ja sairausvakuutukseen. Luulisi siis terveydenhuollon menojen olevan niissä alempia kuin Suomen kaltaisissa julkisen terveydenhuollon maissa.

Kuitenkin vakuutusmuotoinen terveydenhuolto yksityisine palveluineen on selvästi kalliimpaa kuin julkisiin palveluihin perustuva. Poikkeuksena tästä säännöstä on vain verorahoitteisiin kuuluva Ruotsin, jossa menot ovat viime aikoina nousseet vakuutusmuotoisen terveydenhuollon maiden tasolle. Lue lisää

Tukholma: ne jyrää meitin!

25.5.2016 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 85 Kommenttia 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kiinteistölautakunta tekivät seminaarimatkan Tukholmaan. Tukholmassa tutustuimme Tukholman kaupunkisuunnitteluun ja kaupungin kehittämiseen.

Yhteistä  Helsingin kanssa oli paljon.

Tukholmaan kohdistuu suuri muuttopaine, joka on nostanut asuntojen hinnat pilviin.

(Aika vaarallinen jopa on tilanne, jossa korot ovat nollassa ja asuntolainaa ei tarvitse lyhentää, vaan riittää, että maksaa sen nollatasoisen koron, eli ei maksa mitään. Hirveää kuplaa kehitetään) Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 24.5.2016

23.5.2016 · Aihe Kaupunkisuunnittelu, _ · 68 Kommenttia 

Listalla on vain kaksi asiaa, mutta lautakunta kokoontuu 1,5 tuntia tavallista aiemmin pitkän kokouksen johdosta. Pääaiheena on yleiskaavaseminaari, jossa yleiskaavaesitystä esitellään lautakunnalle etukäteen.

Poikkeamislupahakemus Ratakatu 9:ssä

Pöydältä

Kiinteistön omistaja haluaa toimistot asuntohotelliksi. Virasto vastustaa, koska rakennuksessa on ollut on Alvar Aallon toimisto, joka on myös rakennuksen piirtänyt. Lisäksi halutaan suojella työpaikkoja ydinkeskustassa.

Minusta hakemukseen pitäisi suostua, koska kuten edellisen kokouksen esittelyn kohdalla kirjoitin, Ratakatu ei ole hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä  ja koska 1950-luvun toimistorakennukset eivät sovellu nykyaikaisiksi toimistoiksi. Toimistorakentamisen tilantarve on vähentymässä aivan olennaisesti. Ennen niiden mitoitus oli 30 neliötä/työntekijä, nyt alle 15 neliötä. Koppikonttorit omine huoneineen eivät ole kysyttyjä, koska kiinteitä työpisteitä ei enää ole. Monissa toimistoissa tehdään osa ajasta etätyönä. Lue lisää

Puoluekokouspuheeni geenimanipulaatiosta

22.5.2016 · Aihe _ · 114 Kommenttia 

Vihreän liiton jäsenosasto Viite – tieteen ja teknologian vihreät – oli tehnyt puoluekokousaloitteen puolueen kannan muuttamiseksi geeniteknologiaan aloitteessa haluttiin kannan perustuvan tieteellisiin tutkimuksiin asenteiden sijasta. Kokous päätti, että asiaa selvittämään asetetaan työryhmä.

Käytin asiasta puheenvuoron, joka on tässä vähän pidempänä kuin kokouksessa, jossa jouduin lyhentämään sitä kahden minuutin aikarajoituksen vuoksi.

Kannatan aloitetta. Ei niin, että geeniteknologian riskeihin tulisi suhtautuva vähätellen vaan niin, että teknologiaa ei kategorisesti mennä kieltämään elintarviketuotannossa.

Geeniteknologian kieltämistä voi perustella monella tavalla. Joidenkin mielestä siihen, millaisiksi luoja lajit loi ei pidä ihmisen mennä puuttumaan. Tähän en osaa sanoa muuta kuin että pidän oikeampana tieteen käsitystä lajien synnystä. Jos tämä otettaisiin perusteeksi, joutuisimme kieltämään myös monet lääkkeet, joita tuotetaan geenitekniikan keinoin, esimerkiksi parhaat insuliinivalmisteet. Lue lisää

Puheeni vihreiden puoluekokouksessa

22.5.2016 · Aihe Talouspolitiikka, _ · 64 Kommenttia 

Suomalainen hyvinvointivaltion pahin uhka eivät ole hallituksen toteuttamat leikkaukset vaan pitkään jatkunut päättämättömyys yhteiskunnan ja työelämän uudistamisessa. Siksi meillä valtiolla on rahaa vähän ja ruotsalaisilla paljon.

Suomen yhteiskuntapolitiikkaa vaivaa vetokratia. Liian moni taho voi estää muutokset. Syitä on sekä työmarkkinajärjestöissä että parlamentarismin huonossa toiminnassa.

Käsittämätöntä oli, että hallitus antoi kilpailukykysopimuksen nimissä työmarkkinajärjestöille veto-oikeuden oikeastaan kaikkeen.

Viime kesänä olin salaa tyytyväinen siihen, että meillä on lopultakin hallitus, jolla tuntuu olevan uskallusta tehdä uudistuksia. Sittemmin olen havainnut, että tahdon lisäksi tarvittaisiin kuitenkin myös taitoa ja ymmärrystä. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.5.2016

21.5.2016 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 10 Kommenttia 

Nopea kokous, kesti vain 45 minuuttia. Johtui varmaan puheenjohtajasta (minä).

Talousarvioehdotus

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti lisäykseni, jossa lautakunta puolusti raamin ylitystä vedoten kohonneisiin vaatimuksiin asuntotuotannosta.

Vartiosaaren osayleiskaava

Läpi äänin 7-2. Vastaan vasemmistoliiton Pekka Buttler ja Vihreiden Elina Moisio. Asia ratkeaa lopullisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Bunkkerin kaava

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Ratakatu 9:n poikkeamishakemus.
Asia pantiin pöydälle, koska kokouksesta poissa ollut puheenjohtaja Risto Rautava halusi olla käsittelemässä asiaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.5.2016

16.5.2016 · Aihe Kaupunkisuunnittelu, _ · 83 Kommenttia 

Viraston toimintasuunnitelma, talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus

Virasto esittää raamin ylittämistä 650 000 eurolla. Tämä on minusta perustelua, koska rakentamisen määrää on tarkoitus nostaa, eikä suunnittelua ole tarkoitus huonontaa.

Tekisi mieli ehdottaa toimistorakentamista koskevaan kohtaan, että kun toimistoneliöiden määrä henkilöä kohden on voimakkaassa laskussa, on syytä suhtautua myönteisesti joidenkin toimistojen muuttamiseen asunnoiksi joko remontoimalla talo tai panemalla se nurin.

Vartiosaaren osayleiskaava

Pöydältä. Asia selostettu kaksi viikkoa sitten.

Jätkäsaaren bunkkerin asemakaava

Uimahalli, liikuntatiloja ja asuntoja katolle. Varsin innovatiivinen ratkaisu. Kaupunki yritti kehittää toimivaa ratkaisua vuositolkulla, mutta nyt SRV kehitti toteutuskelpoisen. Toimivat omalla riskillään.

Lautakunnan varmaankin oletetaan hyväksyvän kaavan, koska valtuusto jo myi rakennuksen. Lue lisää

Taas kerran pysäköintipolitiikasta

14.5.2016 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 139 Kommenttia 

 

Tämä kirjoitus on oikeastaan tarkoitettu Lisää kaupunkia Helsinkiin -palstalle, mutta julkaisen sen myös omalla blogillani.

Mitä pysäköintipaikka maksaa?

Tämä kirjoitus koskee pysäköinnin hintaa Helsingin kantakaupungissa, jossa maa on kallista ja asuntojen hinnat korkeat. Kun muutakaan mittaria ei ole, käytän maan hintana sen tuoretta markkinahintaa Kalasatamassa, jossa yksi kerrosneliö maksaa 1350 euroa. Tontin keskimääräiseksi hinnaksi tulee silloin noin 2400 €/m2, kun tonttitehokkuus on 1,8.

Jos pysäköintipaikka laitetaan talon alle kellariin, se tulee maksamaan noin 40 000 – 50 000 €. Kymmenen vuotta vanha tapaus Arabianrannassa päätyi 46 000 euroon paikkaa kohden. Kalliimpiakin tapauksia on. Jätkäsaaren suuri pysäköintiluola tuli maksamaan yli 50 000 €/paikka. Jos paikkoja tarvitaan enemmän, lisäpaikat ovat selvästi näitä peruspaikkoja kalliimpia, koska joudutaan menemään syvemmälle maan alle ja usein pohjaveden pinnan alapuolelle. Lue lisää

Asunto-ohjelma kaupunkisuunnittelulautakunnassa

11.5.2016 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 25 Kommenttia 

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon asumisen ja maankäytön ohjelmasta. Tämä ei siis ole päätös. Muutkin lautakunnat ovat antaneet lausuntoja. On sovittu, että ryhmien väliset varsinaiset neuvottelut käydään kaupunginhallitusvaiheessa. Nyt siis vasta vähän verryteltiin.

Lautakunta hyväksyi seuraavat muutokset:

Soininvaara Osmo + Moisio Elina
16 a/Lisäys:
Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä asuntotuotantotavoitetta tulisi edelleen nostaa Helsinkiin kohdistuneen suuren asuntokysynnän sekä asuntojen hintojen ja vuokrien kohoamisen vuoksi. Vuoden 2019 asuntotuotannon tason tulisi olla vähintään 7 000 asuntoa. Vaikka tuotannon välitön nostaminen on mahdotonta, toimet tulevan asuntotuotannon nopeuttamiseksi tulisi käynnistää pikaisesti. Suurempi kaavatuotanto edellyttää kaupunkisuunnitteluviraston voimavarojen lisäämistä, jotta voidaan säilyttää kaavoituksen korkea laatu.

Demareilla oli samaa tarkoittava mutta vähän eri tavalla muotoiltu ehdotus.  Minun ehdotukseni voitti demarien ehdotuksen. Itse asia hyväksyttiin yksimielisesti.

Tuotantotavoitteen nostaminen on vähän nikotuttanut virkamiehiä, mutta niin paljon on asuntopulasta tullut jkuraa päälle – ja aiheesta – että jotain oli tehtävä. Lue lisää

Seuraava sivu »